R ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 8 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Rabıtalı, Radyatör, Radyolog, Radyonun, Rafineri, Rağbeten, Rağbetli, Rahatını, Rahatlık, Rahatsız, Rahipler, Rahiplik, Rahmetli, Rakamlar, Rakiplik, Rakipsiz, Rakkaslı, Raksetme, Randıman, Raportör, Rappadak, Raptetme, Rasatlar, Raslantı, Rastgele, Rastıklı, Rastlama, Rasyonel, Raşitizm, Rayihalı, Recmetme, Reçellik, Reçeteli, Reçineli, Redaktör, Reddediş, Reddetme, Redevans, Redingot, Redresör, Redüktör, Reeskont, Referans, Refetmek, Reformcu, Rehberli, Reklamcı, Rekzetme, Rendesiz, Renkleme, Renkseme, Reseptör, Resesyon, Resimler, Resimlik, Resmetme, Resmilik, Resmiyet, Restoran, Resülmal, Revakiye, Revanici, Reverans, Revizyon, Revnaklı, Revolver, Rezeleme, Rezidans, Rezillik, Rezonans, Rhodiyum, Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye, Robotluk, Rolcülük, Romanesk, Romanist, Romantik, Rostoluk, Rotasyon, Rölyefli, Römorkör, Rönesans, Röportaj, Röportör, Röveşata, Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rüküşlük, Rüsvalık, Rüşvetçi, Rütbesiz

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabıtalı : düzgün, düzenli, tutarlı, ağırbaşlı, bağlantılı
radyatör : ısısavar, ısıyayar, kalorifer, petek
radyolog : ışın bilimci
rağbeten : istekle
rahatlık : üzüntüsü, sıkıntısı, rahat, akort, asudelik, baysal, dünya bol olmuş neye yarar, pabuç dar ol, gerine gerine, gerinmek, hafiflik, huzur, sefa, yum
randıman : verim
rappadak : ansızın
redaktör : yayındüzenci, yazıdüzenci
referans : tavsiye, başvuru, tavsiye mektubu, yendün
resesyon : durgunluk
resimler : nuküş
resimlik : albüm
resmetme : illüstrasyon
resmiyet : resmîlik, mesafe
revakiye : stoacılık
reverans : yükünük
revnaklı : renkli, popüler
revolver : altıpatlar
rezonans : seselim, tannanlık, yankılaşım
ritimsiz : dizemsiz
riyaziye : matematik
rölyefli : kabartmalı
röportaj : görüşüm

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rahmetli :

TDK:
1. isim "Tanrı nın rahmetine kavuşmuş, bağışlanmış" anlamlarında ölmüş Müslümanları saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilen bir söz
"Ben, rahmetli pederden miras kalan bakkal dükkânını işletirim." - A. Ümit
2. Merhum, merhume
"Rahmetli, insanların en iyilerinden biriydi." - P. Safa

rappadak :
TDK:
zarf Ansızın

rezonans :
TDK:
1. isim, fizik Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
2. Titreşim

R ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Refahiye (Erzincan)
Reyhanlı (Hatay)
Reşadiye (Tokat)

R ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Rastgele Ben - Yazar: Engin Geçtan

Kelime Bulma Motoru