O ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 4 harfli 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Acyo, Alto, Argo, Avro, Balo, Baro, Belo, Bono, Büro, Ciro, Cubo, Çipo, Defo, Depo, Filo, Fino, Foto, Gaco, Gato, Homo, İglo, Judo, Juro, Kano, Karo, Kilo, Koro, Laso, Logo, Lolo, Mayo, Miço, Muço, Nato, Pano, Paso, Peso, Pezo, Piko, Pipo, Polo, Popo, Puro, Repo, Rulo, Sabo, Sako, Silo, Solo, Şalo, Şano, Şato, Şolo, Tifo, Tipo, Togo, Toto, Trio, Tüyo, Vazo, Veto, Vido

Bazı O ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acyo : aciyo
alto : viyola, kontralto
argo : serserilerin, jargon, külhanbeylerinin, '''yozdil''', küllük ağzı
avro : ekü
belo : köpek
büro : işyeri, yazıhane, bölüm, şube, iç mimar, idarehane, ofis
cubo : küp
defo : kusur, özür, bozukluk
depo : korunmak, koruncak, ardiye, bekçi, hazne, magazin, methar
filo : bit
fino : esrar, dalkavuk, yağcı, köpek
foto : ışık, fotoğraf
gaco : kadın, dost, sevgili, metres, gacı
gato : pasta, çörek
iglo : iglu
kano : uzun
kilo : kaçlık
logo : arma, ayırmaç, simge, işaret, im

Bazı O ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


defo :

TDK:
isim Kusur, özür, bozukluk

juro :
TDK:
isim, jeoloji İkinci Çağın triyasla kretase arasında kalan dönemi

kano :
TDK:
isim Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne
"Yelkensiz ve dümensiz kotra, şimdi bir kano sürati ile hareket ediyordu." - A. Gündüz

O ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Homo Faber - Yazar: Max Frisch
Maskeli Balo - Yazar: Brenda Joyce
Cehennemde Balo Geceleri - Yazar: Meg Cabot
Ultima Teknokrat Savaşı 2.Kitap-Maskeli Balo - Yazar: Austen Andrews
Maskeli Balo - Yazar: Melissa De La Cruz
Ultima Teknokrat Savaşı 2.Kitap-Maskeli Balo - Yazar: Austen Andrews
Maskeli Balo - Yazar: Gülten Gencer
Foto Muhabiri Ara Güler - Yazar: Nezih Tavlaş
Maskeli Balo - Yazar: Gülten Gencer

Kelime Bulma Motoru