SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


saka : evlere, serçegillerden, baygınlık, avrupa sakası, ispinozgiller, ökse kuşu, saka kuşu, sucu
sakaf : çatı, dam
sakalık : suculuk
sakallı : tıraşsız, trikacı
sakalsız : tıraşsız, matruşluk
sakar : çört
sakat : alil, çalgın, çarkıt, çürük, eksik, malûlen, muallel, yarım, yarım adam
sakatlanmak : sakat olmak
sakınca : çekinilmesi, mahzur, beis görmemek, çekinge
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınımlı : ihtiyatlı, tedbirli
sakınınız : elhazer
sakınma : içtinap, ihtiyat, içtinab, ihtiraz, imtina, istinkâf, perva, takıyye, tevakki
sakınmak : korumak, esirgemek, gözetmek, içtinap etmek, imtina etmek, istinkâf etmek

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakal :

TDK:
1. isim Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü
"Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti." - F. R. Atay
2. Bazı hayvanlarda çene altında bulunan kılların tümü
3. denizcilik Gemi karinasında oluşan yosun, yapışan midye vb. yabancı madde

sakatlanma :
TDK:
isim Sakatlanmak işi

saklantı :
TDK:
isim Saklanan şey

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saklanmış Levha - Korku Metinleri - Yazar: Günseli İnal

Kelime Bulma Motoru