MU ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında MU harfleri bulunan 9 harfli 60 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Muahharen, Muammalık, Muasırlık, Muavinlik, Muayeneci, Mubayaacı, Mubayenet, Mucibince, Muganniye, Mugayeret, Muğlaklık, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhallebi, Muhammedi, Muhasamat, Muhasebat, Muhassala, Muhavvile, Muhayyile, Muhbirlik, Muhtaçlık, Muhtarlık, Muhtevalı, Mukaddema, Mukaddeme, Mukaddime, Mukarenet, Mukataalı, Mukattaat, Mukavemet, Mumaileyh, Mumlanmak, Mumlaşmak, Mumlayıcı, Mumyalama, Mundarlık, Munsifane, Murdarlık, Musandıra, Musevilik, Muslihane, Musluksuz, Muştalama, Muştulama, Mutaassıp, Mutabakat, Mutallaka, Muteberan, Mutfağını, Mutlanmak, Mutluluğa, Mutsuzluk, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muvazaalı, Muzaheret, Muzmahill

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


muahharen : sonradan
muasırlık : çağdaşlık
mubayenet : ayrılık
muganniye : ses sanatkarı, şarkıcı
mugayeret : uymazlık, aykırılık
muğlaklık : kilitli, kapalı
muhaberat : haberleşmeler
muhaceret : göç, göçme
muhalefet : aykırılık, karşıtlık
muhallebi : süte, mahallebi
muhammedî : müslüman
muhasamat : düşmanlık
muhassala : bileşke
muhavvile : dönüştürücü, transformatör
muhayyile : düş gücü, hayal gücü, hayal gücü, imgelem
muhbirlik : ihbarcılık
muhtaçlık : malı, ihtiyaç
muhtevalı : içerikli
mukaddema : önce, evvelce, eskiden
mukaddeme : mukaddime, önsöz
mukarenet : yaklaşma, kavuşma, bitişme, yakınlık, uygunluk
mukattaât : kısaltmalar
munsifane : insafla
muştulama : müjdeleme, tebşir
mutaassıp : bağnaz, fanatik
mutabakat : uyuşma, anlaşma, itilâf, uygunluk, uyum

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mukaddime :

TDK:
1. isim Ön söz
2. Bir olayın başlangıcı
"Babam, eti senin, kemiği benim! mukaddimesiyle beni hocaya emanet ettiğini söyledi." - Y. K. Karaosmanoğlu

mutabakat :
TDK:
1. isim Uzlaşma
2. Uygunluk
3. biyoloji Uyum

muvazaalı :
TDK:
sıfat Danışıklı

MU ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Muratpaşa (Antalya)
Musabeyli (Kilis)

MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bugün de Hala Açız Mutluluğa - Yazar: Walter Helmut...

Kelime Bulma Motoru