MET ile başlayan kelimeler

Başında MET harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Metafizikçilik, Metalinguistik

13 Harfli Kelimeler

Metanetsizlik, Meteliksizlik

12 Harfli Kelimeler

Metapsychics, Meteorolojik, Metrdotellik, Metrolojinin, Metropoliten

11 Harfli Kelimeler

Metabolizma, Metafizikçi, Metalografi, Metalurjide, Metamorfizm, Meteoroloji, Methedilmek, Methedilmiş, Metodolojik, Metotsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Metalürjik, Metamorfik, Metamorfoz, Metanetsiz, Metapsişik, Meteliksiz, Meteorolog, Meteortaşı, Metodoloji, Metropolit, Metrukiyet

9 Harfli Kelimeler

Metabolik, Metafizik, Metalürji, Metanetli, Methaldar, Methetmek, Methüsena, Metrdotel, Metreslik, Metroloji, Metruklar

8 Harfli Kelimeler

Metalden, Metaloit, Metastaz, Metazori, Meteorit, Meteroit, Methetme, Metlemek, Metotsuz, Metrajlı, Metrelik, Metronom, Metropol

7 Harfli Kelimeler

Metafaz, Metafor, Metalik, Metalsi, Metanet, Metatez, Metelik, Methiye, Metilen, Metilik, Metince, Metodik, Metotlu, Metruke

6 Harfli Kelimeler

Meteor, Metfen, Metfun, Methal, Methar, Metraj, Metres, Metrik, Metris, Metruk

5 Harfli Kelimeler

Metal, Metan, Metbu, Metil, Metin, Metis, Metod, Metot, Metre, Metro, Metur

4 Harfli Kelimeler

Meta, Meth

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı MET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


metabolizma : meta
metafaz : meta
metafizik : doğaötesi, doğa ötesi
metafor : istiare, ödünçleme, kıyaslamaya, meta
metal : maden, ir, avize imalatçısı, düğme, estamp, estampaj, hokka, kumbara, maşrapa, mühür, plaka, restorasyon teknisyeni, şiş, takım bileyicisi, tesviyeci
metalik : madensel, madenî
metalografi : maden
metalürji : metal bilimi
metamorfoz : başkalaşma, meta
metastaz : göçüm, meta
meteliksizlik : züğürtlük, parasızlık
meteor : rüzgâr, yıldırım, yağmur, akanyıldız, akan yıldız, göktaş
meteorolog : yöneten, hava tahmincisi, meteoroloji uzmanı
meteortaşı : göktaşı
meth : övme, övgü, medih
methaldar : girmiş
methedilmiş : ahmet
methetmek : övmek, tezgâhtarlık etmek

Bazı MET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


metanet :

TDK:
isim Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
"Kalbimde lüzumundan fazla metanet var." - A. Gündüz

metot :
TDK:
isim Yöntem
"Onun metodunu uygulamakla araştırıcının varamayacağı erek yoktur." - A. Erhat

metrajlı :
TDK:
sıfat Herhangi bir metre uzunluğunda olan
"Kısa metrajlı filmler yaklaşık 300-600 metreden uzun olurlar."

MET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vurun Kahpeye - Sadeleştirilmiş Metin - Yazar: Halide Edib Adıvar
Mahşer- Sansürsüz Tam Metin - Yazar: Stephen King
Mai ve Siyah - Açıklamalı Orijinal Metin - Yazar: Halid Ziya...
Ferdi ve Şürekası - Açıklamalı Orijinal Metin - Yazar: Halit Ziya...
Aşk-ı Memnu - Açıklamalı Orjinal Metin - Yazar: Halid Ziya...
Metin Tahlillerine Giriş 2 Hikaye - Roman - Tiyatro - Yazar: İsmail Çetişli
Metin Olmak - Yazar: Tümer Metin
Metin Tahlillerine Giriş 1 Şiir - Yazar: İsmail Çetişli
Araba Sevdası - Orijinal Metin - Yazar: Recaizade Mahmu...
Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri - Yazar: Erman Artun

Kelime Bulma Motoru