N ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 6 harfli 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Na-çar, Nadide, Nafaka, Nafile, Nahiye, Nakavt, Nakden, Nakısa, Nakisa, Nakkaş, Naklen, Nakzen, Nalbur, Namdar, Namert, Namına, Namusu, Namzet, Naneli, Nankör, Nansuk, Napalm, Narcıl, Nardin, Narenc, Nargöz, Narkoz, Narsis, Narval, Narven, Nasfet, Nasibi, Natıka, Natron, Natura, Navlun, Navrak, Naylon, Nazari, Nazdar, Nazire, Nazizm, Nazlım, Nazmen, Nazret, Nebati, Nebevi, Necati, Neccar, Nedime, Nedret, Nefret, Nefrit, Nekais, Nekbet, Nekpet, Nekroz, Nektar, Nemcil, Nemrut, Neodim, Neojen, Neptün, Nerden, Nerede, Nereli, Neresi, Nereye, Nergis, Nervür, Nesnel, Nesrin, Neşeli, Neşesi, Neşide, Neşren, Neşter, Neşvet, Netice, Netlik, Nevale, Nevbet, Nevmid, Nevmit, Nevroz, Nevruz, Nevton, Nevzat, Neymiş, Neyzen, Nıkris, Nısfet, Nihale, Nihani, Nikbet, Nikbin, Nikfer, Nikris, Nikriz, Nimbus, Nisbet, Nispet, Nisyan, Nişane, Nitrat, Nobran, Noksan, Normal, Norman, Norveç, Nosyon, Nötron, Növbet, Numara, Numune, Nurani, Nursuz, Nurten, Nusret, Nühüft

Bazı N ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nâ-çâr : çaresiz
nafaka : geçimlik, geçim, kadı
nafile : yararsız, boş, boşuna, beyhude
nakkaş : nakışçı, bezekçi, resimci
naklen : aktarılarak
namına : adına, kendisine, yerine, olarak
namusu : ırz
nankör : iyilikbilmez, ekmeği dizinde
nardin : maydanozgillerden
narenc : turunç
navrak : yüz, surat
nazdar : nazan
nazizm : hitlercilik
nazlım : erkem
nebevî : hadis
necati : kurtuluş
nemrut : acımaz, çehresiz
nereye : kançaru, nere
nesnel : objektif, afakî
neşesi : kafayı bulmak, keyfi yerinde
neşter : bisturi, mişkat
neşvet : keyif, sevinç, sarhoşluk
netice : sonuç, bulgu, meal, müsebbeb
nevmit : umutsuz, çaresiz
nevroz : sinirce
nevruz : yenigün, nevruzotu

Bazı N ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


neojen :

TDK:
1. isim, jeoloji Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem
2. sıfat Bu sistemle ilgili

neşter :
TDK:
isim, tıp (***) Cerrahide kesme işlemlerinde kullanılan bıçak

nötron :
TDK:
isim Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği

N ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Narman (Erzurum)
Nurhak (Kahramanmaraş)
Niksar (Tokat)

N ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nisyan Düşen Gölge - Yazar: Meserret Diriöz
Noksan Dokuz - Yazar: Fatih Akgöz

Kelime Bulma Motoru