N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
anlaşılamayan : düğüm
aşırıyemekten : çatlamak
başarılamayan : başarısız
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
buzdolabından : sıpırtmak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
değerlendiren : ebe, eleştirmen, muhabir, sistem değerlendirmeci
değiştirmeden : aynen
demonstrasyon : gösteri
determinasyon : belirlenim, sınırlama
divanıhümayun : padişah divanı
duygulandıran : içli
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
engellenmeyen : özgür
geciktirmeden : yarından tezi yok
homurdanmadan : homurtusuz
isteklendiren : teşvikçi
kanıtlanmadan : varsayım
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kızılkantaron : kızılkantarongiller
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
kullanılmayan : metrûk
mührüsüleyman : tüysüz
nimetlendiren : mün'im
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
petrifikasyon : taşlaşma
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
reenkarnasyon : tenasuh, tenasüh, ruh göçü
röprodüksiyon : çoğaltma, reprodüksiyon
sakinleştiren : yatıştırıcı
saklamaksızın : açık açık
sedimantasyon : çökelme, tortulaşma

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


buselikaşiran :

TDK:
isim, müzik Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam

modernizasyon :
TDK:
isim Çağdaşlaşma

sinyalizasyon :
TDK:
isim Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru