O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


oburcasına : oburca
odunlaşmak : kabalaşmak
oğlancılık : kulamparalık
olağandışı : gayritabii, anormal, gayri tabii, maceralı
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olasıcılık : probabilizm
olgunlaşma : tekâmül, tekemmül
olmazlamak : veto etmek
olumsallık : imkân
olumsuzluk : nefiy, koşaç, menfilik, nefi
omuzdaşlık : arkadaşlık, dayanışma, tesanüt, ayaktaşlık
onarılamaz : gayrikabilitelâfi
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylatmak : tasdik ettirmek
ongunculuk : totemizm, totemcilik
onurlanmak : şereflenmek, müşerref olmak, teşerrüf etmek
operatörün : ameliyat
oportünizm : günoğluculuk
oranlamaya : tahminî
ordinaryüs : ord.
orjinallik : özgünlük
ormanlarda : su karanfili
ortacıklar : temel tanecik
ortaklaşma : iştirak, müşareket
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otomobilin : şasi
otoriterli : otoriter
oturtulmak : gömülmek
ovuşturmak : oğuşturmak
oyunbazlık : düzencilik, hilecilik
ozonometre : ozonölçer

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


olasıcılık :

TDK:
isim, felsefe Bilginin ancak olasılık değeri olduğunu, kesin doğrunun bilinemeyeceğini, bilginin yalnız olasılığa erişebileceğini ileri süren teoriye dayalı kuşkucu öğreti, probabilizm

onaylatmak :
TDK:
-i Onaylama işini birine yaptırmak, tasdikletmek, tasdik ettirmek
"Hele kendimizi güçlü sanıyorsak niyetimiz, parlak fikirlerimizi karşımızdakilere onaylatmaktır." - K. Tahir

oyulgalama :
TDK:
isim Oyulgalamak işi

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tengizek Destanı'nın Okunabilen Kısmı - Yazar: Deniz Dengiz...

Kelime Bulma Motoru