R ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 6 harfli 119 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Rabbim, Rabıta, Raciha, Radika, Radyan, Radyum, Rafıza, Rafızi, Rafine, Rağbet, Rağmen, Rahasa, Rahata, Rahatı, Rahibe, Rahile, Rahman, Rahmet, Rahvan, Rakıcı, Rakibe, Rakkas, Rakrak, Rantçı, Rapten, Rassas, Rastık, Rasyon, Rating, Ravent, Rayiha, Razakı, Raziye, Razmol, Rebabi, Reçete, Reçine, Reddet, Redoks, Refika, Reform, Refref, Regaip, Reglan, Rehayi, Rehber, Rehine, Rektör, Rektum, Rencür, Renkçi, Renkli, Renyum, Reomür, Reosta, Replik, Repocu, Resmen, Ressam, Retina, Revani, Revize, Revnak, Reyhan, Rezaya, Rezede, Rezene, Rezerv, Rıhdan, Rıhtım, Riayet, Ricacı, Rikkat, Rintçe, Risale, Riskli, Ritmik, Ritmli, Rituel, Ritüel, Riyala, Riyazi, Riziko, Robalı, Rodyum, Rokfor, Rokoko, Romalı, Romans, Rozbif, Rölans, Rölöve, Rölyef, Römork, Rövanş, Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar, Rüçhan, Rüfeka, Rüstik, Rüsvay, Rüşeym, Rüşvet, Rüzdak

Bazı R ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabbim : tanrım
radyum : ra
rağmen : karşın, gene de
rahile : topluluk, kafile
rahman : herkese, abdurrahman, yarlıgamış, yarlıgan, yarlıgasun
rakrak : parlak, nurlu
rantçı : rantiyeci
rassas : kalaycı
ravent : karabuğdaygillerden, karabuğdaygiller
rayiha : koku, buke
raziye : raziye
reçine : ağaç sakızı, akındırık, akma, bedük, orman endüstri mühendisi
reform : düzeltim, iyileştirme, düzeltme, ıslahat, inkılab
refref : kır, döşek, cennet
rehayi : kurtulma
rektör : yönetimden
renkçi : ışığı
renyum : 2
resmen : devletçe, kanuna, yöntemince, kesinlikle, açıkça
ressam : abstre, naturmort, bedizci
retina : ağ tabaka
rezaya : belalar, musibetler, felaketler
riayet : sayma

Bazı R ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rayiha :

TDK:
isim Güzel koku
"Yağmur yağar yeşil otlar bitirir / Yel estikçe rayihasın getirir" - Karacaoğlan

resmen :
TDK:
1. zarf Devlet adına, devletçe, resmî olarak
"Bu, resmen harp ilan olunmaksızın savaş kapısını açmak demekti." - N. F. Kısakürek
2. Kanuna, yönteme uygun olarak, yöntemince
"Memlekete hareketten önce resmen sefarete müracaat ettim." - N. Hikmet
3. Kesinlikle, açıkça, kesin olarak
"Resmen çöpün içinde yaşıyoruz." - E. Şafak

rıhtım :
TDK:
isim Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
"Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde." - Z. Selimoğlu

R ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Rahmet Yolları Kesti - Yazar: Kemal Tahir
Türkçe Reçete - Seçme Öyküler - Yazar: Ömer Seyfettin
Rakkas Masalı - Yazar: H. Erdal Yalt
Kayıp Reçete - Yazar: Çağlar Güven
Sultan Raziye - Yazar: Ömer Tekiner
Rahmet Öyküleri - Yazar: Murat Çiftkaya
Sultan Raziye - Yazar: A.Ünal Türkmen
Rahmet Yolları Kesti - Yazar: Kemal Tahir

Kelime Bulma Motoru