R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabıtasız : düzensiz, tutarsız
radyolink : radyo, telefon
radyoloji : ışık, ışın bilimi
rağbetler : ragabat
rahatlama : boşalma, deşarj
rahmetlik : rahmetli, ıramatlık
rantçılık : rantiyecilik
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlayan : müsadif
razıolmak : fit olmak
reaksiyon : tepki, aksülâmel, tepkime
reflektör : yansıtıcı, yansıtaç
rehberlik : kılavuzluk
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
renksemez : akromatik
renkveren : kromofor
resimleme : illüstrasyon
rezonatör : çınlaç
riayetkâr : uyan
riyakârca : riyakârane
roketatar : bazuka
romantizm : duygu
ruhanidir : baksı
ruhbanlık : ruhbaniyet
ruhçözümü : psikanaliz
ruhiyatçı : psikolog, ruh bilimci
rutubetli : nemli, yapış yapış

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rağbetsiz :

TDK:
1. sıfat İsteksiz, gönülsüz, rağbet etmeyen
2. İstenilmeyen, rağbet edilmeyen

raptetmek :
TDK:
-i Bir şeyi bir yere iliştirmek, tutturmak

resimleme :
TDK:
1. isim Resimlemek işi
2. Resimlerle süsleme, illüstrasyon
3. Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan veya süsleyen resim, illüstrasyon

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Rüzgarsız Fırtınalar - Yazar: Talip Özcengiz

Kelime Bulma Motoru