M ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 11 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Agnostisizm, Amerikanizm, Anglikanizm, Asalakbilim, Asılmışadam, Astigmatizm, Basınçölçüm, Behavyorizm, Benzeştirim, Canlandırım, Ceffelkalem, Çıtkırıldım, Deprembilim, Determinizm, Deveranıdem, Egosantrizm, Egzomorfizm, Einsteinium, Emperyalizm, Fototaktizm, Fototropizm, Gayrimüslim, Gözkorkutum, Hasılıkelam, Işılbireşim, İllüzyonizm, İnsektaryum, İrredantizm, İzzetüikram, Jeosantrizm, Karborundum, Kardiyogram, Kaymaoluşum, Klerikalizm, Kolektivizm, Konsorsiyum, Kramatoryum, Krematoryum, Kurbağaadam, Kurçatovyum, Lavrensiyum, Leksikbirim, Lezbiyenizm, Makyavelizm, Materyalizm, Mendelevyum, Metamorfizm, Mutasyonizm, Nasyonalizm, Objektivizm, Ortaöğretim, Oryantalizm, Özeladbilim, Panislamizm, Panturanizm, Paternalizm, Planetaryum, Pozitronyum, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Promethiyum, Psikolojizm, Rasyonalizm, Revizyonizm, Sağlıkbilim, Seaborgiyum, Sendikalizm, Sıkıdenetim, Sıkıyönetim, Sırılsıklam, Sosyolojizm, Sözlükbirim, Spontaneizm, Spritualizm, Şeyhülislam, Toplumbilim, Toplumdurum, Toprakbilim, Tümdengelim, Unbiniliyum, Ununenniyum, Ununkuadyum, Ununoktiyum, Uzatmayalım, Volontarizm, Yıldızbilim

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


agnostisizm : insanın, bilinemezcilik
amerikanizm : amerikancılık
asılmışadam : salepgillerden
behavyorizm : davranışçılık
benzeştirim : simülasyon
çıtkırıldım : küçük bey
deprembilim : depremlerin, sismoloji
determinizm : belirlenimcilik, gerekircilik
egzomorfizm : dış başkalaşım
einsteinium : es
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
gayrimüslim : gâvur, kâfir
illüzyonizm : göz bağcılık
izzetüikram : ağırlama
klerikalizm : dinerkçilik
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
kurbağaadam : balıkadam, dalgıç
lâvrensiyum : lorentiyum
lezbiyenizm : sevicilik
makyavelizm : makyavelcilik
materyalizm : özdekçilik, dünyada, tanrı, maddecilik
metamorfizm : başkalaşım
mutasyonizm : değişinimcilik
nasyonalizm : ulusçuluk
objektivizm : nesnelcilik
ortaöğretim : orta tedrisat
oryantalizm : doğu bilimi, şarkiyat
paternalizm : babacılık
proaktinyum : pa
probabilizm : olasıcılık
promethiyum : pm
rasyonalizm : usçuluk, akılcılık, akliye, usculuk
sağlıkbilim : tıp
seaborgiyum : sg
sendikalizm : sendikacılık

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


emperyalizm :

TDK:
isim Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık, emperyalistlik
"İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu." - S. Ayverdi

insektaryum :
TDK:
isim Bilimsel amaçlarla böcek inceleme, saklama, koruma yeri

klerikalizm :
TDK:
isim, toplum bilimi Dinin ve din kurumlarının toplum hayatının çeşitli kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan toplumsal, ekonomik akım

Kelime Bulma Motoru