O ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 10 harfli 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Affettuoso, Allegretto, Aşıramento, Diminuendo, Emprezaryo, Espressivo, Fortepiano, Fortissimo, İntermezzo, Konişmento, Konkordato, Konşimento

Bazı O ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


affettuoso :

TDK:
zarf, müzik Bir parça yumuşak ve duygulu bir biçimde çalınarak

fortepiano :
TDK:
zarf, müzik Önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde (çalınmak)

intermezzo :
TDK:
isim, müzik Serbest bir biçimde yazılmış olan ve kendi kendine bir bütün oluşturan müzik eseri

Kelime Bulma Motoru