OK ile başlayan kelimeler

Başında OK harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Oksijenlenebilir

14 Harfli Kelimeler

Okşarövgülemek

13 Harfli Kelimeler

Oksijenlenmek

12 Harfli Kelimeler

Oksijenlemek, Okuryazarlık

11 Harfli Kelimeler

Oksijenleme, Oksitlenmek, Okuyabilmek

10 Harfli Kelimeler

Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk

9 Harfli Kelimeler

Okaliptüs, Okeylemek, Okkalamak, Oklukirpi, Oksijenli, Oksitleme, Okşamalık, Okşarövgü, Okullarda, Okullaşma, Okumasını, Okumuşluk, Okunaksız, Oku-n-mak, Okunulmak, Okuryazar, Okutturma, Okutulmak

8 Harfli Kelimeler

Okkalama, Oklangeç, Oklanmak, Okşanmak, Okşatmak, Okşayıcı, Okumamış, Okunaklı, Okunması, Okunulma, Okutulma, Okültizm, Okyanusu

7 Harfli Kelimeler

Okazyon, Okçuluk, Okkalık, Oklamak, Oklayış, Okramak, Oksalat, Oksalik, Oksijen, Oksilit, Oksiyür, Okşamak, Okşanma, Okşantı, Okşatma, Okşayış, Okuldaş, Okumaya, Okuncak, Okunmak, Okutmak, Okutman, Okuyucu, Okyanus

6 Harfli Kelimeler

Okkalı, Oklava, Oklavı, Okrama, Okşama, Oktant, Oktrua, Okulda, Okullu, Okumak, Okumuş, Okunma, Okuntu, Okunuş, Okuşma, Okutma, Okutuş, Okuyup, Okuyuş, Oküler

5 Harfli Kelimeler

Okapi, Okluk, Oksit, Oktan, Oktav, Okuma, Okume, Okült

4 Harfli Kelimeler

Okar, Okçu, Okey, Okka, Okul, Okun, Okur

2 Harfli Kelimeler

Ok

Bazı OK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ok : boy, aldur, peykan, temiren, temren
okaliptüs : mersingillerden
okapi : gevişgetirenlerden
okazyon : fırsat, kelepir
okçu : kemankeş, tirendaz
okeylemek : oldulamak
okkalı : ağır, değerli, ağırbaşlı, kırıcı, kaba, büyük
oklangeç : oklava
oklava : merdane, oklangeç, oklavı
oklavı : oklava
oklayış : aldur
okluk : sadak
oksalik : oksalik asit
oksijen : rengi, albümin, hemoglobin, müvellidülhumuza, niyobyum
oksitlenme : yükseltgenme
okşamalık : kuzum!
okşarövgülemek : kompliman yapmak
oku-n-mak : edilgen fiil
okullu : öğrenci
okumak : kavramak, sövmek, küfretmek, mütalaa etmek, gözden geçirmek, karıştırmak, kıraat etmek, kulüp, mütalaa
okumamış : cahil, ümmi
okunulmak : okunmak
okur : okuyucu, kari

Bazı OK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


okçuluk :

TDK:
1. isim Ok yapma veya satma işi
2. Okçu olma durumu, kemankeşlik
3. spor Ok ve yay kullanılarak yapılan spor

okkalık :
TDK:
sıfat Herhangi bir okka ağırlığında veya oylumunda olan
"Ceviz kadar sünger, iki üç yılda üç okkalık karpuz kadar büyür." - Halikarnas Balıkçısı

oktant :
TDK:
1. isim, gök bilimi Özellikle denizcilikte 450 C lik yükseklikteki cisimleri gözlemeye yarayan alet
2. matematik Dairenin sekizde biri

Kelime Bulma Motoru