N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
aşırıyemekten : çatlamak
başarılamayan : başarısız
buzdolabından : sıpırtmak
communication : ortaksama
çaresizlikten : elinden gelmemek
değerlendiren : ebe, eleştirmen, muhabir, sistem değerlendirmeci
değiştirmeden : aynen
determinasyon : belirlenim, sınırlama
dramatizasyon : oyunlaştırma
duygulandıran : içli
düşünülemeyen : akla gelmedik
engellenmeyen : özgür
geciktirmeden : yarından tezi yok
hoşlanılmayan : güruh
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
kıvılkesilgen : elektrolit
konfederasyon : genbirlik, üstbirlik
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
konstrüksiyon : yapma, yapım
kullanılmayan : metrûk
modernizasyon : modernleşmek
mührüsüleyman : tüysüz
nimetlendiren : mün'im
nötralizasyon : etkisizleştirme, yansızlaştırma
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
peneplanation : yontuklaşma
reprodüksiyon : çoğaltma

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


damardaraltan :

TDK:
sıfat, fizyoloji Damarların kas tabakasını büzerek kanın dolaşımını çabuklaştıran veya düzenleyen (sinir, madde)

konfederasyon :
TDK:
1. isim Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest bulundukları devletler topluluğu
"İsviçre Konfederasyonu."
2. Çeşitli ortaklıkların, daha çok sendikaların kümeleşmesi

nitrogliserin :
TDK:
isim, kimya Nitrik asit içine gliserin konularak elde edilen, uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru