R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rağbetsiz : gönülsüz, isteksiz, istenilmeyen, ısteksiz
rahmetlik : rahmetli, ıramatlık
raksetmek : oynamak, kırınmak
ramazanda : mukabele okumak
rantçılık : rantiyecilik
raptetmek : tutturmak, iliştirmek
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
razıolmak : fit olmak
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
rehberlik : kılavuzluk
rekabetçi : yarışçı, kompetitif
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
renklemek : boyamak
renklerde : bakmak
renksemez : akromatik
renkveren : kromofor
represant : temsilci
resimleme : illüstrasyon
resimlere : çerçeveci
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
rezervuar : biriktirici
rezistans : direnç
riayetkâr : uyan

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rastlantı :

TDK:
isim Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
"Bir gün Sahaflar Çarşısı nda amaçsızca dolaşırken rastlantıyla eline bir kitap geçmiş." - İ. Aral

resimleme :
TDK:
1. isim Resimlemek işi
2. Resimlerle süsleme, illüstrasyon
3. Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan veya süsleyen resim, illüstrasyon

ressamlık :
TDK:
1. isim Ressam olma durumu
"Ressamlığı hayatta kendime bir mefkûre diye kabul ediyordum." - H. C. Yalçın
2. Resim yapma sanatı

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ruhsatsız Sözcükler - Yazar: Yücel Sarpdere
Refakatçi - Bir Öğretmenin Anıları - Yazar: Mustafa Naci Özer
Ayakları Pürdikkat Refakatçi Haydutlar - Yazar: Özcan Doğan

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 108: Bu (usul), şahitliği gerektiği şekilde yapmaya, yahut yeminlerinden sonra, yeminlerin (mirasçılar tarafından) reddedilmesinden korkmalarına (çekinmelerine çare olarak) daha uygundur. Allah'tan korkun ve (O'nu) dinleyin. Allah, yoldan çıkmışlar topluluğuna rehberlik etmez.
MAİDE - 44: Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini (Allah'a) vermiş peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın Kitab'ını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak olduğuna) şahitlerdi. Şu halde (Ey yahudiler ve hakimler!) İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
MAİDE - 46: Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik.

Kelime Bulma Motoru