MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


menafi : yararlar, faydalar
menajer : menecer, yönetici
menajerlik : menecerlik
menakıp : menkıbeler
menâm : döşek, yadak
menecerlik : menajerlik
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menekşe : menekşegillerden, benefşe
menemen : yumurta
menenjit : ateş, kusma, streptomisin
menetme : nehiy
meneviş : hare, dalgır
menevişlenmek : harelenmek
menfaatçi : çıkarcı, menfaattar
menfaatçilik : çıkarcılık
menfaatine : yararına
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfaatperver : çıkarcı
menfaattar : menfaatçi
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
menfur : iğrenç, tiksindirici
mengel : halhal
mengene : pres, onarma, işleme, sıkmaç
menguş : küpe
mengü : ölümsüz, bengi, ebedi
menhus : uğursuz, kutsuz
menisküs : menüsküs
menkıbe : destan
menkıbevi : efsanevi
menkul : söylenegelmiş, taşınır

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


menakıp :

TDK:
isim Menkıbeler

mendirek :
TDK:
isim, denizcilik Kıyılarda dalgakıranla yapılmış liman
"Eğer bir an önce bu işin önüne geçilmezse mendirek bu seneki lodoslarda bir kat daha göçecek." - N. Hikmet

menetmek :
TDK:
1. -i Yasaklamak
"Bildiğim bir şey varsa o da patronun odanızdan dışarıya çıkmayı size menettiğidir." - S. F. Abasıyanık
2. Engel olmak

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

MEN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 18: Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır.
NİSA - 94: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek «Sen mümin değilsin» demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Kelime Bulma Motoru