MÜN ile başlayan kelimeler

Başında MÜN harfleri bulunan 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Münasebetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle

12 Harfli Kelimeler

Münakkahiyet, Münasebetler, Münasebetsiz, Müneccimbaşı

11 Harfli Kelimeler

Münasafaten, Münasebetli, Münavebeten, Münebbihler, Müneccimlik, Münekkitlik

10 Harfli Kelimeler

Münafıklık, Münakaşalı, Münasiptir, Münavebeli, Münderecat, Mündericat, Münferiden, Münhasıran, Müntahabat

9 Harfli Kelimeler

Münadilik, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Münkirlik, Münnevvir

8 Harfli Kelimeler

Münakale, Münakasa, Münakaşa, Münakkah, Münakkaş, Münakkat, Münasebe, Münavebe, Münazara, Münbasıt, Münbasit, Müncemid, Müncezib, Mündemiç, Münderic, Münderiç, Münderis, Münebbih, Müneccim, Münekkit, Münevver, Münevvim, Münezzeh, Münfehim, Münferiç, Münferit, Münfesih, Münharif, Münhasır, Münhazım, Münhedim, Münhemik, Münhezim, Münkalib, Münkariz, Münkasım, Münkasim, Münkerat, Münkesif, Münkesir, Münkeşif, Münsecil, Münselib, Münşerih, Müntahap, Müntahip, Müntakid, Müntakil, Müntehab, Müntehap, Müntehib, Müntehil, Müntehip, Müntehir, Müntekim, Müntesib, Müntesip, Münteşir

7 Harfli Kelimeler

Münacat, Münafık, Münakis, Münasib, Münasip, Münazaa, Münazil, Münbais, Münceli, Mündefi, Münfail, Münfekk, Münhani, Münkatı, Münkehe, Münşeat, Müntefi, Münteha, Müntehi, Münzevi

6 Harfli Kelimeler

Münafi, Münazi, Münbit, Müncer, Münfek, Münhal, Münhat, Münker, Münkir, Münsed, Münşak, Müntic, Müntin, Münzel

5 Harfli Kelimeler

Münci, Münih, Münir, Münşi

3 Harfli Kelimeler

Mün

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mün : çorba
münaferet : soğukluk
münafıklık : arabozanlık, ara bozuculuk
münakale : ulaşım
münakasa : eksiltme
münakkaş : nakışlı, süslü
münakkat : noktalanmış, noktalı
münasebe : benzeme
münasebetli : ilişkili, uygun
münasip : uygun, yerinde, beğenilen, geray, şaygan, tekinik, yaraşur, yaraylı
münavebe : nöbetleşme, keşikleme, almaş
münazaa : çekişme, münakaşa, düşmanlık, kavga
münbasıt : yayılan, acılan, genişleyen, şen
münceli : apaçık, parlak
müncemid : donmuş, donuk
müncezib : cezbedilmiş, çekilmiş
mündefi : defedilmiş
müneccim : astrolog, astronom, yıldızbilimci, yıldız falcısı
müneccimlik : astroloji, yıldız falcılığı
münekkitlik : eleştirmenlik, eleştirmecilik, eleştiricilik
münevver : aydın, aydınlatılmış

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


münebbih :

TDK:
sıfat Uyarıcı

münevver :
TDK:
1. sıfat Aydın
"Ustanın kendisini küçük burjuva münevveri diye aşağılık görmesinin acısını çıkarıyor." - N. Hikmet
2. Aydınlatılmış

Kelime Bulma Motoru