M ile biten 14 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 14 harfli 16 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Antikapitalizm, Antropomorfizm, Ekspansiyonizm, Endüstriyalizm, Entelektüalizm, Fonksiyonalizm, Fundamentalizm, Güzelduyubilim, Isıldevimbilim, İntelektüalizm, Kıyasımukassem, Kıyasımukassim, Konstrüktivizm, Perfeksiyonizm, Santimantalizm, Uygulayımbilim

Bazı M ile biten 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


antropomorfizm :

TDK:
isim, felsefe İnsan biçimcilik

fonksiyonalizm :
TDK:
isim, ruh bilimi, toplum bilimi İşlevcilik

santimantalizm :
TDK:
isim Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu

Kelime Bulma Motoru