MÜN ile başlayan kelimeler

Başında MÜN harfleri bulunan 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Münasebetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle

12 Harfli Kelimeler

Münakkahiyet, Münasebetler, Münasebetsiz, Müneccimbaşı

11 Harfli Kelimeler

Münasafaten, Münasebetli, Münavebeten, Münebbihler, Müneccimlik, Münekkitlik

10 Harfli Kelimeler

Münafıklık, Münakaşalı, Münasiptir, Münavebeli, Münderecat, Mündericat, Münferiden, Münhasıran, Müntahabat

9 Harfli Kelimeler

Münadilik, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Münkirlik, Münnevvir

8 Harfli Kelimeler

Münakale, Münakasa, Münakaşa, Münakkah, Münakkaş, Münakkat, Münasebe, Münavebe, Münazara, Münbasıt, Münbasit, Müncemid, Müncezib, Mündemiç, Münderic, Münderiç, Münderis, Münebbih, Müneccim, Münekkit, Münevver, Münevvim, Münezzeh, Münfehim, Münferiç, Münferit, Münfesih, Münharif, Münhasır, Münhazım, Münhedim, Münhemik, Münhezim, Münkalib, Münkariz, Münkasım, Münkasim, Münkerat, Münkesif, Münkesir, Münkeşif, Münsecil, Münselib, Münşerih, Müntahap, Müntahip, Müntakid, Müntakil, Müntehab, Müntehap, Müntehib, Müntehil, Müntehip, Müntehir, Müntekim, Müntesib, Müntesip, Münteşir

7 Harfli Kelimeler

Münacat, Münafık, Münakis, Münasib, Münasip, Münazaa, Münazil, Münbais, Münceli, Mündefi, Münfail, Münfekk, Münhani, Münkatı, Münkehe, Münşeat, Müntefi, Münteha, Müntehi, Münzevi

6 Harfli Kelimeler

Münafi, Münazi, Münbit, Müncer, Münfek, Münhal, Münhat, Münker, Münkir, Münsed, Münşak, Müntic, Müntin, Münzel

5 Harfli Kelimeler

Münci, Münih, Münir, Münşi

3 Harfli Kelimeler

Mün

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


münacat : yakarış, yakarma, yalvarma
münadilik : tellallık
münafık : arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit, ara bozucu
münafıklık : arabozanlık, ara bozuculuk
münafi : aykırı
münakasa : eksiltme
münakkah : ayıklanmış, temizlenmiş
münakkat : noktalanmış, noktalı
münasebe : benzeme
münasebetiyle : dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla
münasebetsizlik : saygısızlık
münavebeli : sırayla, dönüşümlü, nöbetleşe, dönenceli
münazaa : çekişme, münakaşa, düşmanlık, kavga
münazara : tartışı, tartışım, karşıberi
münazi : kavgacı
münbasıt : yayılan, acılan, genişleyen, şen
münbasit : yaygın, genişleyen
münci : kurtaran
mündemiç : bulunan, içkin
münderecat : içindekiler
münderic : dercolunmuş
münebbih : uyarıcı, uyaran
münebbihler : munebbihat
münekkit : eleştirmen

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


münhat :

TDK:
sıfat Engin (II)
"Münhat arazi."

Kelime Bulma Motoru