N ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 5 harfli 151 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Nabız, Nacak, Naçar, Naçiz, Nadan, Nadas, Nadim, Nadir, Nafıa, Nafız, Nafiz, Nafta, Nagah, Nağme, Nahak, Nahır, Nahif, Nahit, Nahiv, Nahoş, Nakde, Nakdi, Nakıs, Nakış, Nakız, Nakip, Nakit, Nakli, Nalça, Nalın, Naliş, Namaz, Namık, Namlı, Namlu, Namus, Nanay, Nanik, Narin, Nasıl, Nasıp, Nasır, Nasip, Nasir, Naşir, Natır, Natuk, Natür, Nazal, Nazan, Nazar, Nazır, Nazik, Nazil, Nazlı, Nazli, Nazmi, Nebat, Nebze, Necat, Necip, Nedbe, Neden, Nedim, Nefer, Nefes, Nefha, Nefir, Nefis, Nefiy, Nehir, Nehiy, Nekes, Nekre, Neler, Nemçe, Nemfo, Nemli, Nemse, Nepal, Nerde, Neseb, Nesep, Nesiç, Nesih, Nesil, Nesim, Nesir, Nesne, Neşet, Neşir, Neşve, Nevir, Neyçe, Neyse, Nezif, Nezih, Nezle, Nısıf, Nicel, Nicem, Nicep, Niçin, Nifak, Nifas, Nihal, Nihan, Nikab, Nikah, Nikap, Nikel, Nimet, Ninni, Nipel, Nisai, Nisan, Nisap, Nişan, Nitel, Nitem, Niyam, Niyaz, Niyet, Nizar, Nodul, Nogay, Nohut, Nokra, Nokta, Nomad, Nonoş, Notam, Noter, Nöbet, Nöron, Nukut, Nuküş, Numen, Nurlu, Nutuk, Nuzul, Nüans, Nücum, Nüfus, Nüfuz, Nükte, Nükul, Nüsha, Nüsum, Nüvit, Nüzul

Bazı N ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


naçar : dertli, çaresiz, zavallı, düşkün
nadas : sürgüaltı
nafıa : bayındırlık
nafız : dağer, geçgel
nahif : zayıf, cılız, çelimsiz, zayıf nahif
nahiv : sentaks, söz dizimi
nâkde : akçe
nakız : bozma, çözme
nakit : para, akçe, hazır para
nalça : katır, eşek, nal
namaz : rükû, sücut, salât, yükünç
namlı : ünlü, tanınmış, ündev
narin : yepelek, nazenin, ince, nazik, alafranga bebesi, culum, çerden çöpten, çıtı pıtı, çipli, çuğa, dalamuk, dargun, eğnez, ince yapılı, rakik, tereçe, yanuç, yencilek, yinçke, yünkül

Bazı N ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nağme :

TDK:
1. isim Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi
"Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor." - S. M. Alus
2. müzik Ezgi
"Berrak bir nesim ile ürperdi gölgeler / Yıldızlar eski demlere bir nağme besteler" - E. B. Koryürek
3. Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz

nahak :
TDK:
sıfat Haksız, gereksiz
"Talihin sana bilasebep verdiği nahak bir mükâfatın kıymetini takdir edemiyorum." - Ö. Seyfettin

nasır :
TDK:
nasirnaşir

N ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Nizip (Gaziantep)

N ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eski Türk Edebiyatında Nesir - Yazar: Fahir İz
Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 3 - Nesir 2 - Yazar: Zeynep Kerman
Nesir Türleri - Yazar: Nurullah Çetin
Yeni Türk Edebiyat Metinleri 3 - Nesir 1 - Yazar: Zeynep Kerman
Kaotik Nesir - Yazar: İbrahim Algan
Klasik Dönem Arap Edebiyatında Nesir - Yazar: Muhammet Selim...
Namus Diye Baktığımız - Yazar: Yavuz Yılmaz
Çıldırtan Namus - Yazar: Selma Ceylan

N ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 54: Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Kelime Bulma Motoru