N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlaşılamayan : düğüm
aşırıyemekten : çatlamak
buzdolabından : sıpırtmak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
çaresizlikten : elinden gelmemek
değerlendiren : ebe, eleştirmen, muhabir, sistem değerlendirmeci
değiştirmeden : aynen
dokümantasyon : belgeleme
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
düşünülemeyen : akla gelmedik
emprovizasyon : birdenbire, doğaçlama, doğmaca
engellenmeyen : özgür
geciktirmeden : yarından tezi yok
homurdanmadan : homurtusuz
hoşlanılmayan : güruh
isteklendiren : teşvikçi
kanıtlanmadan : varsayım
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kıvılkesilgen : elektrolit
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
kointegrasyon : eşbütünleşim
konfigürasyon : yapılandırma, konbiçim
konstrüksiyon : yapma, yapım
modernizasyon : modernleşmek
nimetlendiren : mün'im
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
pastörizasyon : süt, bira
peneplanation : yontuklaşma
preperception : önalgı
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
reenkarnasyon : tenasuh, tenasüh, ruh göçü
röprodüksiyon : çoğaltma, reprodüksiyon
sakinleştiren : yatıştırıcı
saklamaksızın : açık açık

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru