SIRA ile başlayan kelimeler

Başında SIRA harfleri bulunan 33 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sırasıgelince

10 Harfli Kelimeler

Sıradağlar, Sıradanlık, Sıralanmak, Sıralanmış, Sıralatmak, Sıralayıcı

9 Harfli Kelimeler

Sıracaotu, Sıralamak, Sıralanım, Sıralanış, Sıralanma, Sıralatma, Sıralayan, Sıralayış, Sırasında, Sırasıyla

8 Harfli Kelimeler

Sıracalı, Sıralama, Sırasını

7 Harfli Kelimeler

Sıradağ, Sıradan, Sıralaç, Sırasız, Sırayla

6 Harfli Kelimeler

Sıraca, Sıracı, Sırada, Sıralı, Sırası, Sıraya

5 Harfli Kelimeler

Sırat

4 Harfli Kelimeler

Sıra

Bazı SIRA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sıralamak :

TDK:
1. -i Birbiri ardı sıra veya yan yana koyarak sıra durumuna getirmek
"İskemleleri sıralamak."
2. Art arda söylemek, sayıp dökmek
"Kendisini tüm bu bilgileri biriktirmeye iten nedenleri sıraladı." - L. Tekin
3. Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
"Herkesin onu dinlediğini görünce, arkasına yaslanıp kendinden gayet emin bir tavırla elindeki verileri sıraladı." - E. Şafak
4. Söylenecek, yazılacak, yapılacak şeylere zihinde gerekli düzeni vermek
5. Aynı davranışı birbiri ardınca birçok kez yapmak
"Bize karşı bir sürü itiraz sıraladı."
6. Aynı davranışı birçok şey üstünde tekrarlamak
"Bekçi bütün kapıları sıraladı."
7. Küçük çocuk tutunarak yürümeye başlamak, tutunarak yürümek

sıralayış :
TDK:
isim Sıralama işi

sırasıyla :
TDK:
zarf Sırası gelince, sırasına dikkat ederek, sıra izleyerek
"Şeyh çıkınca oradaki canlar da sırasıyla yürüyüp kapıya gelince dönüp baş kestikten sonra dışarı çakarlar." - A. H. Çelebi

SIRA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada - Yazar: Nuri Pakdil
Tam O Sırada - Yazar: Ahmet Güntan

SIRA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 110: Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. (Fakat) suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez.
KASAS - 15: Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle döğüşür buldu. Kendi tarafından olanı, düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine, bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. (Bunun üzerine:) Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi.
MAİDE - 19: Ey ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki (kıyamette): «Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi» demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyle kadirdir.

Kelime Bulma Motoru