RU ile biten kelimeler

Sonunda RU harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Ebebulguru, Gayrımeşru, Gayrimeşru, Gayrimezru

8 Harfli Kelimeler

Dosdoğru, Gilaburu, Susamuru, Yusyumru

7 Harfli Kelimeler

Başvuru, Doktoru, Dupduru, Gensoru, Kançaru, Kanguru, Kunduru, Kupkuru, Taşgaru, Tazarru, Teberru, Uskumru, Yaygaru, Yaykıru, Yılduru

6 Harfli Kelimeler

Arturu, Buyuru, Duyuru, Huzuru, Kafuru, Kusuru, Meh-ru, Motoru, Ushuru, Uskuru

5 Harfli Kelimeler

Abıru, Doğru, Kumru, Meşru, Mezru, Sayru, Yaşru, Yavru, Yumru

4 Harfli Kelimeler

Boru, Buru, Daru, Doru, Duru, Ebru, Füru, Guru, Koru, Kuru, Peru, Soru, Toru, Uğru, Vuru, Yoru

Bazı RU ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abıru : yüzsuyu, ırz, namus, şeref, haysiyet
arturu : ekstrem, bereket, bolluk
başvuru : referans, müracaat, gönderim
boru : borazan, enbube, şapka
buru : sancı, buruntu
buyuru : buyruk, emir
daru : ilaç
doğru : gerçek, dürüst, sapmadan, akla, yasa, namuslu, hakikat, yanlışsız, eksiksiz, dosdoğru, doğruca, yakınlarında, yalansız, adil, akıllıca, amenna, arman, ayarlı, begisi, bene-, caiz, çakışmak, çın, düz, eğri, esaslı, essah, esseh, fatıma, güzel, hak

Bazı RU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


DOĞRU :

TDK:
1. sıfat Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
2. Gerçek, yalan olmayan
"Doğru haber."
3. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun
"Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur." - A. Gündüz
4. isim Gerçek, hakikat
"Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz." - N. Ataç
5. isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi
"İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."
6. zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde
"Doğru söylüyorsun Ali, doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil." - O. Kemal
7. zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca
"Doğru oraya gitmiş olsaydınız herhâlde uygun olurdu." - S. F. Abasıyanık
8. zarf Yakın, yakınlarında
"Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu." - F. R. Atay
9. edat Karşı yönünce
"Börekçi fırınının karşısındaki dört köşe taşlar döşeli, iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu." - Y. Atılgan
10. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu

duyuru :
TDK:
isim Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilan

tazarru :
TDK:
isim Yakarma

RU ile biten İlçe isimleri

Kumru (Ordu)

RU ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yavru Kuş - Yazar: Octavia Butler
Erken Vuru - Yazar: Adem Kargı
Gayrimeşru Yalnızlık - Yazar: Alican Sofu
Yavru Ceylan - Yazar: Magda Szabo
Yavru Kartal - Yazar: M. Turhan Tan

RU ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TAHRİM - 11: Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O: Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar! demişti.
BAKARA - 219: Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. «İhtiyaç fazlasını» de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.
KEHF - 70: (O kul:) Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma! dedi.

Kelime Bulma Motoru