MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


menafi : yararlar, faydalar
menajerlik : menecerlik
menâm : döşek, yadak
mendebur : sümsük, sünepe, pis, iğrenç
mendil : el, yağlık, antika, baş bezi, değirmi, tuhafiye
menecer : yönetici, menajer, menejer
menecerlik : menajerlik
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menekşe : menekşegillerden, benefşe
menenjit : ateş, kusma, streptomisin
menepoz : menopoz
menetme : nehiy
meneviş : hare, dalgır
menevişlenmek : harelenmek
menfaat : çıkar, yarar, kâr, fayda, leh
menfaatçi : çıkarcı, menfaattar
menfaatine : yararına
menfaatperest : çıkarcı
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfez : delik, açma
menfilik : olumsuzluk
menfur : iğrenç, tiksindirici
mengel : halhal
mengü : ölümsüz, bengi, ebedi

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


menevişlenme :

TDK:
isim Menevişlenmek işi

menkıbe :
TDK:
1. isim, edebiyat Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
2. Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı
"Kemalettin Bey, bize sağda ve solda, alçak, yüksek nihayetsiz tepelerin harp menkıbelerini anlatıyordu." - H. E. Adıvar
3. Hikâye
"Bu menkıbe onun hakikaten eski bir şair olduğunu ispat etmektedir." - A. H. Çelebi

menolunmak :
TDK:
nsz Yasaklanmak

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

MEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Menderes Irmağın Gölgesi - Yazar: Üstün Dökmen
Arkadaşım Menderes - Yazar: Samet Ağaoğlu
Kırık Menteşe - Yazar: John Dickson Carr

Kelime Bulma Motoru