M ile başlayan 13 harfli kelimeler

Başında M harfi bulunan 13 harfli 71 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Maalmemnuniye, Magazinleşmek, Mahallileşmek, Maharetsizlik, Mahkemeleşmek, Makyavelcilik, Maltapalamudu, Manalandırmak, Mantardoğuran, Marangozculuk, Marangozlukta, Martavalcılık, Maskaralanmak, Maskaralaşmak, Maslahatgüzar, Masraflıolmak, Matbaacılıkta, Mayalandırmak, Medarıiftihar, Mefruşatçılık, Melezleştirme, Memleketçilik, Memnuniyetsiz, Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver, Meraklandırma, Merhabalaşmak, Merhametsizce, Merkezileşmek, Merkezkaçlama, Meşrulaştırma, Metanetsizlik, Meteliksizlik, Mıknatıslamak, Mıknatıslanma, Mıncıklayarak, Mikrobiyoloji, Militanlaşmak, Millileştirme, Milliyetçilik, Milliyetsever, Minyatürcülük, Misafirperver, Modalaştırmak, Modernizasyon, Monotonlaşmak, Muhasebecilik, Muhayyerkürdi, Murabahacılık, Muşambalaşmak, Mutasarrıflık, Mutlulandırma, Muvacehesinde, Mübarekdikeni, Mücerretçilik, Mücevhercilik, Müesseselerle, Müesseseleşme, Mühimsemezlik, Mührüsüleyman, Münasebetiyle, Mürekkeplemek, Mürekkeplenme, Mürüvvet-mend, Müsavatsızlık, Müslümanlıkta, Müsnedünileyh, Müştakkunminh, Mütehassıslık, Mütekabiliyet

Bazı M ile başlayan 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


mahallîleşmek : yöreselleşmek, yerelleşmek
makyavelcilik : politikada, makyavelizm
marangozculuk : hirfet
maskaralanmak : şerefsiz
maskaralaşmak : eğlendirici
masraflıolmak : astarıyüzünden pahalıolmak
matbaacılıkta : prova
menevişlenmek : harelenmek
menfaatperest : çıkarcı
menfaatperver : çıkarcı
merhametsizce : acımadan, acımasız
mıncıklayarak : mıncık mıncık
milliyetçilik : ulusalcılık, ulusçuluk
milliyetsever : milliyetçi
misafirperver : konuksever, yolbak
modernizasyon : modernleşmek
murabahacılık : tefecilik
muvacehesinde : karşısında
mübarekdikeni : şevketibostan, akkız, bostanotu, şevket otu, şevketotu
mücerretçilik : soyutçuluk
mücevhercilik : kuyumculuk
müesseselerle : istihbarat memuru
müesseseleşme : kurumlaşma
mühimsemezlik : önemsemezlik
mührüsüleyman : tüysüz
münasebetiyle : dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla
mürüvvet-mend : cömert
müsavatsızlık : eşitsizlik
müslümanlıkta : farz, zekât, zekât vermek
müsnedünileyh : özne
mütehassıslık : uzmanlık

Bazı M ile başlayan 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


merhametsizce :

TDK:
zarf Merhamet etmeksizin, merhametsiz bir biçimde, acımadan, merhametsizcesine, kalpsizce
"Sarsaklığına tanık olduğumuz birini merhametsizce, akıllı geçinenleri hoyratça aşağılardık." - E. Şafak

millîleştirme :
TDK:
isim Millîleştirmek işi

mutlulandırma :
TDK:
isim Mutlulandırmak işi

M ile başlayan 13 harfli İlçe isimleri

Mersin Merkez (Mersin)
Manisa Merkez (Manisa)
Mardin Merkez (Mardin)

Kelime Bulma Motoru