R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyoda : sesçi, sunucu
rafadan : alakok
rahmanî : tanrısal
rasafet : dayanıklılık, sağlamlık
razılık : marzi
reaktör : tepkir
realist : gerçekçi
realite : gerçek, gerçeklik
refkeks : tepke
reislik : başkanlık
rejisör : yönetmen, metin, yorum, dekor
relatif : bağıntılı, görece, ilgilik
rencide : incinmiş
rençber : çiftçi, ırgat
resesif : çekinik
resimci : fotoğrafçı, nakkaş
resimde : espri, nükte
resimli : musavver
rezerve : ayırtım
rhenyum : re
rindane : rintçe
risalet : peygamberlik
rivayet : söylenti
riyazet : perhiz
riyolit : liparit
romansı : romanımsı
rotatif : döner-basar
rötuşlu : düzeltilmiş
rutubet : nem, yaşlık, gönen
rüfekaa : arkadaşlar
rüveyde : ince, nazik

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Rabbena :

TDK:
ünlem, din b. (***) "Tanrı mız!" anlamında kullanılan bir söz

radansa :
TDK:
isim, denizcilik Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka

rakamlı :
TDK:
sıfat Rakamı olan, içinde rakam bulunan
"Üç rakamlı sayı."

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Realist Halk Hikayelerinden Tayyarzade Hikayesi ile Hançerli Hanım Hikayesi Üzerine Bir Tahlil Denem - Yazar: Pakize Aytaç
İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi - Yazar: Necdet Tosun

Kelime Bulma Motoru