R ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 10 harfli 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Radarcılık, Radikalist, Radikalizm, Radyatörcü, Radyoaktif, Radyoculuk, Radyofizik, Radyofonik, Radyografi, Radyokimya, Radyometre, Radyometri, Radyoskopi, Rahatlamak, Rahatlatan, Rahatlatma, Rahatlıkla, Rakamlamak, Ramazanlık, Rampalamak, Randevuevi, Randımanlı, Raporlamak, Raspalamak, Raspalanma, Rastlanmak, Rastlaşmak, Rastlatmak, Raşelenmek, Reccessive, Reçelcilik, Redaksiyon, Reddedilen, Reddedilme, Reddeyleme, Reddolunma, Redingotlu, Redüksiyon, Referandum, Regülasyon, Rejisörlük, Rekizasyon, Rekreasyon, Remilcilik, Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Rendelemek, Rendelenme, Renklemeli, Renklenmek, Renkseyici, Renksizlik, Renktaşlık, Resepsiyon, Resimlemek, Resimleşme, Resmegider, Resmigeçit, Resmikabul, Resmiküşat, Resmileşme, Restleşmek, Revanlaşma, Revizyoncu, Rezeksiyon, Rimellemek, Rimellenme, Riyakarane, Riyaziyeci, Robdöşambr, Robotlaşma, Romancılık, Romanoloji, Ropdöşambr, Rölativist, Rölativizm, Röportajcı, Rötuşlamak, Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz, Rüzgarlama

Bazı R ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radikalist : köktenci
radyoaktif : ışınetkin, ışın etkin
radyometre : ışınölçer
rahatlamak : üzüntü, sıkıntı, arınmak, deşarj olmak, ferahlanmak, ferahlık duymak, hafiflemek, içini dökmek, nefes almak, pirüpak olmak, ruhunda güneş açmak, tatmin olmak
rahatlıkla : kolaylıkla, dert babası, ferah fahur, ferah ferah, haydi haydi
rakamlamak : kotlamak
randevuevi : buluşumevi
randımanlı : verimli
raspalamak : oturtmak, raspa etmek
rastlatmak : denk getirmek
reccessive : basılgan
redaksiyon : yayındüzen, yazıdüzen
reddedilen : münker
redüksiyon : indirgeme, indirgenme
referandum : halk oylaması, halkoylaması
regülasyon : düzenleme
rejisörlük : yönetmenlik
rençperlik : ırgatlık
renklemeli : pitoresk
renklenmek : canlılık, renk gelmek
renkseyici : kromatograf
resepsiyon : kabul
resmegider : fotojenik
resmiküşat : açılış töreni
riyaziyeci : matematikçi
ropdöşambr : robdöşambr
rölâtivist : bağıntıcı
rölâtivizm : bağıntıcılık, görecelik

Bazı R ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


radyometri :

TDK:
isim, fizik Işıma şiddetinin ölçümü

radyoskopi :
TDK:
isim, fizik, tıp (***) Bir organ veya cismin her türlü açıdan biçiminin ve hareketlerinin ışınlar altında incelenmesini sağlayan muayenesi

rendelemek :
TDK:
1. -i Rende ile pürüzlerini gidermek, istenilen biçimi vermek
"Tahtayı rendelemek."
2. nsz Rende ile ufak parçalara ayırmak
"Peynir rendelemek."

Kelime Bulma Motoru