MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


menajerlik : menecerlik
menâm : döşek, yadak
mendil : el, yağlık, antika, baş bezi, değirmi, tuhafiye
menecerlik : menajerlik
menejer : menecer
menemen : yumurta
menengiç : çitlembik, melengiç, çıtlık
menenjit : ateş, kusma, streptomisin
menent : benzer, eş
menetme : nehiy
menetmek : yasaklamak
meneviş : hare, dalgır
menfaatçı : adem-i nef'i, zübük
menfaatçilik : çıkarcılık
menfaatine : yararına
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfaattar : menfaatçi
menfez : delik, açma
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
menfur : iğrenç, tiksindirici
menhiyat : münkerat
meni : atmık, sperma, sperm, er suyu, döl, bel, dikel, döl suyu
menisk : menüsküs, minüsküs
menkıbeler : menakıp

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mendebur :

TDK:
sıfat Sümsük, sünepe, pis, iğrenç
"Karşımıza kör, topal, sakat, mendebur bir mahluk da çıkabilir." - N. Araz

menevişlenmek :
TDK:
nsz Bir yüzeyde renk dalgalanmaları oluşmak, harelenmek

menfur :
TDK:
sıfat Nefret edilen, iğrenç, tiksindirici
"Akşamları taraçada toplanan ev halkını gizli gizli tetkik ederken dedikoducu kadınları büsbütün menfur buluyordum." - K. Bilbaşar

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

MEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Manzum Mensur Hikayeler - Yazar: İsmail Bozkurt
Son Menzil - Yazar: Samiha Ayverdi

Kelime Bulma Motoru