R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akseleratör : ivdirici
apartmanlar : bina bakımcısı
basınçölçer : barometre, metre
bilgisizler : cühelâ
biyopolimer : dirilçoğuz
bulunabilir : ola
çeviriciler : öğretim yardımcıları
demodülatör : kipçözer
depremçizer : depremyazar, sismograf
distribütör : dağıtıcı
distrübütör : dağıtıcı, dağıtımcı, toptancı
döner-basar : rotatif
eksiltmeler : tenkisat
fazlalıklar : zevaid
hastalıklar : emraz
hayırperver : iyiliksever, yardımsever, hayırsever
hortikültör : bahçıvan
ışınımölçer : bolometre
kartonpiyer : alçı dekorasyoncu
katmanyazar : kromatograf
kelâmıkibar : özdeyiş, öz deyiş
kısaltmalar : mukattaât
kıvılcımlar : şihban
kondansatör : yoğunlaç, yoğunlaştırıcı, meksefe
koordinatör : eş güdümcü
kuyruklular : urodel
memleketler : ekalim, memalik
mücevherler : mücevherat
münebbihler : munebbihat
nısfınnehar : meridyen düzlemi, öğlen
nomonklatür : adlık
organizatör : düzenleyici
reaksiyoner : gerici, tepkici
restoranlar : meydancı
rüzgârölçer : yelölçer
sıklıkölçer : frekansölçer
sitteisevir : öküzsoğuğu, öküz soğuğu

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


koordinatör :

TDK:
isim Eş güdümcü

kuvvetölçer :
TDK:
isim, fizik Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

Kelime Bulma Motoru