OY ile başlayan kelimeler

Başında OY harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırılmak

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık

11 Harfli Kelimeler

Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

10 Harfli Kelimeler

Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık

9 Harfli Kelimeler

Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama

7 Harfli Kelimeler

Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk

6 Harfli Kelimeler

Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu

5 Harfli Kelimeler

Oyacı, Oyalı, Oydaş, Oyluk, Oylum, Oymak, Oynak, Oynar, Oynaş

4 Harfli Kelimeler

Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Oyun, Oyuş

3 Harfli Kelimeler

Oya

2 Harfli Kelimeler

Oy

Bazı OY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oyalama : işgal
oyalamak : eğlendirmek, ağzına bir parmak bal çalmak, aldatmak, avutmak, eğlemek, işgal etmek, kendini avutmak, lâfa tutmak, meşgul etmek
oyalanma : eğlenme
oyalanmak : aldanmak, eğlenmek, eğleşmek, kalmak, kımkım etmek, meşgul olmak, oynamak, sallanmak, siftinmek, takılıp kalmak, vakit geçirmek, zamanı geçirmek
oybirliğiyle : müttefikan
oydaşım : konsensus
oylamada : salt çoğunluk
oylaşma : müzakere
oyluk : uyluk
oylumluca : hacimlice
oymacı : hakkâk, makaskâr
oymak : aşiret, keskin, ekonomi, din, deşmek, hakketmek, kabile, kazmak, yemek
oynamak : eğlenme, kımıldamak, sarsılmak, aldatmak, oyalanmak, dingildemek, kağşamak, karıştırmak, kırınmak, raksetmek

Bazı OY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oyalanmak :

TDK:
1. nsz Oyalama işine konu olmak
"Ormanda çiçek toplamak için oyalanan kızı beklemeye başladı." - T. Buğra
2. Boşuna zaman harcamak
3. Vakit geçirmek
"Bazen kahvelerde oyalandıktan sonra eve dönerdik." - N. Cumalı
4. Beklemek

oymakbaşı :
TDK:
1. isim Oymakların lideri, önde geleni
2. İzcilikte küçük birliklerin başı

oynamak :
TDK:
1. nsz Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
"Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor." - H. R. Gürpınar
2. Kımıldamak, hareket etmek
3. -le Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
4. Bir film, oyun vb.nde rol almak
"Bütün rolleri, şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı." - Y. Z. Ortaç
5. Film gösterilmek
"Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?"
6. Tiyatro eseri sahneye konmak
"Birisi dedi ki bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış." - M. Ş. Esendal
7. Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
"Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim." - P. Safa
8. Sarsılmak, yeri değişmek
"Depremde yapı oynadı."
9. Sporla ilgili çalışmalara katılmak
"Tenis oynamak."
10. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
"Ne oynadığı gazinonun ismini söyledi ne de danslarından bahsetti." - R. H. Karay
11. Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak
12. Değişiklik göstermek
"Bunların fiyatı iki bin ile üç bin lira arasında oynar."
13. -le Tehlikeye düşürmek
"Benim sağlığımla oynama."
14. Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek
15. -le Rastgele yön vermek, aldatmak
"Talih bizimle oynuyor."
16. -le Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
"Koca adamla oynamaya utanmıyor musun?"
17. Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak
18. Değiştirmek, bozmak, tahrif etmek
"Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla." - N. Cumalı

Kelime Bulma Motoru