O ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 9 harfli 153 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Oburlaşma, Ocakçılık, Occludere, Odaklamak, Odaklanma, Odaklaşma, Oditoryum, Odunculuk, Odunlaşma, Odyometre, Oğulduruk, Oğullanma, Okaliptüs, Okeylemek, Okkalamak, Oklukirpi, Oksijenli, Oksitleme, Okşamalık, Okşarövgü, Okullarda, Okullaşma, Okumasını, Okumuşluk, Okunaksız, Oku-n-mak, Okunulmak, Okuryazar, Okutturma, Okutulmak, Olabilmek, Olacağını, Olagelmek, Olağanlık, Olanaksız, Olaycılık, Oldubitti, Oldulamak, Oleometre, Olguculuk, Oligoklaz, Olimpiyat, Olmayacak, Olmazlama, Oltacılık, Oluklaşma, Olumluluk, Olupbitti, Olurlamak, Oluşturan, Oluşturma, Oluşumunu, Omurgasız, Omuzlamak, Omuzlanma, Onarılmak, Onaylamak, Onaylanış, Onaylanma, Onaylatma, Onaylayan, Onbaşılık, Onculayın, Ondalıkçı, Ondülatör, Ondülesiz, Onomastik, Onomatope, Ontogenez, Ontojenez, Ontolojik, Onurlanma, Opalleşme, Operasyon, Operatris, Optimetri, Orakçılık, Oraklaşma, Orangutan, Oranlamak, Oranlanan, Oranlayan, Ordubozan, Ordugüdüm, Organikçi, Organizma, Orgeneral, Ornitolog, Orospuluk, Orostopol, Orsalamak, Ortaçağda, Ortaklaşa, Ortaksama, Ortalamak, Ortalıkçı, Ortalıkta, Ortamında, Ortancalı, Ortasında, Ortodonti, Ortopedik, Osmaniyye, Osmanlıca, Osmanlıda, Osmiyumlu, Osteoloji, Osteololi, Oşinograf, Otelcilik, Otellerde, Otlatılma, Otodidakt, Otokritik, Otomasyon, Otomatizm, Otoparkçı, Otoplasti, Otoriteli, Otostopçu, Oturanlar, Oturmadan, Oturmalık, Oturtulma, Oturulmak, Oturuşmak, Ovalanmak, Ovalatmak, Ovdurtmak, Ovuşturma, Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk, Ozansılık, Ozonlamak, Ozonlaşma, Ozonosfer, Ozonoskop, Ozonölçer

Bazı O ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


oditoryum : dinleme salonu
odunlaşma : kabalaşma
odyometre : ödiyometre
okşarövgü : kompliman
oku-n-mak : edilgen fiil
okunulmak : okunmak
olagelmek : sürmek, süregelmek, cereyan etmek
olaycılık : görüngücülük, fenomenizm
olurlamak : kabul etmek, müsaade etmek
omurgasız : kurt, yumuşakçalar
onomastik : özeladbilim, adbilim
operatris : operatör
oranlamak : ölçmek, hesaplamak, karşılaştırmak, kıyaslamak, demek, nispet etmek, nispet kabul etmek, tahmin etmek
organizma : uzviyet
ornitolog : kuş bilimci
orostopol : orospu çocuğu
ortaklaşa : müştereken, kolektif, arifane ile, müşterek
ortalıkta : meydanda, görünürlerde
osmanlıda : osmâniyye
osteoloji : kemik bilimi
otodidakt : öz öğrenimli
otoriteli : otoriter
oturmalık : oturma duvarı
oylumlama : modelâj
oylumluca : hacimlice
oyunculuk : düzencilik, hilecilik
ozansılık : şairanelik

Bazı O ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


oburlaşma :

TDK:
isim Oburlaşmak işi

okumuşluk :
TDK:
isim Okur yazar, öğrenim görmüş olma durumu
"Okumuşluk yabancı etkilere açılmak demektir ve bu da dili az çok değiştirir." - M. C. Anday

ortalıkçı :
TDK:
isim Lokanta, gazino, pastane vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
"Tam bu sırada yanlarından elindeki tepside boşlarla ortalıkçı bir çocuk geçmektedir." - T. Buğra

O ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Orhangazi (Bursa)
Osmangazi (Bursa)
Otlukbeli (Erzincan)
Ortahisar (Trabzon)

O ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye - Yazar: Özcan Aygün

Kelime Bulma Motoru