N ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 12 harfli 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abstraksiyon, Aglomerasyon, Aglütinasyon, Ağırlaştıran, Ahmakıslatan, Akreditasyon, Akşam-le-yin, Alacakmışsın, Alışılagelen, Alışılmıştan, Anlaşılmayan, Artikülasyon, Atefleksiyon, Başteknisyen, Bayatiaraban, Beğenilmeyen, Beklenilenin, Bilinmeyenin, Bodoslamadan, Canıgönülden, Canıyürekten, Constitution, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çobanaldatan, Dejenerasyon, Demodülasyon, Duraksamadan, Duyurulmayan, Düşünülmeyen, Eve-girerken, Fermantasyon, Fermentasyon, Gamaglobülin, Gayrimuayyen, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Giyinişinden, Halüsinasyon, Hipotansiyon, Işıklandıran, İdealizasyon, İlgilendiren, İllüstrasyon, İstemeksizin, İstenilmeyen, İşçi-işveren, Kanalizasyon, Kapitülasyon, Kararlamadan, Karıncayiyen, Katlanamayan, Kayırılmayan, Kımıldamadan, Kımıldamayan, Kırkmerdiven, Kodifikasyon, Kolonizasyon, Komplikasyon, Komünikasyon, Konformasyon, Konservasyon, Konsültasyon, Konuşulmayan, Koordinasyon, Koparılmayan, Kullanıcının, Lokalizasyon, Manalandıran, Manipülasyon, Mastürbasyon, Matematisyen, Mavikantaron, Mekanizasyon, Menstrüasyon, Metrolojinin, Metropoliten, Modifikasyon, Motorkaravan, Mütenekkiren, Müteveccihen, Neşelendiren, Obstrüksiyon, Organizasyon, Öksüzdoyuran, Özenmeksizin, Pasifikasyon, Perturbation, Postposition, Prekambriyen, Presbiteryen, Prezantasyon, Radyotelefon, Sallanabilen, Sigortalının, Streptomisin, Substitution, Şaşkınlıktan, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan, Tembellikten, Türkmenistan, Utanmaksızın, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Yaradılıştan, Yaratılıştan, Yorgunluktan, Yürekliliğin

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abstraksiyon : soyutlama
aglomerasyon : pelet
aglütinasyon : kümeleşim
ağırlaştıran : ağırlaştırıcı
anlaşılmayan : muamma
beklenilenin : tersine
canıyürekten : canıgönülden
çalışkan-sın : ek fiil
çobanaldatan : çobanaldatangillerden, keçisağan, dağ kırlangıcı
dejenerasyon : soysuzlaşma, yozlaşma
demodülasyon : kipçözüm
duyurulmayan : gizli
fermantasyon : mayalanma, tahammür, fermentasyon
geliyormusun : gelibbamın
halüsinasyon : birsam
ilgilendiren : ait, raci
işçi-işveren : çalışma ekonomisti
kanalizasyon : şebeke, arkdüzen, pislikarkı, alt yapı, lâğım döşemi
kararlamadan : görmeden
karıncayiyen : karıncayiyengillerden, karınca kuşu
kımıldamadan : çakılıp kalmak
kolonizasyon : sömürgeleştirme
konservasyon : sakınım
konsültasyon : konsulto, danışım
konuşulmayan : ölü dil
koordinasyon : uyum, eşgüdüm, eş güdüm
koparılmayan : kayış gibi
lokalizasyon : yerelleştirme, yerseme
modifikasyon : değişme, değişke
neşelendiren : iç ısıtıcı, şen
özenmeksizin : baştan savma
pasifikasyon : barışlandırına
perturbation : tedirgi

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mekanizasyon :

TDK:
isim Mekanik düzeni sağlama

prekambriyen :
TDK:
isim, jeoloji Kambriyen öncesi

radyotelefon :
TDK:
isim Telsiz telefon

Kelime Bulma Motoru