R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


racilen : bilgisiz
radiyen : beğenilerek
ramazan : ırmızan
rasatçı : gözlemci
razgrad : deliorman
realite : gerçek, gerçeklik
refahlı : müreffeh, rahat, huzurlu
refakat : arkadaşlık, eşlik
refkeks : tepke
refleks : tepke, yansı
rehavet : ağırlık, tembellik, gevşeklik
reislik : başkanlık
relatif : bağıntılı, görece, ilgilik
remende : ürkek, ürkücü
rencber : ırgat
rencide : incinmiş
rençber : çiftçi, ırgat
rendide : ufaltılmış, düzeltilmiş
renkler : elvan
reprint : eşbaskı
resesif : çekinik
resimde : espri, nükte
resimli : musavver
rezilce : aşağılık
rhenyum : re
rindane : rintçe
risalet : peygamberlik
riyazet : perhiz
rötarlı : gecikmeli, tehirli
ruhiyat : psikoloji, ruh bilimi, ruhbilim
rutubet : nem, yaşlık, gönen
ruzname : gündem

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


refahlı :

TDK:
sıfat Gönençli
"Bu mesut ve refahlı hayat güzel güzel, arızasız geçerken ne kıyametler koptu." - R. H. Karay

renkser :
TDK:
sıfat, fizik Renklerle ilgili olan, kromatik

rölânti :
TDK:
rölanti

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Rakkase ve Hafız - Yazar: Müzeyyen Yılmaz

Kelime Bulma Motoru