S ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında S harfi bulunan 12 harfli 152 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Sabahyıldızı, Sabotajcılık, Sabredememek, Saçlarıörmek, Sadakatlilik, Sadeleştirme, Saflaştırmak, Safsatacılık, Sağlamlaşmak, Sağlamlığını, Sağlıksızlık, Sahileştirme, Sairfilmenam, Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması, Salahiyetsiz, Salahiyettar, Saldırganlık, Saldırıcılık, Saldırmazlık, Salgınlaşmak, Salıverilmek, Sallanabilen, Sallandırmak, Sallapatilik, Samimileşmek, Samimiyetsiz, Sanayileşmek, Sandıklanmak, Sanısıvermek, Sansürlenmek, Sarhoşlaşmak, Sarımercimek, Sarımsaklama, Satranççılık, Savsaklanmak, Saydamlaşmak, Saydamsızlık, Saygınlığını, Sayısıartmak, Seciyesizlik, Seçkinleşmek, Sembolleşmek, Senaryoculuk, Sendikacılık, Sendikalaşma, Sendikalılık, Seneidevriye, Seramikçilik, Serbestlemek, Sermayecilik, Serpiştirmek, Sersemleşmek, Sersemleşmiş, Sersemletmek, Serserileşme, Sertitikasız, Sertleştirme, Serüvencilik, Seslendirici, Seslendirmek, Sessizleşmek, Sevdalıolmak, Sevimlileşme, Seviyesizlik, Seyrekleşmek, Seyreltiklik, Seyreltilmek, Sıçankuyruğu, Sığınmacılık, Sığırkuyruğu, Sığırtenyası, Sıkıştırılma, Sıklaştırmak, Sınırlamalar, Sırmakeşhane, Sırnaştırmak, Sidiktorbası, Sigaraböceği, Sigortacılık, Sigortalamak, Sigortalanma, Sigortalılık, Sigortalının, Silikatlamak, Silikatlaşma, Silindirimsi, Silkindirmek, Simultanéité, Sinematograf, Sislendirmek, Sistemleşmek, Sistemsizlik, Sistirelemek, Siyahımtırak, Siyanürlemek, Siyasetçilik, Sloganlaşmak, Solgunlaşmak, Somurtkanlık, Sonsuzlaşmak, Sorguçlanmak, Soruşturmacı, Sosyalistlik, Sosyalleşmek, Soysuzlaşmak, Soysuzlaşmış, Sömürgecilik, Sömürgeleşme, Söyleyeceğim, Söyleyememek, Sözlendirici, Sözlendirmek, Sözünübilmez, Spektroskopi, Spermasızlık, Spermatozoit, Spiritualist, Spiritualizm, Spiritüalizm, Stabilizatör, Stereografik, Stereoskopik, Sterilleşmek, Streptomisin, Subjektivite, Subjektivizm, Substitution, Suçlandırmak, Sulhseverlik, Sultaniyegah, Suskunlaşmak, Sübjektiflik, Sübjektivist, Sübjektivite, Sübjektivizm, Süblimleşmek, Sülfürimetre, Sümsükleşmek, Süngerleşmek, Süpürgecilik, Sürdürülmesi, Süreğenleşme, Sürtükleşmek, Sürtüştürmek, Süründürülme, Süslemecilik, Süslendirmek, Sütlendirmek, Süzgünleşmek, Süzgünleşmiş

Bazı S ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


sağlamlaşmak : berkimek, kavileşmek, kök salmak, pekleşmek, perçinleşmek
sağlamlığını : çürümek
sairfilmenam : uyurgezer
salâhiyettar : yetkili
samimiyetsiz : içtensiz, içtenliksiz
sanısıvermek : gibisine getirmek
sendikacılık : sendikalizm, kazanç
sersemletmek : sersem etmek
seviyesizlik : düşüklük, düzeysizlik
seyrekleşmek : seyrelmek
sığırtenyası : şerit5, aptesbozan
sidiktorbası : mesane, sidikkavuğu
silikatlamak : kireç, taş
simultanéité : eşanlık
siyahımtırak : siyahımsı
somurtkanlık : çehre, surat
sosyalistlik : sosyalizm
sosyalleşmek : toplumsallaşmak
soysuzlaşmak : biyolojik, toplumsal, bozulmak, yozlaşmak, dejenere olmak, dejenereleşmek, tereddi etmek
sömürgecilik : devletleri, toplulukları, müstemlekecilik
spermatozoit : tohum
spiritüalizm : tinselcilik
stabilizatör : dengeleyici
sulhseverlik : barışseverlik
sübjektivist : öznelci
sürdürülmesi : kısır döngü
süzgünleşmiş : süzük

Bazı S ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


salâhiyetsiz :

TDK:
salahiyetsiz

seslendirmek :
TDK:
1. -i Sesli duruma getirmek, sesli olmasını sağlamak
2. Hissedilen bir duyguyu, düşünülen bir fikri dile getirmek, duyurmak
3. sinema, TV (***) Sesi, çekimden sonra film üzerine geçirmek, kaydetmek
4. müzik Bir müzik eserini okumak

süngerleşmek :
TDK:
nsz Sünger durumuna gelmek

S ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Siirt Merkez (Siirt)
Sinop Merkez (Sinop)
Sivas Merkez (Sivas)
Süleymanpaşa (Tekirdağ)

S ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve Kimlik - Yazar: M. Ali Çelikel
Nazım Hikmet ve Sömürgecilik Karşıtlığının Poetikası - Yazar: Öykü Terzioğlu
Küresel Terör, Sömürgecilik ve Batı Yalanları - Yazar: Andre Vitchek

Kelime Bulma Motoru