P ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında P harfi bulunan 12 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Paçavracılık, Paçavralaşma, Pahalılaşmak, Palamutlamak, Palamutlular, Palavracılık, Paleontoloji, Panayırcılık, Pancarlaşmak, Paralelkenar, Parasempatik, Paraşütçülük, Parazitlenme, Parazitoloji, Parçalanamaz, Parıldayarak, Parlaklaşmak, Parlaklığını, Parmaklıksız, Parsellenmek, Parselletmek, Partenogenez, Partenojenez, Pasifikasyon, Paslandırmak, Paspaslanmak, Paspaslatmak, Patavatsızca, Payandalamak, Payelendirme, Paylaştırmak, Pederşahilik, Pedikürcülük, Pekiştirmeli, Pekleştirmek, Pekmezköpüğü, Pelikansılar, Peltekleşmek, Perçinlenmek, Perçinleşmek, Perdahlanmak, Perdahlanmış, Perdahlatmak, Perhizkarlık, Peripatetizm, Perturbation, Pestenkerani, Pestilleşmek, Peşrevlenmek, Petrokimyacı, Peydahlanmak, Peygamberane, Peygamberlik, Peynirleşmek, Peypamberine, Pırpırlanmak, Pısırıklaşma, Pipiriklenme, Pirelendirme, Piskoposhane, Pişmanlığını, Piyangoculuk, Plastikçilik, Plüviyometre, Pohpohlanmak, Polemikçilik, Polimerleşme, Portakalımsı, Postposition, Poyrazlanmak, Praseodmiyum, Pratikleşmek, Prekambriyen, Presbiteryen, Prevantoryum, Prezantasyon, Prodüktivite, Prodüktörlük, Programcılık, Programlamak, Programlanma, Propagandacı, Propagandist, Propogandacı, Propogandist, Protaktinyum, Protestanlık, Provizyonsuz, Psikanalitik, Psikanalizci, Psikiyatrist, Puanlandırma, Pullaştırmak, Puslandırmak, Putlaştırmak, Putperestlik, Pülverizatör, Pürçeklenmek, Pürtüklenmek, Püsküllenmek, Püskürtülmek

Bazı P ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


palamutlular : kayıngiller
parazitoloji : asalakbilim, asalak bilimi
parıldayarak : parıl parıl, yalap yalap
parlaklığını : sönmek
partenogenez : döllenmesiz üreme
pasifikasyon : barışlandırına
paslandırmak : paslatmak
payandalamak : payanda vurmak
paylaştırmak : bölüştürmek, dağıtmak, parselletmek
pederşahîlik : ataerki
pekiştirmeli : tekidi
perçinleşmek : pekişmek, sağlamlaşmak
perdahlanmak : parlatılmak, açkılanmak
perturbation : tedirgi
peydahlanmak : oluşturulmak, çıkmak, oluşmak
peygamberlik : yalvaçlık, nübüvvet, risalet
peynirleşmek : kesilmek
piskoposhane : piskoposluk
plüviyometre : yağışölçer
pohpohlanmak : methedilmek, övmek, koltuklanmak
poyrazlanmak : poyraz
prekambriyen : kambriyen öncesi
propagandist : tanıtıcı
propogandist : propogandacı
psikiyatrist : akıl doktoru
putperestlik : fetişizm
püsküllenmek : pürçeklenmek

Bazı P ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


paspaslatmak :

TDK:
-i Paspas yaptırmak

pohpohlanmak :
TDK:
nsz Pohpohlama işi yapılmak veya pohpohlama işine konu olmak
"Karga, pohpohlanan sesinin yanıklığını göstermek için şarkıya başlıyor." - N. Hikmet

protaktinyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa)

P ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Pazar / Rize (Rize)

Kelime Bulma Motoru