Lİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Liberalleşmek, Limonatacılık, Lisanımünasip, Liyakatsizlik

12 Harfli Kelimeler

Liberalleşme, Lifleştirmek, Litografyacı

11 Harfli Kelimeler

Lifleştirme, Lingirdemek

10 Harfli Kelimeler

Liberalizm, Liberallik, Liberasyon, Likidasyon, Limanlamak, Limonatacı, Limonlamak, Li­sanları, Lisansiyer, Lisansüstü, Listelemek, Litografya, Liyakatsiz

9 Harfli Kelimeler

Liflenmek, Lifleşmek, Likorinoz, Limanlama, Limnoloji, Limonlama, Limonumsu, Lisanıhal, Lisaniyat, Listeleme, Literatür, Litografi, Liyakatli

8 Harfli Kelimeler

Libretto, Liderlik, Liflemek, Liflenme, Lifleşme, Likeness, Likidite, Limanlık, Limitsiz, Limonata, Limonluk, Linolyum, Lisanslı, Litoloji, Litosfer, Litrelik, Litvanya, Lityumlu

7 Harfli Kelimeler

Liberal, Libyalı, Lifleme, Lilyana, Limitet, Limoncu, Limonit, Limonlu, Limonsu, Linotip, Liparit, Liralık, Listeci, Liturya, Livarlı, Liyakat, Liyazon, Liyezon, Lizozom

6 Harfli Kelimeler

Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum

5 Harfli Kelimeler

Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz

4 Harfli Kelimeler

Liet, Lift, Liga, Lika, Lime, Linç, Link, Lira, Lise, Liva

3 Harfli Kelimeler

Lif, Lig, Lik, Lir

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


libas : giysi
libido : sevgeç
liet : şarkı
lif : tel, telcik, keseci
lig : küme
lihye : sakal
lik : lakin, ancak, ama
likaba : çobanüzümü, keçi yemişi, yaban mersini
likeness : özdeşme
limanlamak : yatışmak, sakinleşmek
limanlık : dalgasız, sakin
limbo : ırmaklarda
limon : turunçgillerden, 3, hibeş, iliman, turunçgiller
limonluk : ser, sera, merdiven, 20, tavhane, limon bahçesi
limonsu : limonumsu
limonumsu : limonsu
lingirdemek : sallanmak
lira : kaçlık, liralık
lisan : dil, zeban, zeba­n
li­sânları : diller, lehçeleri
liste : dizin, dizelge, cetvel
listelemek : dizelgelemek
litografya : taşbasması, litografi, taş basması
litvanya : baltık denizi devletleri konseyi
lityum : 94

Bazı Lİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


limaki :

TDK:
isim Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe

limitet :
TDK:
sıfat Sınırlı

lisanımünasip :
TDK:
isim Karşısındakinin kolayca anlayabileceği dil ve üslup

Lİ ile başlayan İlçe isimleri

Lice (Diyarbakır)

Lİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Limit Yok - Yazar: Alan Glynn

Kelime Bulma Motoru