N ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 11 harfli 200 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Abdestbozan, Abdurrahman, Absorbsiyon, Absorpsiyon, Adsorpsiyon, Affetmişsin, Agrandisman, Ağrandisman, Akademisyen, Alacakmısın, Alışılandan, Aliterasyon, Anglosakson, Arabizasyon, Atomizasyon, Baldırsokan, Başdanışman, Başdenetmen, Başgardiyan, Başkahraman, Başkaldıran, Başkumandan, Başöğretmen, Başpehlivan, Başyönetmen, Beklenmeyen, Bekletmeden, Bilinemeyen, Bilmeksizin, Birleştiren, Biyolojinin, Bombardıman, Bozulabilen, Bölünebilen, Bulgaristan, Bürümcükten, Cankurtaran, Cennetmekan, Ciddilikten, Çaktırmadan, Çapalamayan, Çözülemeyen, Dayanabilen, Dedikodunun, Deformasyon, Değişebilen, Değiştirgen, Deklerasyon, Destekleyen, Devalüasyon, Dezenfektan, Dışbeslenen, Difraksiyon, Dinlendiren, Dinlenmeden, Dispersiyon, Distilasyon, Distorsiyon, Doğruluktan, Durmaksızın, Duyulabilen, Egemenliğin, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Eliminasyon, Enformasyon, Entegrasyon, Envestisman, Eradikasyon, Esirgemeden, Esirgemeyen, Fabrikasyon, Fındıkkıran, Gayrimemnun, Gayrimeskun, Gayrimümkün, Gizlenmeyen, Görülebilen, Görülegelen, Güçlendiren, Güdülebilen, Halkbilimin, Hatırlatsın, Hesabedilen, Hırvatistan, Hızlandıran, Hidrokarbon, İdeolojinin, İlgilenilen, İmajinasyon, İncelemeden, İntegrasyon, İşleyemeyen, İşsizlikten, İyileştiren, Kalibrasyon, Kaplanboğan, Kasılabilen, Kervankıran, Kestirmeden, Kırgızistan, Kirlenirsin, Koagülasyon, Kolleksiyon, Kombinasyon, Kompartıman, Kompilasyon, Kompozisyon, Konfeksiyon, Konsomasyon, Kontrasomun, Konvansiyon, Konveksiyon, Konversiyon, Korporasyon, Korunabilen, Kulağakaçan, Kuyrukkakan, Kuyruksüren, Lokomotifin, Matematiğin, Mesleğinden, Motokaravan, Münasafaten, Münavebeten, Mürşidinden, Müruruzaman, Müstemirren, Mütemadiyen, Nurlandıran, Observasyon, Oluşturulan, Onaylamayan, Oryantasyon, Otojestiyon, Otomatikman, Ölçülebilen, Önemsemeyen, Özsıkıdüzen, Parselasyon, Permütasyon, Pirekateşin, Prediksiyon, Produksiyon, Prodüksiyon, Projeksiyon, Provokasyon, Reanimasyon, Renkgideren, Replikasyon, Restitüsyon, Restorasyon, Revalüasyon, Rezervasyon, Röprezantan, Sarsılmayan, Saynsfikşın, Seçilebilen, Sezdirmeden, Sibernasyon, Sirkengebin, Spekülasyon, Stagflasyon, Stilizasyon, Suppression, Sübvansiyon, Sürtüştüren, Süspansiyon, Şeytanılain, Taçlandıran, Tanınabilen, Taşınamayan, Testosteron, Tiksindiren, Toldıkorgan, Toptancıdan, Trankilizan, Transfüzyon, Translasyon, Transmisyon, Umursamayan, Unutulmadan, Unutulmayan, Uydurmasyon, Ültramodern, Vefalılığın, Yaklaştıran, Yalancıktan, Yaltaklanan, Yanmasından, Yapmacıktan, Yararlıktan, Yaşlılıktan, Yenilebilen, Yeşilzeytin, Yetişebilen, Yetkisinden, Yürüyemeyen, Zaviyenişin, Zindandelen

Bazı N ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


absorbsiyon : soğurma
adsorpsiyon : yüzerme
agrandisman : büyültme
ağrandisman : büyütme
alacakmısın : alcemin
başdenetmen : başmüfettiş
başkumandan : başkomutan
bekletmeden : lâhzada
bilinemeyen : bellisiz
bilmeksizin : körlemeden
devalüasyon : değer düşürümü
dinlenmeden : transit, transit geçmek
distilasyon : damıtma
distorsiyon : yamultma
egemenliğin : milli egemenlik
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
envestisman : yatırım
esirgemeden : tepe tepe kullanmak
gayrimümkün : olmaz, imkânsız, olamaz, olanaksız
görülebilen : göz önü
güçlendiren : bay
halkbilimin : halkbilgisi
hırvatistan : adriyatik denizi, balkanlar
hidrokarbon : hidrokarbür
ideolojinin : dönek
imajinasyon : imgelem
işleyemeyen : kötürüm
kasılabilen : kasılgan
konveksiyon : iletim, ısı yayımı
korunabilen : siper
münavebeten : nöbetleşe
oluşturulan : antropojen
projeksiyon : irtisam, mürtesem, gösterim, iz düşümü
restorasyon : onarım, yenileme
seçilebilen : seçmeli
spekülâsyon : vurgun, vurgunculuk, ihtikâr

Bazı N ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Anglosakson :

TDK:
1. özel, isim V. ve VI. yüzyılda Büyük Britanya yı ele geçiren Cermen ırkından oymaklar
2. özel Ana dili İngilizce olan kimse

başgardiyan :
TDK:
isim Gardiyanların başı
"Altı gün sonra, görüşmelerini başgardiyanın odasında yaptılar." - N. Hikmet

hidrokarbon :
TDK:
isim, kimya Karbon ve hidrojen birleşiği, hidrokarbür

N ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Çatalzeytin (Kastamonu)
Çamlıhemşin (Rize)
Saray / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru