R ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 10 harfli 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Radarcılık, Radikalist, Radikalizm, Radyatörcü, Radyoaktif, Radyoculuk, Radyofizik, Radyofonik, Radyografi, Radyokimya, Radyometre, Radyometri, Radyoskopi, Rahatlamak, Rahatlatan, Rahatlatma, Rahatlıkla, Rakamlamak, Ramazanlık, Rampalamak, Randevuevi, Randımanlı, Raporlamak, Raspalamak, Raspalanma, Rastlanmak, Rastlaşmak, Rastlatmak, Raşelenmek, Reccessive, Reçelcilik, Redaksiyon, Reddedilen, Reddedilme, Reddeyleme, Reddolunma, Redingotlu, Redüksiyon, Referandum, Regülasyon, Rejisörlük, Rekizasyon, Rekreasyon, Remilcilik, Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Rendelemek, Rendelenme, Renklemeli, Renklenmek, Renkseyici, Renksizlik, Renktaşlık, Resepsiyon, Resimlemek, Resimleşme, Resmegider, Resmigeçit, Resmikabul, Resmiküşat, Resmileşme, Restleşmek, Revanlaşma, Revizyoncu, Rezeksiyon, Rimellemek, Rimellenme, Riyakarane, Riyaziyeci, Robdöşambr, Robotlaşma, Romancılık, Romanoloji, Ropdöşambr, Rölativist, Rölativizm, Röportajcı, Rötuşlamak, Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz, Rüzgarlama

Bazı R ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radikalizm : köktencilik
radyoaktif : ışınetkin, ışın etkin
radyometre : ışınölçer
rahatlatan : ferahlatıcı, tatlı
rakamlamak : kotlamak
randımanlı : verimli
raspalamak : oturtmak, raspa etmek
rastlanmak : karşılaşmak, eksilmek, görülmek
rastlaşmak : görmek, karşılaşmak, önüne çıkmak
rastlatmak : denk getirmek
redaksiyon : yayındüzen, yazıdüzen
regülasyon : düzenleme
rejisörlük : yönetmenlik
rekreasyon : yeniden yapma
rençberlik : çiftçilik, ırgatlık
rendelemek : yontarlamak, pahlamak
renklemeli : pitoresk
renklenmek : canlılık, renk gelmek
resepsiyon : kabul
resimlemek : resimlendirmek
resmegider : fotojenik
resmiküşat : açılış töreni
revizyoncu : revizyonist
riyakârane : ikiyüzlülükle, riyakârca
riyaziyeci : matematikçi
ropdöşambr : robdöşambr
rölâtivist : bağıntıcı
rölâtivizm : bağıntıcılık, görecelik, izafiye, görecilik
ruhsatname : ruhsat

Bazı R ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rastlanmak :

TDK:
-e Karşılaşılmak, rast gelinmek, tesadüf edilmek
"Bale sahasında rastlanan menfi olayları astronomimizde de maalesef müşahede etmekteyiz." - N. Hikmet

redingotlu :
TDK:
sıfat Redingot giymiş olan
"Sarıklı, şalvarlı ne isek fesli, redingotlu veya silindirli, fraklı yine oyuz." - F. R. Atay

renktaşlık :
TDK:
1. isim Aynı renge bağlı olma veya aynı rengi taşıma, renktaş olma durumu
2. bitki bilimi Bir hayvanla yaşadığı ortamda renk benzerliği sağlayarak hayvanın görülmesini, hiç değilse insan gözüyle görülmesini zorlaştıran renk özdeşliği

Kelime Bulma Motoru