SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sakaf : çatı, dam
sakametli : kötü, bozuk
sakar : çört
sakarozölçer : sakarometre
sakarya : özel ad
sakatat : hayvanların, karaciğer, böbrek, işkembe, beyin, dil
sakatlamak : bozmak, illet etmek
sakatlanmak : sakat olmak
sakatlık : malûliyet, kaza, terslik, yanlış, kusur, hata, malullük, özür
sakın : çekinin, zinhar, elhazer
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınınız : elhazer
sakınmak : korumak, esirgemek, gözetmek, içtinap etmek, imtina etmek, istinkâf etmek, korkmak, korunmak, takıyye yapmak, tevakki etmek
sakınmaz : bîperva, pervasız
sakınmazlık : pervasızlık
sakırga : kene
sakil : ağır, sıkıntılı, çirkin, kaba, uyumsuz
sakince : sakin

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakınmak :

TDK:
1. -i, -den Herhangi bir korku veya düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak durmak, içtinap etmek
"Bıçak kemiğe dayandı mı başkaldırır, canını sakınmaz, hakkını ister." - A. Ağaoğlu
2. Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak
3. Korumak, esirgemek, gözetmek
"Kendini tramvay ve otomobil tehlikelerinden sakınarak yürüdü." - H. R. Gürpınar

sakinleşmek :
TDK:
1. nsz Yatışmak, durgun duruma gelmek, durgunlaşmak, dinginleşmek
"Deniz sakinleşti."
2. Sıkıntısı, öfkesi veya heyecanı geçmek
"Dakikalar geçtikçe sakinleşiyor, sakinleştikçe de için için kızıyor, üzülüyordum." - E. İ. Benice

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saka Kuşu - Yazar: Donna Tartt
Saksı Olmanın Faydaları - Yazar: Stephen...
Kravatlı Mavi Sakal - Yazar: Sanem Bozkurt
Mavi Sakal - Yazar: Kurt Vonnegut
Mavi Sakal Haklı - Yazar: Mehmet Ergüven
Kangal Segah ve Saka Rast - Yazar: Erbil Erbige
Kana Bulanmış Sakal - Yazar: Deniel Galera

Kelime Bulma Motoru