Lİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Liberalleşmek, Limonatacılık, Lisanımünasip, Liyakatsizlik

12 Harfli Kelimeler

Liberalleşme, Lifleştirmek, Litografyacı

11 Harfli Kelimeler

Lifleştirme, Lingirdemek

10 Harfli Kelimeler

Liberalizm, Liberallik, Liberasyon, Likidasyon, Limanlamak, Limonatacı, Limonlamak, Li­sanları, Lisansiyer, Lisansüstü, Listelemek, Litografya, Liyakatsiz

9 Harfli Kelimeler

Liflenmek, Lifleşmek, Likorinoz, Limanlama, Limnoloji, Limonlama, Limonumsu, Lisanıhal, Lisaniyat, Listeleme, Literatür, Litografi, Liyakatli

8 Harfli Kelimeler

Libretto, Liderlik, Liflemek, Liflenme, Lifleşme, Likeness, Likidite, Limanlık, Limitsiz, Limonata, Limonluk, Linolyum, Lisanslı, Litoloji, Litosfer, Litrelik, Litvanya, Lityumlu

7 Harfli Kelimeler

Liberal, Libyalı, Lifleme, Lilyana, Limitet, Limoncu, Limonit, Limonlu, Limonsu, Linotip, Liparit, Liralık, Listeci, Liturya, Livarlı, Liyakat, Liyazon, Liyezon, Lizozom

6 Harfli Kelimeler

Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum

5 Harfli Kelimeler

Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz

4 Harfli Kelimeler

Liet, Lift, Liga, Lika, Lime, Linç, Link, Lira, Lise, Liva

3 Harfli Kelimeler

Lif, Lig, Lik, Lir

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


libya : dinar, kuzey afrika
liderlik : önderlik
liet : şarkı
lifli : ağaç mobilya
lig : küme
likidasyon : tasfiye
lilyana : zambak
limanlamak : yatışmak, sakinleşmek
limanlık : dalgasız, sakin
limbo : ırmaklarda
limitsiz : sınırsız
limnoloji : göl bilimi
limonata : su
limonî : alıngan
linç : taş
linyit : briket, karbon
liparit : riyolit
liralık : lira
lisan : dil, zeban, zeba­n
li­sânları : diller, lehçeleri
lisansüstü : gyte
lise : mülkiye idadîsi
literatür : edebiyat, yazın, kaynak, yazınlık
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
litografya : taşbasması, litografi, taş basması
liyezon : liyazon
lizol : krezol

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


libido :

TDK:
isim, ruh bilimi İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü
"Daha evlenirken yaşamlarının libidoları belliydi." - N. Cumalı

likorinoz :
TDK:
isim Balıkların iste kurutularak yapılan pastırması

limaki :
TDK:
isim Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe

Lİ ile başlayan İlçe isimleri

Lice (Diyarbakır)

Kelime Bulma Motoru