N ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 8 harfli 156 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Naçizane, Nadanlık, Nadaslık, Naftalin, Nagehane, Nağmeler, Nağmesiz, Nakışlar, Nakışlık, Nakışsız, Nakletme, Nakliyat, Nakşetme, Nakşilik, Nakşolma, Nakzetme, Nalçasız, Naldöken, Nalınsız, Nallamak, Nallanış, Nallanma, Namağlup, Namahdut, Namahrem, Namazgah, Namazlar, Namazlık, Namazsız, Namertçe, Namevcut, Namuskar, Namussuz, Namusuna, Namuzsuz, Namüsait, Nanıaziz, Nankörce, Narinlik, Narkotik, Narkozcu, Nasbetme, Nasılsın, Nasırsız, Nasipsiz, Naşirlik, Natıkalı, Natırlık, Nativizm, Natürist, Natürizm, Navçağan, Nazariye, Nazarlık, Nazikane, Nazikler, Naziklik, Nazirsiz, Nazlanış, Nazlanma, Nazlılık, Nazmetme, Nebzecik, Nedensel, Nedensiz, Nefeslik, Nefisler, Neftimsi, Nefyetme, Nekeslik, Nekrelik, Nekrotik, Nemçeker, Nemfoman, Nemleniş, Nemlenme, Nemletme, Nemlilik, Nemölçer, Neolitik, Nepotist, Nepotizm, Nerdeyse, Nervürlü, Nesnelci, Nesnenin, Nesnesel, Nesnesiz, Neşretme, Neşriyat, Netameli, Neticede, Netleşme, Nevbahar, Nevralji, Nevresim, Nevrofik, Nevropat, Neyleyim, Nezdinde, Nezelmek, Nezretme, Niceleme, Niceliği, Nicepsin, Nihavent, Nihilist, Nihilizm, Nikahlık, Nikahsız, Nikelsiz, Nispetçi, Nispeten, Nispetle, Nispetli, Nişangah, Nişangeç, Nişanlık, Nişansız, Niteleme, Niteliği, Nitramit, Nitratin, Nitratlı, Nitrojen, Niyetini, Niyetsiz, Niyobyum, Nizamiye, Nizamsız, Nobelyum, Nobranca, Nohutsuz, Noktasız, Nomograf, Non-stop, Normatif, Norveççe, Norveçli, Nostalji, Notalama, Noterlik, Nöroloji, Nötrleme, Numaracı, Numaralı, Numuneci, Nurlanış, Nurlanma, Nübüvvet, Nüfuzkar, Nüfuzsuz, Nüksetme, Nüktedan, Nüktesiz, Nütasyon

Bazı N ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


naftalin : beyaz, alkol
nakşîlik : nakşibendîlik
naldöken : taşlı
namahrem : yabancı, el
namertçe : korkakça
namuskâr : namuslu
nasipsiz : kısmetsiz
nativizm : doğuştancılık
natürist : doğacı
nazariye : kuram, teori
nazikâne : saygıyla, nezaketle, incelikle, ıncelikle
nazikler : zürefa
naziklik : nezaket, rikkat, sühulet
nedensiz : sebepsiz
nefisler : enfüs
nerdeyse : neredeyse
nesnelci : objektivist
nesnenin : devinim
netameli : tekinsiz
nevrofik : nörotik
nevropat : sinir hastası
niceliği : kısılmak
nicepsin : nasılsın
nispeten : göre, kıyaslayarak, oranla, oldukça, nispetle
niteliği : nötrlük, yarı saydamlık
non-stop : duraksız
normatif : kuralcı, düzgüsel
noterlik : noter
nütasyon : üğrüm

Bazı N ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nankörce :

TDK:
1. sıfat Nanköre yakışır
2. zarf (nankö rce) Nankör bir biçimde, nankörcesine

narkotik :
TDK:
sıfat Uyuşturucu

nazarlık :
TDK:
isim Nazarı etkisiz duruma getirdiğine inanılan kumaş parçası, mavi boncuk, kurşun, dua yazılı kâğıt, muska vb. şeyler
"Aman nazar değmesin, buna derhâl bir nazarlık astırmalı!" - A. Ş. Hisar

N ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Nallıhan (Ankara)
Nusaybin (Mardin)
Nazımiye (Tunceli)

N ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ben Ruhi Bey Nasılım - Numaralı Özel Baskı - Yazar: Edip Cansever
Elleri Var Özgürlüğün 50 Yaşında - Numaralı Özel Baskı - Yazar: Oktay Rifat
49 Numaralı Parçanın Nidası - Yazar: Thomas Pynchon
6 Numaralı Koğuş ve Kısa Hikayeler - Yazar: Anton Çehov
7 Numaralı Mahkeme - Yazar: Leon Uris
Bir Numaralı Tanık - Yazar: Kurtul Altuğ
On Dokuz Numaralı Oda - Yazar: Doris Lessing
47 Numaralı Kamara - Yazar: Hikmet Hükümenoğlu

Kelime Bulma Motoru