RAB ile başlayan kelimeler

Başında RAB harfleri bulunan 14 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Rabıtasızlık

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız

8 Harfli Kelimeler

Rabıtalı

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena

6 Harfli Kelimeler

Rabbim, Rabıta

5 Harfli Kelimeler

Rabab, Rabıt, Rabia, Rabib

4 Harfli Kelimeler

Rabb, Rabt

3 Harfli Kelimeler

Rab

Bazı RAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


rabıt :

TDK:
1. isim Bağ, bağlama
2. dil bilgisi Bağlaç

rabıtasız :
TDK:
1. sıfat Düzensiz, birbirini tutmaz
"Rabıtasız, saçma sözlerinden ruhbana düşman olduğu anlaşılan bu güzel ve garip kadın..." - Ö. Seyfettin
2. Ağırbaşlı olmayan, tutarsız
"Rabıtasız adam."
3. Bağlantısız
4. zarf Birbirine bağlı veya tutarlı olmadan

RAB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Huzursuz Rabıta - Yazar: Yunus Emre...
Aşk'a Rabıta - Yazar: Murat Sütçü
İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi - Yazar: Necdet Tosun
Lebid b. Rabia el-Amiri ve Divanı - Yazar: Abdurrahman...
İmam-ı Rabbani Ahmed Sirhindi - Yazar: Necdet Tosun

RAB ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 164: De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.
İSRA - 2: Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: «Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab'ı bir hidayet rehberi kıldık.
BAKARA - 22: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.

Kelime Bulma Motoru