R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


apartmanlar : bina bakımcısı
basınçölçer : barometre, metre
bilgisizler : cühelâ
biyopolimer : dirilçoğuz
çekincikler : temel tanecik
çıkartmalar : seramik dekoratörü
değirmendir : devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
depremçizer : depremyazar, sismograf
düzenbazdır : kalp kazanır, kaltaban gönenir
eksiltmeler : tenkisat
gayrimüsmir : yararsız, verimsiz, sonuçsuz
hayırperver : iyiliksever, yardımsever, hayırsever
hidrokarbür : hidrokarbon
homonükleer : eşöğecikli
hortikültör : bahçıvan
ıçindekiler : mündericat
ışınımölçer : bolometre
içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
istralyalar : arma
katmanyazar : kromatograf
kelâmıkibar : özdeyiş, öz deyiş
koordinatör : eş güdümcü
labaratuvar : laboratuvar
mahzenmezar : kriptos
manipülâtör : maniple
müctehidler : müctehidîn
münebbihler : munebbihat
nomonklatür : adlık
organizatör : düzenleyici
perestişkâr : tutkun, vurgun, tapınan
reaksiyoner : gerici, tepkici
restoranlar : meydancı
seçilmenler : delegasyon

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


toynaklılar :

TDK:
isim, hayvan bilimi At, eşek, su aygırı gibi parmakları toynak biçiminde olan memeli hayvanlar takımı

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

R ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eski Rusya'da Çeviri Faaliyetler - Yazar: Leyla Şener

Kelime Bulma Motoru