M ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 10 harfli 158 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Agnostiszm, Allahüalem, Anakronizm, Anlambilim, Antagonizm, Antroponim, Bağlılaşım, Baskıresim, Başkalaşım, Başmuallim, Beklediğim, Belirlenim, Biçembilim, Biçimbilim, Biçimbirim, Biçimdizim, Bildirişim, Bilgileşim, Bililtizam, Biriktirim, Bitiştirim, Brahmanizm, Budunbilim, Bütünbirim, Dalgalanım, Darüleytam, Dasprosyum, Değiştirim, Dengeleşim, Devimbilim, Dinimbilim, Dirimbilim, Dirimölçüm, Disprosyum, Doruklanım, Dönüştürüm, Duygulanım, Düşündüğüm, Düzenleşim, Düzenleyim, Edebikelam, Einstenyum, Engelleyim, Evdemonizm, Evrendoğum, Federalizm, Fenomenizm, Gadolinyum, Gayrimalum, Geciktirim, Gelgelelim, Geliştirim, Gereksinim, Gerektirim, Gnostisizm, Gövdebilim, Halisüddem, Hissiselim, İbretialem, İlkgirişim, İlköğrenim, İlköğretim, İmmoralizm, İşleybilim, İtterbiyum, İzazüikram, İzomorfizm, Kapitalizm, Kesitçekim, Kıstelyevm, Kıvılkesim, Kolombiyum, Konformizm, Kökenbilim, Köskötürüm, Kutlayalım, Leğenölçüm, Liberalizm, Lorentiyum, Meitneryum, Memorandum, Militarizm, Moratoryum, Mutazallim, Mütebessim, Mütehakkim, Mütekellim, Mütevehhim, Müteverrim, Natüralizm, Nominalizm, Nuruçeşmim, Ommatidyum, Ontolojizm, Oportünizm, Otoerotizm, Örnekbiçim, Özküçültüm, Panslavizm, Pantürkizm, Parabellum, Paralelizm, Paralojizm, Plüralizim, Pozitivizm, Pozitonyum, Pragmatizm, Radikalizm, Referandum, Rölativizm, Sabitkadem, Sanatoryum, Sansüalizm, Sapasağlam, Sarıçiğdem, Sarısalkım, Senkretizm, Sesdağılım, Sevdiceğim, Sınıkbilim, Sidimbilim, Sinirbilim, Solidarizm, Stronsiyum, Strontiyum, Suylakesim, Sürevbilim, Sürrealizm, Şarapbilim, Şekilbilim, Şifreyazım, Tanrıbilim, Tarımbilim, Tasarçizim, Tekhnetyum, Tepkebilim, Tıpkıbasım, Tıpkıçekim, Toplubiçem, Ununnilyum, Ununtriyum, Uzçektirim, Uziletişim, Uzyazdırım, Vejetalizm, Vejetarizm, Veziriazam, Vurukbilim, Yalvarırım, Yankıbilim, Yankılanım, Yankılaşım, Yassıbadem, Yerdeğişim, Yereybilim, Yetiştirim, Zannederim, Zevkiselim

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


agnostiszm : bilinmezcilik
başmuallim : başöğretmen
beklediğim : işte
belirlenim : içeriğinin, gerektirim, determinasyon
biçimbirim : morfem
biçimdizim : morfoloji
bilgileşim : bilsat
biriktirim : biriktirme
dasprosyum : dy
dönüştürüm : tahvil, transformasyon
duygulanım : etkilenme, duygulanma, tahassüs, teessür
düşündüğüm : işte
edebikelâm : örtmece
evrendoğum : kozmogoni
fenomenizm : görüngücülük, olaycılık
ilköğretim : aritmetiği, ilköğrenim
immoralizm : töretanımazlık
konformizm : uymacılık, uydumculuk
liberalizm : serbestlik, erkincilik
lorentiyum : lâvrensiyum
meitneryum : mt
memorandum : muhtıra, nota, andıç
moratoryum : erteletim
mütebessim : gülümseyen, güleç
nominalizm : adcılık, isimcilik, adacılık
otoerotizm : özün erosluk
özküçültüm : self-abasement
plüralizim : çokçuluk
pozitonyum : pozitronyum
radikalizm : köktencilik
sansüalizm : duyumculuk
sesdağılım : akustik
sevdiceğim : sevgilim
sinirbilim : nevroloji
suylakesim : hidroliz

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


değiştirim :

TDK:
isim Değiştirme işi

ilköğretim :
TDK:
isim Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim, zorunlu öğrenim
"İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur..." - Anayasa

mütehakkim :
TDK:
1. sıfat Hâkim olan, hükmeden
2. Zorbalık eden, hükmünü zorla yürüten

M ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sufizm ve Sürrealizm - Yazar: Adonis

Kelime Bulma Motoru