R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


açıklamalar : izahat, meşruhat
belediyeler : kooperatif
bilgisizler : cühelâ
bulunabilir : ola
değirmendir : devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
değişebilir : değiştirilebilen, değişken
depremyazar : süresini, sismograf, depremçizer
distribütör : dağıtıcı
döner-basar : rotatif
düzenbazdır : kalp kazanır, kaltaban gönenir
faaliyetler : ameliyat
fazlalıklar : zevaid
fevkalbeşer : insanüstü
gayrimüsmir : yararsız, verimsiz, sonuçsuz
istralyalar : arma
iyiliksever : hayırsever, iyilikçi, bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar, hayır sahibi, hayırperver, lütufkâr, melekler gibi, mürüvvetli
kendiüretir : otoprodüktör
kısaltmalar : mukattaât
konservatör : tutucu, muhafazakâr
konvertisör : değiştirgeç, çevireç
kuvvetölçer : dinamometre
kuyruklular : urodel
labaratuvar : laboratuvar
manipülâtör : maniple
müctehidler : müctehidîn
müsamahakâr : toleranslı, hoşgörücü
nomonklatür : adlık
organizatör : düzenleyici
otomobiller : muhammin
reaksiyoner : gerici, tepkici
restoranlar : meydancı
seçilmenler : delegasyon
sermuharrir : başyazar

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


eklemsizler :

TDK:
isim, hayvan bilimi Kolsu ayaklılardan, kavkı çenetleri arasında eklem olmayan bir sınıf

şikemperver :
TDK:
sıfat Boğazına düşkün

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

Kelime Bulma Motoru