P ile biten 6 harfli kelimeler

Sonunda P harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Acayip, Akarap, Baobap, Bevvap, Cillop, Çerçöp, Dertop, Estamp, Estomp, Fayrap, Fondip, Garaip, Girdap, Harnıp, Harnup, Harrup, Hünnap, İçirip, İlktip, İstiap, İzotop, Kesyap, Ketçap, Kezzap, Kınnap, Kıpkıp, Kırnap, Kullap, Madrup, Mağrip, Mahbup, Mahcup, Mahçup, Mahlep, Mahsup, Mansap, Mansıp, Maslup, Matkap, Maytap, Mazrup, Meclup, Meclüp, Meczup, Mehtap, Mektep, Mektup, Mensup, Mergup, Merkep, Merkup, Meşrep, Mezhep, Mıklep, Mırtıp, Mızrap, Mihrap, Mikrop, Muhrip, Munsap, Okuyup, Pişbop, Regaip, Sahlep, Satrap, Sertap, Seylap, Sincap, Şanalp, Şıpşıp, Tağalp, Tahrip, Takrip, Tasvip, Teakup, Tekzip, Tensip, Terkip, Tertip, Tezhip, Tortop, Vişnap, Zıpzıp, Zırzop, Zirzop

Bazı P ile biten 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bevvap : kapıcı
cillop : parlak
çerçöp : süprüntü, zel
fayrap : pencere, açma, çıkarma
harnıp : harnup, keçiboynuzu
harrup : harnup
ilktip : ilkörnek, arşetip
kesyap : kumaş, kolaj
kezzap : nitrik asit
kınnap : sicim
madrup : çarpılan
mağrip : batı, cezayir
mahcup : utangaç, sıkılgan, kehâ
mansap : kavşak, munsap, köprülerin, barajların
mazrup : çarpan
meczup : deli, sapık
mektep : okul
mensup : ilişkili, BAŞV!, bağlı
mergup : istenilen, beğenilen, geçer
merkep : eşek
meşrep : yaradılış, huy, karakter, mizaç
mırtıp : çingene
mızrap : tezene, kemik, çalgıç, pena
mihrap : cami
mikrop : çürümeye
muhrip : torpido, küçük

Bazı P ile biten 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


girdap :

TDK:
1. isim, coğrafya Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, anafor
2. Tehlikeli yer veya durum
"Biz aksiyonu olmayan teorilerin girdaplarında boğulmuşuzdur." - A. İlhan

mihrap :
TDK:
1. isim, din b. (***) Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
"Cennetten, cehennemden bahseden ihtiyar imamı, mihrabın yanındaki kürsüye çıkardı." - Ö. Seyfettin
2. Umut bağlanan yer
"Bir mihrap istiyorum, önünde diz çökmeye." - B. K. Çağlar

satrap :
TDK:
isim, tarih Perslerde il yöneticisi, vali

P ile biten 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mağrip Semaları - Yazar: E. Fırat Hayta

P ile biten 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 205: O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
İSRA - 7: Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid'e (Süleyman Mâbedi'ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık).

Kelime Bulma Motoru