N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlaşılamayan : düğüm
aşırıyemekten : çatlamak
başarılamayan : başarısız
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
çaresizlikten : elinden gelmemek
değerlendiren : ebe, eleştirmen, muhabir, sistem değerlendirmeci
divanıhümayun : padişah divanı
dokümantasyon : belgeleme
dramatizasyon : oyunlaştırma
duygulandıran : içli
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
düşünülemeyen : akla gelmedik
emprovizasyon : birdenbire, doğaçlama, doğmaca
engellenmeyen : özgür
geciktirmeden : yarından tezi yok
göktırmalayan : gökdelen
hoşlanılmayan : güruh
kanıtlanmadan : varsayım
kaygılandıran : düşündürücü
kıvılkesilgen : elektrolit
kızılkantaron : kızılkantarongiller
kointegrasyon : eşbütünleşim
konfederasyon : genbirlik, üstbirlik
konfigürasyon : yapılandırma, konbiçim
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
konstrüksiyon : yapma, yapım
kullanılmayan : metrûk
modernizasyon : modernleşmek
nimetlendiren : mün'im
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
pastörizasyon : süt, bira
peneplanation : yontuklaşma
preperception : önalgı
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
röprodüksiyon : çoğaltma

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


konfederasyon :

TDK:
1. isim Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu
"İsviçre Konfederasyonu."
2. Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi

modernizasyon :
TDK:
isim Çağdaşlaşma

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

N ile biten 13 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yoksa Kendiliğinden Mi - Yazar: Mehlika

Kelime Bulma Motoru