O ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 10 harfli 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Affettuoso, Allegretto, Aşıramento, Diminuendo, Emprezaryo, Espressivo, Fortepiano, Fortissimo, İntermezzo, Konişmento, Konkordato, Konşimento

Bazı O ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


aşıramento :

TDK:
isim Çalma, aşırma

emprezaryo :
TDK:
isim Bir sanatçının çalışma programlarını ve anlaşmalarını belli bir yüzde karşılığında düzenleyen kimse

fortepiano :
TDK:
zarf, müzik Önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde (çalınmak)

Kelime Bulma Motoru