R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyofoto : fotoğraf
radyolink : radyo, telefon
rağbetsiz : gönülsüz, isteksiz, istenilmeyen, ısteksiz
raksetmek : oynamak, kırınmak
ramazanda : mukabele okumak
rantiyeci : rantçı
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlantı : bilgiye, isteğe, tesadüf, düşgelim, raslantı
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
remayözcü : bant, pat, cep
renklemek : boyamak
renklerde : bakmak
renkölçer : kolorimetre
renkveren : kromofor
repertuar : dağar, dağarcık, birikim
riayetkâr : uyan
riyakârca : riyakârane
roketatar : bazuka

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rağbetsiz :

TDK:
1. sıfat İsteksiz, gönülsüz, rağbet etmeyen
2. İstenilmeyen, rağbet edilmeyen

regresyon :
TDK:
isim İki veya daha çok değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığının bulunması ve bu doğrusal ilişkinin bir doğrusal denklemle nasıl ifade edildiğinin gösterilmesi

rehberlik :
TDK:
1. isim Kılavuzluk
"Şuursuz olarak bir eczane kelimesinin rehberliğini arıyordu." - P. Safa
2. Öğrencilerinin sorunlarını öğrenerek onlara yardımda bulunma

Kelime Bulma Motoru