SIR ile başlayan kelimeler

Başında SIR harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sırasıgelince, Sırp-hırvatça, Sırrınıçözmek

12 Harfli Kelimeler

Sırmakeşhane, Sırnaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Sırılsıklam, Sırıtkanlık, Sırnaşıklık, Sırnaştırma

10 Harfli Kelimeler

Sıradağlar, Sıradanlık, Sıralanmak, Sıralanmış, Sıralatmak, Sıralayıcı, Sırıklamak, Sırnaşarak, Sırnaşıkça

9 Harfli Kelimeler

Sıracaotu, Sıralamak, Sıralanım, Sıralanış, Sıralanma, Sıralatma, Sıralayan, Sıralayış, Sırasında, Sırasıyla, Sırbistan, Sırdaşlık, Sırıklama, Sırlanmak, Sırnaşmak, Sırretmek, Sırrolmak, Sırsıklam, Sırtarmak, Sırtçılık, Sırtıkara, Sırtlamak

8 Harfli Kelimeler

Sıracalı, Sıralama, Sırasını, Sırdaşça, Sırıtkan, Sırıtmak, Sırlamak, Sırlanca, Sırlanma, Sırlıtaş, Sırmakeş, Sırnaşan, Sırnaşık, Sırnaşış, Sırnaşma, Sırretme, Sırrolma, Sırtarma, Sırtlama, Sırtüstü

7 Harfli Kelimeler

Sıradağ, Sıradan, Sıralaç, Sırasız, Sırayla, Sırçacı, Sırıkçı, Sırımak, Sırıtık, Sırıtış, Sırıtma, Sırlama, Sırmalı, Sırplık, Sırrını, Sırtına, Sırtlan, Sırtlık

6 Harfli Kelimeler

Sıraca, Sıracı, Sırada, Sıralı, Sırası, Sıraya, Sırdaş, Sırıma, Sırlak, Sırlan, Sırlar, Sırpat, Sırpça, Sırsız, Sırtar, Sırtçı

5 Harfli Kelimeler

Sırat, Sırça, Sırık, Sırım, Sırlı, Sırma

4 Harfli Kelimeler

Sıra, Sırf, Sırp, Sırt

3 Harfli Kelimeler

Sır

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sır : giz, yetenek, gizem, bâtın, letâif, peçe, yaşlak
sıracaotu : sıracagillerden
sıralaç : klâsör, musannif, cilbent
sıralanmış : dizili, sıralı
sıralayan : ratıp, sıralayıcı
sırası : abur cubur, yeri olmak
sırasıgelince : kardeşim olsun da kanlım olsun
sırasında : gerekince, esnasında, tam
sırasız : düzensiz, yere, zamana, konuya, harta
sırayla : çizin çizin, münavebeli
sırça : cam
sırçacı : züccaciyeci
sırf : yalnızca, salt, ancak, sadece, yalnız, tümüyle, büsbütün
sırıtmak : şaşkınlık, sırtarmak
sırlanca : düzgünce
sırlar : esrar
sırlı : emaye
sırnaşan : asıntı
sırp : slav
sırpat : yaramaz, inatçı, yüzsüz
sırrınıçözmek : akıl erdirmek
sırrolmak : sır olmak
sırt : arka

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sıralanma :

TDK:
isim Sıralanmak işi

sırık :
TDK:
isim Değnekten uzun ve kalınca ağaç
"Hızlandıkça sırığın gıcırtısı artıyordu." - A. Ağaoğlu

sırnaşık :
TDK:
1. sıfat Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse)
2. Rahatsız eden, sıkıntı veren
3. Yapmacık
"Beni görünce sırnaşık bir tebessüm yayıldı suratına." - E. Şafak

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Harry Potter ve Sırlar Odası - 2.kitap - Yazar: J. K. Rowling
Ada - Sırlar Çözülüyor - Yazar: Lynne Matson
Assassin's Creed: Suikastçının İnancı Sırlar - Yazar: Oliver Bowden
Sırlar Uçurumu - Yazar: Alein Kentigerna
Şeftali Kokan Sırlar - Yazar: Jodi Lynn Anderson
Paradokya Sırlar Geçidi - Gecenin Gizemli Oyunu Serisi 2.Kitap - Yazar: Cem Gülbent
Çıplak Sırlar - Yazar: Lilliana Hart
Sherlock Holmes - Sırlar Okulu - Yazar: Sir Arthur Cona...
Sevimli Küçük Sırlar - Yazar: Sara Shepard
Küçük Sırlar - Yazar: Sadık...

Kelime Bulma Motoru