MÜN ile başlayan kelimeler

Başında MÜN harfleri bulunan 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Münasebetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle

12 Harfli Kelimeler

Münakkahiyet, Münasebetler, Münasebetsiz, Müneccimbaşı

11 Harfli Kelimeler

Münasafaten, Münasebetli, Münavebeten, Münebbihler, Müneccimlik, Münekkitlik

10 Harfli Kelimeler

Münafıklık, Münakaşalı, Münasiptir, Münavebeli, Münderecat, Mündericat, Münferiden, Münhasıran, Müntahabat

9 Harfli Kelimeler

Münadilik, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Münkirlik, Münnevvir

8 Harfli Kelimeler

Münakale, Münakasa, Münakaşa, Münakkah, Münakkaş, Münakkat, Münasebe, Münavebe, Münazara, Münbasıt, Münbasit, Müncemid, Müncezib, Mündemiç, Münderic, Münderiç, Münderis, Münebbih, Müneccim, Münekkit, Münevver, Münevvim, Münezzeh, Münfehim, Münferiç, Münferit, Münfesih, Münharif, Münhasır, Münhazım, Münhedim, Münhemik, Münhezim, Münkalib, Münkariz, Münkasım, Münkasim, Münkerat, Münkesif, Münkesir, Münkeşif, Münsecil, Münselib, Münşerih, Müntahap, Müntahip, Müntakid, Müntakil, Müntehab, Müntehap, Müntehib, Müntehil, Müntehip, Müntehir, Müntekim, Müntesib, Müntesip, Münteşir

7 Harfli Kelimeler

Münacat, Münafık, Münakis, Münasib, Münasip, Münazaa, Münazil, Münbais, Münceli, Mündefi, Münfail, Münfekk, Münhani, Münkatı, Münkehe, Münşeat, Müntefi, Münteha, Müntehi, Münzevi

6 Harfli Kelimeler

Münafi, Münazi, Münbit, Müncer, Münfek, Münhal, Münhat, Münker, Münkir, Münsed, Münşak, Müntic, Müntin, Münzel

5 Harfli Kelimeler

Münci, Münih, Münir, Münşi

3 Harfli Kelimeler

Mün

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


münadilik : tellallık
münafi : aykırı
münasebat : ilgiler, münasebetler, yakınlıklar, ilişkiler
münasebetiyle : dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla
münasebetler : münasebat
münâsib : benzer, uygun, lâyık, yakışır, yaraşır
münasiptir : yeridir
münavebe : nöbetleşme, keşikleme, almaş
münazaa : çekişme, münakaşa, düşmanlık, kavga
münazi : kavgacı
münbais : gönderilmiş, gönderilen
münbasıt : yayılan, acılan, genişleyen, şen
müncemid : donmuş, donuk
müncezib : cezbedilmiş, çekilmiş
münderic : dercolunmuş
mündericat : içindekiler, ıçindekiler
münderis : silinmiş
müneccim : astrolog, astronom, yıldızbilimci, yıldız falcısı
münekkit : eleştirmen, eleştirici, eleştirmeci
münekkitlik : eleştirmenlik, eleştirmecilik, eleştiricilik
münevver : aydın, aydınlatılmış

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


münfesih :

TDK:
sıfat Bozulmuş, dağılmış, feshedilmiş

MÜN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Müneccim Krallar - Yazar: Michel Tournier

MÜN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 97: Bedevîler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah'ın Resûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru