O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


obartılmak : abartılmak
obligasyon : yükümlülük
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
oğullanmak : arılar
oğuşturmak : ovuşturmak
oksidasyon : yükseltgenme
oksitlemek : yükseltgemek
okunabilen : akıcı
okutmanlar : öğretim yardımcıları
okuyuculuk : hanendelik
olağandışı : gayritabii, anormal, gayri tabii, maceralı
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olmazlamak : veto etmek
oluşturmak : düzmek, etmek, kurmak, meydana getirmek, peyda etmek, terkip etmek, tesis etmek, teşkil etmek, tevlit etmek, türetmek, üretmek, vermek, yapmak
ommatidyum : görme gözesi
omuzdaşlık : arkadaşlık, dayanışma, tesanüt, ayaktaşlık
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylanmış : tasdikli
onaylatmak : tasdik ettirmek
ongunculuk : totemizm, totemcilik
onurlanmak : şereflenmek, müşerref olmak, teşerrüf etmek
operatörün : ameliyat
oportünist : günoğlu, fırsatçı
oportünizm : günoğluculuk
ormanlarda : su karanfili
ortacıklar : temel tanecik

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ormanlaşma :

TDK:
isim Orman durumuna gelme

ortopedist :
TDK:
isim, tıp (***) Ortopedi uzmanı

otomobilci :
TDK:
isim Otomobil alıp satan kimse

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tengizek Destanı'nın Okunabilen Kısmı - Yazar: Deniz Dengiz...

Kelime Bulma Motoru