SAV ile başlayan kelimeler

Başında SAV harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Savsaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Savaşkanlık, Savaşsızlık, Savatlanmış, Savsaklamak, Savsaklanma, Savsaklayış, Savunuculuk, Savurganlık, Savuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Savaklamak, Savaşçılık, Savaşlarda, Savatlamak, Savsaklama, Savunmalık, Savunmasız, Savunulmak, Savurganca, Savuşturma

9 Harfli Kelimeler

Savacılık, Savaklama, Savaşımcı, Savatlama, Savdırmak, Savlayıcı, Savrukluk, Savrulmak, Savunmalı, Savunulma, Savurtmak

8 Harfli Kelimeler

Savaşkan, Savaşmak, Savaştan, Savcılık, Savdırma, Savılmak, Savlamak, Savrulma, Savruluş, Savruntu, Savsamak, Savtiyat, Savulmak, Savunmak, Savunman, Savunucu, Savurgan, Savurmak, Savurtma, Savurtuş, Savuşmak

7 Harfli Kelimeler

Savaşan, Savaşçı, Savaşım, Savaşma, Savaşta, Savatlı, Savılma, Savlama, Savsama, Sav-söz, Savulan, Savulma, Savulun, Savunma, Savunuş, Savurma, Savuşma

6 Harfli Kelimeler

Savacı, Savana, Savlet, Savlık, Savmak, Savruk, Savsak, Savunu

5 Harfli Kelimeler

Savak, Savan, Savaş, Savat, Savca, Savcı, Savla, Savma, Savti, Savul

4 Harfli Kelimeler

Sava, Savı

3 Harfli Kelimeler

Sav

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


savacı : haberci, muştucu, peygamber, nebi
savacılık : nübüvvet
savan : yaygı, örtü
savaşçılık : cengâverlik
savaşımcı : mücadeleci
savaşma : muharebe, bırakışmak, cidal
savatlı : savatlanmış
savcı : mahkemelerde, müddeiumumî
savı : ülevli, ülevsiz
savlayıcı : davacı, müddei
savlık : savca, iddianame
savma : def
savmak : atlatmak, geçirmek, geçmek, defetmek, kovmak, uğratmak
savruk : dikkatsiz, düzensiz, dağınık, alabarda, hesapsız, tertipsiz
savrukluk : dikkatsizlik
savrulmak : dağılmak, saçılmak
savsak : ihmalci, ihmalkâr
savsaklama : umursama, ihmal, ihmalkârlık, sallantı, savsama
savsaklanmak : sallanmak
savsamak : savsaklamak, ihmal etmek, sermek
savtiyat : sesbilgisi
savul : varda

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


savaklamak :

TDK:
-i Suyu arklara salmak

savatlamak :
TDK:
-i Gümüş üstüne kurşunla kara nakışlar işlemek

savunmalık :
TDK:
sıfat Savunmaya yarar, tedafüi

SAV ile başlayan İlçe isimleri

Savaştepe (Balıkesir)
Savur (Mardin)

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 166, 167: İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler, ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki, bu da, müminleri ayırdetmesi ve münafıkları ortaya çıkarması için idi. Bunlara: «Gelin, Allah yolunda çarpışın; ya da savunma yapın» denildiği zaman, «Harbetmeyi bilseydik, elbette sizin peşinizden gelirdik» dediler. Onlar o gün, imandan çok, kâfirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah, onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir.

Kelime Bulma Motoru