M ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 11 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Agnostisizm, Amerikanizm, Anglikanizm, Asalakbilim, Asılmışadam, Astigmatizm, Basınçölçüm, Behavyorizm, Benzeştirim, Canlandırım, Ceffelkalem, Çıtkırıldım, Deprembilim, Determinizm, Deveranıdem, Egosantrizm, Egzomorfizm, Einsteinium, Emperyalizm, Fototaktizm, Fototropizm, Gayrimüslim, Gözkorkutum, Hasılıkelam, Işılbireşim, İllüzyonizm, İnsektaryum, İrredantizm, İzzetüikram, Jeosantrizm, Karborundum, Kardiyogram, Kaymaoluşum, Klerikalizm, Kolektivizm, Konsorsiyum, Kramatoryum, Krematoryum, Kurbağaadam, Kurçatovyum, Lavrensiyum, Leksikbirim, Lezbiyenizm, Makyavelizm, Materyalizm, Mendelevyum, Metamorfizm, Mutasyonizm, Nasyonalizm, Objektivizm, Ortaöğretim, Oryantalizm, Özeladbilim, Panislamizm, Panturanizm, Paternalizm, Planetaryum, Pozitronyum, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Promethiyum, Psikolojizm, Rasyonalizm, Revizyonizm, Sağlıkbilim, Seaborgiyum, Sendikalizm, Sıkıdenetim, Sıkıyönetim, Sırılsıklam, Sosyolojizm, Sözlükbirim, Spontaneizm, Spritualizm, Şeyhülislam, Toplumbilim, Toplumdurum, Toprakbilim, Tümdengelim, Unbiniliyum, Ununenniyum, Ununkuadyum, Ununoktiyum, Uzatmayalım, Volontarizm, Yıldızbilim

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


amerikanizm : amerikancılık
behavyorizm : davranışçılık
benzeştirim : simülasyon
çıtkırıldım : küçük bey
deprembilim : depremlerin, sismoloji
determinizm : belirlenimcilik, gerekircilik
gözkorkutum : şantaj
ışılbireşim : fotosentez
illüzyonizm : göz bağcılık
insektaryum : saklama
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
kardiyogram : elektrokardiyogram
kolektivizm : ortaklaşacılık
kramatoryum : krematoryum
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
lâvrensiyum : lorentiyum
lezbiyenizm : sevicilik
mutasyonizm : değişinimcilik
objektivizm : nesnelcilik
ortaöğretim : orta tedrisat
oryantalizm : doğu bilimi, şarkiyat
özeladbilim : onomastik
paternalizm : babacılık
pozitronyum : pozitonyum
proaktinyum : pa
probabilizm : olasıcılık
promethiyum : pm
revizyonizm : saptırımcılık, revizyonculuk
sağlıkbilim : tıp
seaborgiyum : sg
sendikalizm : sendikacılık
sıkıdenetim : sansür
sıkıyönetim : örfî idare
sözlükbirim : madde
spontaneizm : kendiliğindencilik
toplumbilim : içtimaiyat, sosyoloji
toprakbilim : agronomi
ununenniyum : uue
ununkuadyum : uuq
volontarizm : istenççilik, ıstenççilik
yıldızbilim : astroloji

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


pozitronyum :

TDK:
isim, fizik Negatif bir elektronla bir pozitrondan oluşan, hidrojen atomuna benzeyen kararsız yapı

M ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sırılsıklam Aşık - Yazar: Jill Shalvis
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 20 - Oryantalizm 1 - Yazar: Kolektif
Batı Edebiyatında Oryantalizm 1 - Yazar: Onur Bilge Kula
Batı Edebiyatında Oryantalizm 2 - Yazar: Onur Bilge Kula
Sırılsıklam Aşk - Yazar: Jessica Park

Kelime Bulma Motoru