S ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda S harfi bulunan 11 harfli 14 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aristoteles, Başkonsolos, Başmühendis, Başpiskopos, Gayrimahsus, Hipotalamus, Homeostasis, İstrongilos, İzzetinefis, Konsomatris, Mevzuubahis, Musikişinas, Transandans, Vazifeşinas

Bazı S ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


başmühendis :

TDK:
isim En üst düzeydeki mühendis

istrongilos :
TDK:
isim, hayvan bilimi İzmaritgillerden, Akdeniz de yaşayan, eti lezzetli bir balık (Smaris vulgaris)

Kelime Bulma Motoru