R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabbena : tanrı, tanrım, tanrımız
radikal : aşırı, köklü, kesin, kökten, köktenci, cezrî, sol
radyoda : sesçi, sunucu
ragabat : rağbetler, istekler
rahmanî : tanrısal
randevu : termin
rantabl : verimli, gelirli, getirimli
rantiye : getirimci
rapsodi : içinde, ıçinde
raptiye : düz, pünez
rasatçı : gözlemci
reaktif : ayıraç, tepkin
realist : gerçekçi
realite : gerçek, gerçeklik
realizm : gerçekçilik
refleks : tepke, yansı
reislik : başkanlık
relatif : bağıntılı, görece, ilgilik
rengini : demli, solgun
resimde : espri, nükte
rezanet : ağırbaşlılık, vakar
rezilce : aşağılık
rhenyum : re
ritimli : dizemli, ritmik
ritmsiz : dizemsiz
romanya : balkanlar, macaristan

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rafadan :

TDK:
sıfat Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta)

rakkase :
TDK:
isim Raksı meslek edinmiş kadın
"Gezegenlerin hareketleri nasıl kati bir nizam içinde cereyan ederse rakkaselerinki de öyledir." - M. Kaplan

resimsi :
TDK:
1. sıfat Resmi andıran, resme benzeyen, resim gibi
2. Durumu ve görünüşü resim konusu olmaya değer (görünüş), pitoresk

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Delikanlı Radarcı Fermanı - Yazar: Uğur Keskin
İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi - Yazar: Necdet Tosun

Kelime Bulma Motoru