PARA ile başlayan kelimeler

Başında PARA harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Parayıesirgememek

16 Harfli Kelimeler

Parakazanmalıdır, Paralelleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Paralelleştirme

14 Harfli Kelimeler

Parametrelemek, Paratüberküloz

13 Harfli Kelimeler

Paramanyetizm, Parametreleme, Parazitlenmek

12 Harfli Kelimeler

Paralelkenar, Parasempatik, Paraşütçülük, Parazitlenme, Parazitoloji

11 Harfli Kelimeler

Parafelemek, Parametreli

10 Harfli Kelimeler

Parabellum, Paraboloit, Paradoksal, Parafeleme, Parafinsiz, Paraflamak, Paraguaylı, Paraketeci, Paralanmak, Paralatmak, Paralayıcı, Paralelizm, Paralellik, Paralojizm, Parametrik, Paramparça, Parasızlık, Parazitlik, Parazitsiz

9 Harfli Kelimeler

Parabolik, Paradigma, Parafinli, Paraflama, Paralamak, Paralanma, Paralatma, Paralitik, Paralojik, Parametre, Parankima, Paranoyak, Parasının, Parasoley, Paraşütçü, Paraşütlü, Paratoner, Parazitli

8 Harfli Kelimeler

Paradoks, Parafazi, Paragraf, Paraguay, Paraketa, Parakete, Paralama, Paralıca, Paralizi, Paranoya, Parantez, Parasına, Parasını, Paravana

7 Harfli Kelimeler

Parabol, Paraçol, Parafin, Paragat, Paragöz, Parajin, Paralar, Paralel, Paralık, Parapet, Parasal, Parasız, Paraşol, Paraşüt, Paravan, Parazit

6 Harfli Kelimeler

Paraca, Paradi, Parafe, Paraka, Paralı, Parası, Paraya

5 Harfli Kelimeler

Paraf

4 Harfli Kelimeler

Para

Bazı PARA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


parabol : ayrıklık, yarı kübik
paraca : nakdî
paradigma : dizi
paradoks : çatışkı, yanıltmaç, aykırıkanı
parafazi : söz karışıklığı
parafe : paraf
parafin : katran, petrol, katı, beyaz, alkan
paraflama : parafeleme
paragat : parakete
paragöz : para canlısı
paragraf : bölümce, fıkra, madde
parajin : al kan
paraketa : parakete
paralar : nukut
paralelizm : koşutçuluk
paralellik : koşutluk, benzerlik, muvazat
paralıca : zengin
paralitik : inmeli
paralizi : felç
parametre : değişken, değiştirgen, evrendeğer, geometride
parametrik : parametreli
parankima : özekdoku, özek doku
parantez : ayraç, mutariza, mûteriza, yay ayraç
parasal : nakdî, mali, akçasal
parası : bay, varsıl, zengin
parasını : iyi etmek
parasoley : güneşlik
parayıesirgememek : elini oynatmak

Bazı PARA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


paralel :

TDK:
1. sıfat, matematik Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi
"Bu, Çal Dağı nın koyu mor sırtlarına paralel uzun ve yüce bir dağ." - H. E. Adıvar
2. isim, gök bilimi Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator a paralel çemberlerden her biri
3. Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.)

parazitlenmek :
TDK:
nsz Radyo, telsiz vb. aygıtların yayınlarına yabancı ses karışmak

parazitli :
TDK:
sıfat Paraziti olan

Kelime Bulma Motoru