R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabıtasız : düzensiz, tutarsız
radyasyon : ışınım
radyofoto : fotoğraf
radyolink : radyo, telefon
radyoloji : ışık, ışın bilimi
rağbetsiz : gönülsüz, isteksiz, istenilmeyen, ısteksiz
rantçılık : rantiyecilik
raptetmek : tutturmak, iliştirmek
rasathane : gözlemevi, observatuvar, gözlem evi
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
razıolmak : fit olmak
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
rekabetçi : yarışçı, kompetitif
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
remayözcü : bant, pat, cep
renklemek : boyamak
renksemez : akromatik
repertuar : dağar, dağarcık, birikim

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


radyogram :

TDK:
isim Telsiz telgrafla verilen haber ve bunun yazılı olduğu kâğıt

reddetmek :
TDK:
1. nsz Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek
"Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti." - S. F. Abasıyanık
2. -den Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
"Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım." - H. E. Adıvar
3. Yalanlamak, çürütmek
"Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim." - A. H. Çelebi

rehbersiz :
TDK:
sıfat Rehberi olmayan

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Refakatçi - Bir Öğretmenin Anıları - Yazar: Mustafa Naci Özer
Ayakları Pürdikkat Refakatçi Haydutlar - Yazar: Özcan Doğan

Kelime Bulma Motoru