R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


apartmanlar : bina bakımcısı
başmuharrir : başyazar, sermuharrir
belediyeler : kooperatif
bilgisizler : cühelâ
bulunabilir : ola
buyurucular : ümera
çekincikler : temel tanecik
çeviriciler : öğretim yardımcıları
çıkartmalar : seramik dekoratörü
dalavereler : hadai'
disk-player : tekerçalar
distrübütör : dağıtıcı, dağıtımcı, toptancı
döner-basar : rotatif
fiilimsiler : eylemsiler
hayırperver : iyiliksever, yardımsever, hayırsever
homonükleer : eşöğecikli
ışınımölçer : bolometre
kartonpiyer : alçı dekorasyoncu
koordinatör : eş güdümcü
kovculuklar : tezvirat
kuyruklular : urodel
labaratuvar : laboratuvar
mahzenmezar : kriptos
müctehidler : müctehidîn
münebbihler : munebbihat
müsamahakâr : toleranslı, hoşgörücü
noktainazar : görüş
nomonklatür : adlık
otomobiller : muhammin
perestişkâr : tutkun, vurgun, tapınan
reaksiyoner : gerici, tepkici
sefirikebir : büyükelçi
söylenceler : esatir
sunulabilir : prezantabl, prezentabl
şaşırmışlar : aceze
şimşeksavar : paratoner
tahtelbahir : denizaltı
tırmananlar : tırmanıcılar
toplardamar : kanın, verit

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


amfibyumlar :

TDK:
isim, hayvan bilimi Kurbağa ve semenderleri içine alan iki yaşamlı omurgalılar sınıfı

basınçölçer :
TDK:
isim, fizik Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre

iyilikbilir :
TDK:
sıfat Değerbilir

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

Kelime Bulma Motoru