MAT ile başlayan kelimeler

Başında MAT harfleri bulunan 51 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Matbaacılıkta

12 Harfli Kelimeler

Matematiksel, Matematisyen, Matlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Matbaacılık, Matematiğin, Matematikçi, Materyalist, Materyalizm, Matlaştırma

10 Harfli Kelimeler

Matriarkal

9 Harfli Kelimeler

Matematik, Matlaşmak, Matruşluk

8 Harfli Kelimeler

Matafora, Matafyon, Matbaacı, Materyal, Matizlik, Matlaşma, Matmazel, Matrakçı

7 Harfli Kelimeler

Matador, Matbuat, Matemli, Materia, Matriks

6 Harfli Kelimeler

Matara, Matbaa, Matbah, Matbua, Matine, Matkab, Matkap, Matlık, Matrah, Matrak, Matris, Matruh, Matruk, Matruş, Matrut

5 Harfli Kelimeler

Matah, Matba, Matbu, Matem, Matiz, Matla, Matuf, Matuh

3 Harfli Kelimeler

Mat

Bazı MAT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mat : donuk, donuk donuk, parşömen kâğıdı
matador : toreador
matafora : arma
matah : mal
matba : matbaa
matbaa : basımevi, basım evi, matba
matbaacı : basımcı
matbaacılık : basımcılık, basmacılık
matbaacılıkta : prova
matbah : mutfak
matbu : basılı, basılmış, basma
matbua : basma
matbuat : basın
matem : yas
matematiğin : aritmetik
matematik : aritmetik, cebir, mantıklı, riyaziye, uzbilim, harf, riyazî
matematikçi : riyaziyeci, matematisyen
matematiksel : riyazî, kesin, sağlam
matematisyen : matematikçi
matemli : yaslı
materia : heyula
materyal : malzeme, gereç
materyalist : maddeci, özdekçi, özdeksel
materyalizm : özdekçilik, dünyada, tanrı, maddecilik
matine : tiyatro, sinema, okunması
matiz : habbe

Bazı MAT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


matiz :

TDK:
1. isim, denizcilik İki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi

matmazel :
TDK:
1. isim Evlenmemiş Hristiyan kızlar için "bayan" sözü yerine kullanılan bir unvan
"Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı." - S. F. Abasıyanık
2. Konaklarda yabancı dil eğitimi veren kadın

matris :
TDK:
1. isim Matbaacılıkta kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukavva kalıp, baskı kalıbı
2. fizik, matematik Dizey

MAT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Matbuat Alemindeki Hayatım - İstiklal Mahkemesi Hatıraları - Yazar: Tahirü'l-Mevlevi
Matbuat Hatıralarım - Yazar: Ahmet İhsan Tokgöz

Kelime Bulma Motoru