OĞU ile başlayan kelimeler

Başında OĞU harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Oğullanmak, Oğuşturmak

9 Harfli Kelimeler

Oğulduruk, Oğullanma

7 Harfli Kelimeler

Oğulcuk, Oğullar, Oğulluk, Oğulsuz, Oğunmak

6 Harfli Kelimeler

Oğullu, Oğuzca

4 Harfli Kelimeler

Oğul, Oğuz

Bazı OĞU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oğul :

TDK:
1. isim Erkek evlat
"Bir emrihak vaki olduğu zaman yerimize oğullarımız geçecek." - F. F. Tülbentçi
2. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz
"Hinoğluhin."
3. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu
"Oğul arısı."
4. ünlem Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü
"Bu su onu da devirir oğul!" - S. F. Abasıyanık

oğulsuz :
TDK:
1. sıfat Oğlu olmayan
2. zarf Oğlu olmadan
"O, oğulsuz yaşardı da atsız yaşamazdı." - Y. Kemal

Oğuzca :
TDK:
1. özel, isim Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Gagavuz Yeri ile Balkanlar, Kırım ve İran ın bazı bölgelerinde kullanılan Türkçeyi içine alan Türk dili grubunun ortak adı
2. özel, sıfat Bu Türkçeyle yazılmış olan

OĞU ile başlayan İlçe isimleri

Oğuzlar (Çorum)
Oğuzeli (Gaziantep)

OĞU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oğullar ve Rencide Ruhlar - Yazar: Alper Canıgüz
Babalar ve Oğullar - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Ivan...
Babalar ve Oğullar - Yazar: Ivan...
Altın Oğul - Kızıl İsyan 2 - Yazar: Pierce Brown
Balım Kız Dalım Oğul - Yazar: Ceyhun Atuf Kansu
Babalar ve Oğullar - 100 Ölümsüz Eser - Yazar: Ivan...
Babalar ve Oğullar - Yazar: Ivan...
Altın Oğul - Kızıl İsyan 2 - Yazar: Pierce Brown
Babalar ve Oğullar - Yazar: Ivan...

OĞU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 100: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
MÜDDESSİR - 11, 12, 13, 14: Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak!.
TUR - 39: Yoksa kızlar O'nun, oğullar da sizin mi?.

Kelime Bulma Motoru