PAT ile başlayan kelimeler

Başında PAT harfleri bulunan 68 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Patavatsızlık

12 Harfli Kelimeler

Patavatsızca

11 Harfli Kelimeler

Pataklanmak, Paternalizm, Patırdatmak, Patronculuk

10 Harfli Kelimeler

Pataklamak, Pataklanma, Patavatsız, Patırdamak, Patırdatma, Patırtısız, Patlıcanlı, Patriarkal, Patrikhane

9 Harfli Kelimeler

Pataklama, Patatesli, Patırdama, Patırtılı, Patlamalı, Patlangaç, Patlangıç, Patlatmak, Patlayıcı, Patlıcani, Patolojik, Patriklik, Patronluk

8 Harfli Kelimeler

Patlakça, Patlamak, Patlatma, Patlayış, Patlıcan, Patoloji, Patronaj, Patronca, Patroncu, Pattadak, Pattadan

7 Harfli Kelimeler

Patadak, Patalya, Patates, Patenci, Patetik, Patırtı, Patinaj, Patiska, Patlama, Patojen, Patolog, Patrona, Pattern

6 Harfli Kelimeler

Patent, Patika, Patina, Patlak, Patpat, Patrik, Patron

5 Harfli Kelimeler

Patak, Patat, Paten, Patge, Patik, Patis

4 Harfli Kelimeler

Pata, Pati

3 Harfli Kelimeler

Pat

Bazı PAT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


patadak : ansızın, birdenbire, anîden
patak : dayak, kötek
pataklamak : kafasını kırmak
pataklanmak : dövülmek
patat : patates
patavatsız : deli dolu, delidolu, sözünü bilmez, sözünübilmez
paten : kayakça, kayakkabı
patent : tekel, berat, buluş belgesi
paternalizm : babacılık
patetik : dokunaklı, etkili
patırtı : arbede, dağdağa, gürültü, hengâme, kavara, kıyamet, ses soluk, şamata
patırtılı : şamatalı, tantanalı
patırtısız : dağdağasız
patika : çığır, keçi yolu, yolak, izlek
patinaj : kızaklama
patiska : hasa, hasse
patlak : yırtık, yarık, galon, pırtlak, pörtlek
patlama : infilak
patlamak : yeşermek, ansızın, atılmak, infilâk etmek
patlamalı : petrolün, otomobil

Bazı PAT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


patak :

TDK:
isim Dayak, kötek

paten :
TDK:
1. isim Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı
2. Bu ayakkabının düz yerlerde kaymakta kullanılan tekerlekli türü
3. Halk oyunlarında yan yana, art arda, sırt sırta duruşlardan oluşan çizgi ve daire biçimleri ile oyuncuların sahne üzerinde dağılarak oluşturdukları şekil veya düzen

patiska :
TDK:
1. isim Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez, hasse, hasa
"Kenarları gençliğinde işlediği enli dantellerle çevrili patiska örtülü minderlerde oturuyordu." - C. Uçuk
2. sıfat Bu bezden yapılmış
"Bu patiska döşemeleri beraber ütüleyecektik." - A. Gündüz

PAT ile başlayan İlçe isimleri

Patnos (Ağrı)

Kelime Bulma Motoru