O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


oğlancılık : kulamparalık
oğullanmak : arılar
oğuşturmak : ovuşturmak
oksidasyon : yükseltgenme
oksitlemek : yükseltgemek
oksitlenme : yükseltgenme
okutmanlar : öğretim yardımcıları
okutmanlık : lektörlük
olağandışı : gayritabii, anormal, gayri tabii, maceralı
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olasıcılık : probabilizm
olgunlaşma : tekâmül, tekemmül
olmazlamak : veto etmek
omuzdaşlık : arkadaşlık, dayanışma, tesanüt, ayaktaşlık
onarılamaz : gayrikabilitelâfi
onaylanmak : tasdik edilmek
ongunculuk : totemizm, totemcilik
onurlanmak : şereflenmek, müşerref olmak, teşerrüf etmek
oportünizm : günoğluculuk
oranlamaya : tahminî
oransızlık : nispetsizlik
ornitoloji : kuş bilimi
ornitorenk : gagalı memeli
ortacıklar : temel tanecik
ortaklaşma : iştirak, müşareket
ortasından : yarmak
osmalicada : osmâniyye
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otomobilde : karoser, paçalık
otoriterli : otoriter
oturmuşluk : benimsenmiş, oturaklılık
ozonlayıcı : ozonlama cihazı

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


oğullanmak :

TDK:
nsz Arılar, oğul durumuna gelmek

operakomik :
TDK:
isim Konuşmalı ve şarkılı bölümlerin bir arada bulunduğu oyun

ortakçılık :
TDK:
isim Toprağın işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünün, toprak sahibi ile toprağı işleyen arasında koşulları önceden belirlenen özel sözleşmeye göre paylaşılmasına dayanan işletme biçimi, yarıcılık, marabacılık

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru