MU ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında MU harfleri bulunan 9 harfli 60 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Muahharen, Muammalık, Muasırlık, Muavinlik, Muayeneci, Mubayaacı, Mubayenet, Mucibince, Muganniye, Mugayeret, Muğlaklık, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhallebi, Muhammedi, Muhasamat, Muhasebat, Muhassala, Muhavvile, Muhayyile, Muhbirlik, Muhtaçlık, Muhtarlık, Muhtevalı, Mukaddema, Mukaddeme, Mukaddime, Mukarenet, Mukataalı, Mukattaat, Mukavemet, Mumaileyh, Mumlanmak, Mumlaşmak, Mumlayıcı, Mumyalama, Mundarlık, Munsifane, Murdarlık, Musandıra, Musevilik, Muslihane, Musluksuz, Muştalama, Muştulama, Mutaassıp, Mutabakat, Mutallaka, Muteberan, Mutfağını, Mutlanmak, Mutluluğa, Mutsuzluk, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muvazaalı, Muzaheret, Muzmahill

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


muahharen : sonradan
muasırlık : çağdaşlık
muayeneci : araştıran
mubayenet : ayrılık
muganniye : ses sanatkarı, şarkıcı
mugayeret : uymazlık, aykırılık
muğlaklık : kilitli, kapalı
muhaberat : haberleşmeler
muhaceret : göç, göçme
muhalefet : aykırılık, karşıtlık
muhallebi : süte, mahallebi
muhammedî : müslüman
muhasamat : düşmanlık
muhassala : bileşke
muhavvile : dönüştürücü, transformatör
muhayyile : düş gücü, hayal gücü, hayal gücü, imgelem
muhbirlik : ihbarcılık
muhtevalı : içerikli
mukaddema : önce, evvelce, eskiden
mukaddeme : mukaddime, önsöz
mukaddime : başlangıç, mukaddeme, ön söz
mukarenet : yaklaşma, kavuşma, bitişme, yakınlık, uygunluk
munsifane : insafla
musandıra : yüklük
musevîlik : yahudilik
mutaassıp : bağnaz, fanatik
muteberan : muteberler
mutlanmak : mutlulanmak
mutluluğa : gönendirmek, gönendirtmek

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mumlayıcı :

TDK:
isim, sinema Filmleri mumlamakta kullanılan alet

musandıra :
TDK:
1. isim Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
"Ocağın soluna gelen alçak musandıraya el yordamıyla çıktı." - Ö. Seyfettin
2. Mutfakta yüksek ve geniş raf

musluksuz :
TDK:
sıfat Musluğu olmayan
"Kız, herkesten önce çeşmenin musluksuz oluğuna ağzını dayayıp lıkır lıkır ve kana kana suyunu içti." - O. C. Kaygılı

MU ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Muratpaşa (Antalya)
Musabeyli (Kilis)

MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mithat'tan Naci'ye Naci'den Mithat'a Muhaberat ve Muhaverat - Yazar: Ahmet Mithat...
Muhaberat ve Muhaverat - Yazar: Muallim Naci

MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 52: Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.

Kelime Bulma Motoru