R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabıtasız : düzensiz, tutarsız
radyasyon : ışınım
radyofoto : fotoğraf
radyolink : radyo, telefon
radyoloji : ışık, ışın bilimi
rağbetler : ragabat
rahatlama : boşalma, deşarj
raksetmek : oynamak, kırınmak
rantçılık : rantiyecilik
rantiyeci : rantçı
rastlayan : müsadif
reaksiyon : tepki, aksülâmel, tepkime
remayözcü : bant, pat, cep
renklemek : boyamak
renklerde : bakmak
represant : temsilci
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
rezervuar : biriktirici
rezistans : direnç
riayetsiz : saygısız, kaba
riyakârca : riyakârane
roketatar : bazuka
röntgenci : dikizci
ruhaniyet : manevîlik
ruhçözümü : psikanaliz
rutubetli : nemli, yapış yapış
rüsvaylik : rezillik, kepazelik

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rantçılık :

TDK:
isim Getirimcilik

regresyon :
TDK:
isim İki veya daha çok değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığının bulunması ve bu doğrusal ilişkinin bir doğrusal denklemle nasıl ifade edildiğinin gösterilmesi

rimelleme :
TDK:
isim Rimellemek işi

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Romantizm Okulu - Yazar: Heinrich Heine

Kelime Bulma Motoru