M ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 11 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Agnostisizm, Amerikanizm, Anglikanizm, Asalakbilim, Asılmışadam, Astigmatizm, Basınçölçüm, Behavyorizm, Benzeştirim, Canlandırım, Ceffelkalem, Çıtkırıldım, Deprembilim, Determinizm, Deveranıdem, Egosantrizm, Egzomorfizm, Einsteinium, Emperyalizm, Fototaktizm, Fototropizm, Gayrimüslim, Gözkorkutum, Hasılıkelam, Işılbireşim, İllüzyonizm, İnsektaryum, İrredantizm, İzzetüikram, Jeosantrizm, Karborundum, Kardiyogram, Kaymaoluşum, Klerikalizm, Kolektivizm, Konsorsiyum, Kramatoryum, Krematoryum, Kurbağaadam, Kurçatovyum, Lavrensiyum, Leksikbirim, Lezbiyenizm, Makyavelizm, Materyalizm, Mendelevyum, Metamorfizm, Mutasyonizm, Nasyonalizm, Objektivizm, Ortaöğretim, Oryantalizm, Özeladbilim, Panislamizm, Panturanizm, Paternalizm, Planetaryum, Pozitronyum, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Promethiyum, Psikolojizm, Rasyonalizm, Revizyonizm, Sağlıkbilim, Seaborgiyum, Sendikalizm, Sıkıdenetim, Sıkıyönetim, Sırılsıklam, Sosyolojizm, Sözlükbirim, Spontaneizm, Spritualizm, Şeyhülislam, Toplumbilim, Toplumdurum, Toprakbilim, Tümdengelim, Unbiniliyum, Ununenniyum, Ununkuadyum, Ununoktiyum, Uzatmayalım, Volontarizm, Yıldızbilim

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


asılmışadam : salepgillerden
benzeştirim : simülasyon
çıtkırıldım : küçük bey
deprembilim : depremlerin, sismoloji
determinizm : belirlenimcilik, gerekircilik
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
egzomorfizm : dış başkalaşım
einsteinium : es
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm
gayrimüslim : gâvur, kâfir
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
jeosantrizm : yer özekçilik
kaymaoluşum : tektonik
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
lâvrensiyum : lorentiyum
materyalizm : özdekçilik, dünyada, tanrı, maddecilik
metamorfizm : başkalaşım
nasyonalizm : ulusçuluk
oryantalizm : doğu bilimi, şarkiyat
özeladbilim : onomastik
pozitronyum : pozitonyum
promethiyum : pm
rasyonalizm : usçuluk, akılcılık, akliye, usculuk
sağlıkbilim : tıp
seaborgiyum : sg
sendikalizm : sendikacılık
spontaneizm : kendiliğindencilik
spritualizm : ruhçuluk
toplumdurum : sosyal statü
toprakbilim : agronomi
tümdengelim : talil

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lezbiyenizm :

TDK:
isim Sevicilik

Kelime Bulma Motoru