M ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 11 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Agnostisizm, Amerikanizm, Anglikanizm, Asalakbilim, Asılmışadam, Astigmatizm, Basınçölçüm, Behavyorizm, Benzeştirim, Canlandırım, Ceffelkalem, Çıtkırıldım, Deprembilim, Determinizm, Deveranıdem, Egosantrizm, Egzomorfizm, Einsteinium, Emperyalizm, Fototaktizm, Fototropizm, Gayrimüslim, Gözkorkutum, Hasılıkelam, Işılbireşim, İllüzyonizm, İnsektaryum, İrredantizm, İzzetüikram, Jeosantrizm, Karborundum, Kardiyogram, Kaymaoluşum, Klerikalizm, Kolektivizm, Konsorsiyum, Kramatoryum, Krematoryum, Kurbağaadam, Kurçatovyum, Lavrensiyum, Leksikbirim, Lezbiyenizm, Makyavelizm, Materyalizm, Mendelevyum, Metamorfizm, Mutasyonizm, Nasyonalizm, Objektivizm, Ortaöğretim, Oryantalizm, Özeladbilim, Panislamizm, Panturanizm, Paternalizm, Planetaryum, Pozitronyum, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Promethiyum, Psikolojizm, Rasyonalizm, Revizyonizm, Sağlıkbilim, Seaborgiyum, Sendikalizm, Sıkıdenetim, Sıkıyönetim, Sırılsıklam, Sosyolojizm, Sözlükbirim, Spontaneizm, Spritualizm, Şeyhülislam, Toplumbilim, Toplumdurum, Toprakbilim, Tümdengelim, Unbiniliyum, Ununenniyum, Ununkuadyum, Ununoktiyum, Uzatmayalım, Volontarizm, Yıldızbilim

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


agnostisizm : insanın, bilinemezcilik
asalakbilim : parazitoloji
asılmışadam : salepgillerden
behavyorizm : davranışçılık
benzeştirim : simülasyon
çıtkırıldım : küçük bey
deprembilim : depremlerin, sismoloji
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
ışılbireşim : fotosentez
illüzyonizm : göz bağcılık
jeosantrizm : yer özekçilik
klerikalizm : dinerkçilik
konsorsiyum : köprü, yol
kramatoryum : krematoryum
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
lezbiyenizm : sevicilik
makyavelizm : makyavelcilik
materyalizm : özdekçilik, dünyada, tanrı, maddecilik
metamorfizm : başkalaşım
mutasyonizm : değişinimcilik
objektivizm : nesnelcilik
ortaöğretim : orta tedrisat
oryantalizm : doğu bilimi, şarkiyat
özeladbilim : onomastik
panturanizm : turancılık
pozitronyum : pozitonyum
proaktinyum : pa
probabilizm : olasıcılık
psikolojizm : ruh bilimcilik
rasyonalizm : usçuluk, akılcılık, akliye, usculuk
revizyonizm : saptırımcılık, revizyonculuk
sağlıkbilim : tıp
sendikalizm : sendikacılık
sıkıyönetim : örfî idare
sırılsıklam : sırsıklam

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


astigmatizm :

TDK:
isim, tıp (***) Gözün saydam tabakasında meridyenlerin eşitsizliği yüzünden net görememe durumu

emperyalizm :
TDK:
isim Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık, emperyalistlik
"İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu." - S. Ayverdi

Panturanizm :
TDK:
özel, isim Turancılık

Kelime Bulma Motoru