MAH ile başlayan P ile biten kelimeler

Başında MAH harfleri bulunan ve P ile biten 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Mahitap

6 Harfli Kelimeler

Mahbup, Mahcup, Mahçup, Mahlep, Mahsup

Bazı MAH ile başlayan P ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mahbup :

TDK:
isim Sevilen erkek

mahlep :
TDK:
1. isim, bitki bilimi Gülgillerden, 6-10 metre yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, İdris ağacı (Prunus mahaleb)
2. Bu ağacın bahar olarak kullanılan, nohut büyüklüğündeki yemişi

mahsup :
TDK:
sıfat Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş

Kelime Bulma Motoru