N ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 9 harfli 104 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Nakaratlı, Nakışlama, Nakkaşlık, Nakletmek, Nakliyeci, Nakşetmek, Nakşolmak, Nakzetmek, Nalburluk, Nallanmak, Namazlağı, Namertlik, Namibyalı, Namünasip, Namzetlik, Nanemolla, Nanikleme, Nankörlük, Na-pesend, Narenciye, Narıbeyza, Narkotizm, Narsisizm, Narsislik, Nasbetmek, Nasihatçi, Natıkasız, Naturmort, Natürmort, Nazarında, Nazariyat, Nazlanmak, Nazmetmek, Nedametle, Nedeniyle, Nefesleme, Nefyetmek, Nekroloji, Nemalanma, Nemlenmek, Nemletmek, Nemrutluk, Neodmiyum, Neolojizm, Neoplazma, Neptünyum, Neredesin, Neredeyse, Nesnellik, Neşeleniş, Neşelenme, Neşelilik, Neşretmek, Neşvünema, Neticesiz, Neticeten, Netleşmek, Nevraljik, Nevroloji, Nevruzotu, Nezaketen, Nezaketle, Nezaketli, Nezaretli, Nezretmek, Nicelemek, Niceleyiş, Nijeryalı, Nikahlama, Nikbinlik, Nikelleme, Nisaiyeci, Nispetsiz, Nişaburek, Nişanlama, Nitelemek, Niteleniş, Nitelenme, Niteleyen, Niteleyiş, Nitelikli, Nizamname, Nobranlık, Nodullama, Noksanlık, Noksansız, Noktalama, Nominatif, Nomografi, Normallik, Nosferatu, Nostaljik, Notalamak, Nöbetleşe, Nötrlemek, Nötrleşme, Numarasız, Numaratör, Numunelik, Nurlanmak, Nuruaynım, Nurudidem, Nüksetmek, Nümayişçi

Bazı N ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nâ-pesend : beğenilmez
nakletmek : iletmek, aktarmak, anlatmak, taşımak, geçirmek, nakil etmek
nalburluk : hırdavatçılık
namzetlik : adaylık
nankörlük : küfran, küfranlık
narsisizm : özseverlik, narsislik
nasihatçi : öğütçü
naturmort : natürmort, ressam
nazariyat : kuramlar
nefyetmek : nefiy etmek, sürmek
nemlenmek : rutubetlenmek, çilemek, yaşarmak
neodmiyum : nd
neolojizm : türenti
neoplâzma : ur
netleşmek : net
nezaketen : incelikle
nezaketle : nazikâne
nezaketli : ince, nazik
nezaretli : görünüşlü
nikelleme : nikelâj
niteleyen : coğrafya
noksanlık : eksiklik, kalıklık
noktalama : duralandırma, sahne, ayrım, tacim, tenkit
nosferatu : vampir
numaratör : sayıcı
numunelik : örneklik
nümayişçi : gösterici, gösterişçi

Bazı N ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


namertlik :

TDK:
isim Alçaklık, korkaklık
"Namertliğini şimdi de âdeta bir müdafaa silahı gibi kullanmak için karşıma çıkarıyor, ezelî bir âşık rolü oynuyor." - E. İ. Benice

nazlanmak :
TDK:
1. nsz Kolayca gönlü olmamak, ısrar beklemek
"Ara sıra buluşup içer, birbirine nazlanıp türlü lakırtılar söylemekten hoşlanırlar." - M. Ş. Esendal
2. İsteksiz görünmek

nezaketli :
TDK:
sıfat İnce, nazik
"Geniş bilgili, çok nezaketli, şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı." - A. Ş. Hisar

N ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Narlıdere (İzmir)

Kelime Bulma Motoru