MET ile başlayan kelimeler

Başında MET harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Metafizikçilik, Metalinguistik

13 Harfli Kelimeler

Metanetsizlik, Meteliksizlik

12 Harfli Kelimeler

Metapsychics, Meteorolojik, Metrdotellik, Metrolojinin, Metropoliten

11 Harfli Kelimeler

Metabolizma, Metafizikçi, Metalografi, Metalurjide, Metamorfizm, Meteoroloji, Methedilmek, Methedilmiş, Metodolojik, Metotsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Metalürjik, Metamorfik, Metamorfoz, Metanetsiz, Metapsişik, Meteliksiz, Meteorolog, Meteortaşı, Metodoloji, Metropolit, Metrukiyet

9 Harfli Kelimeler

Metabolik, Metafizik, Metalürji, Metanetli, Methaldar, Methetmek, Methüsena, Metrdotel, Metreslik, Metroloji, Metruklar

8 Harfli Kelimeler

Metalden, Metaloit, Metastaz, Metazori, Meteorit, Meteroit, Methetme, Metlemek, Metotsuz, Metrajlı, Metrelik, Metronom, Metropol

7 Harfli Kelimeler

Metafaz, Metafor, Metalik, Metalsi, Metanet, Metatez, Metelik, Methiye, Metilen, Metilik, Metince, Metodik, Metotlu, Metruke

6 Harfli Kelimeler

Meteor, Metfen, Metfun, Methal, Methar, Metraj, Metres, Metrik, Metris, Metruk

5 Harfli Kelimeler

Metal, Metan, Metbu, Metil, Metin, Metis, Metod, Metot, Metre, Metro, Metur

4 Harfli Kelimeler

Meta, Meth

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı MET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


met : kabarma
meta : mal, sonra, öte, metabolizma, metafaz, metafor, metamorfoz, metastaz, sermaye
metafizik : doğaötesi, doğa ötesi
metal : maden, ir, avize imalatçısı, düğme, estamp, estampaj, hokka, kumbara, maşrapa, mühür, plaka, restorasyon teknisyeni, şiş, takım bileyicisi, tesviyeci
metalden : plâket
metalik : madensel, madenî
metalinguistik : üstdilsel
metaloit : metalsi
metalsi : madensi, metaloit
metalurjide : sodyum flüorit
metalürji : metal bilimi
metamorfoz : başkalaşma, meta
metan : bataklık gazı
metanet : dayanma, dayanıklılık, sağlamlık, dayanca, çıdam
metanetli : dayanıklı, metin, turuşkan
metapsişik : ruh ötesi
metapsychics : ruhötesi
metatez : göçüşme

Bazı MET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


metalsi :

TDK:
isim, kimya Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit

metamorfik :
TDK:
sıfat Başkalaşıma uğramış olan

meteorolog :
TDK:
isim Hava tahmincisi

MET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şiirde Metafizik Geçek - Yazar: Sedat Umran

Kelime Bulma Motoru