SE ile biten kelimeler

Sonunda SE harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sanayiinefise

12 Harfli Kelimeler

Talakıselase

11 Harfli Kelimeler

Seneikebise

9 Harfli Kelimeler

Başkilise, Gerekirse, Müstehase, Neredeyse

8 Harfli Kelimeler

Apophase, Ciharıse, Handiyse, Kaşkorse, Lesepase, Mukayese, Mübahase, Müessese, Mülabese, Nerdeyse

7 Harfli Kelimeler

Bécasse, Finanse, Hendese, İsterse, Kretase, Medrese, Meğerse, Nedense, Öyleyse, Pencüse, Rakkase, Velense, Vesvese

6 Harfli Kelimeler

Desise, Devise, Elbise, Espase, Kilise, Lamise, Perese, Salise, Şeşüse, Verese

5 Harfli Kelimeler

Adese, Celse, Cüsse, Dikse, Ekose, Fulse, Gelse, Glase, Hamse, Hasse, Hisse, Jarse, Kimse, Korse, Lanse, Nemse, Neyse, Pense, Plase, Prese, Sükse, Şemse

4 Harfli Kelimeler

Akse, Apse, Buse, Çise, Düse, Ense, Erse, Kase, Kese, Köse, Lise, Ökse, Şase, Şose

3 Harfli Kelimeler

Ese, İse

Bazı SE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adese : mercek, kovucuk, inceliği
akse : kriz
apophase : demezcelik
apse : çıban, irinlenme
başkilise : katedral
bécasse : bekas
çise : çisenti
desise : oyun, düzen, aldatma, hile, entrika, dolan
devise : ülkülük
düse : oyunda
ese : mutluluk, sağlık, yel, esinti
fulse : akça, pul
gelse : gelecek zaman
gerekirse : icabında, lüzumu halinde
handiyse : neredeyse
hasse : patiska, duyu, hasa
hendese : geometri
ise : şayet
isterse : velev
kese : kısa, bürümcükten, hamam takımı, kestirme
korse : lâstik
lise : mülkiye idadîsi
medrese : fakülte, külliye
müessese : kuruluş, kurum
müstehase : fosil, taşıl
nedense : bilinmeyen, neden ise
nerdeyse : neredeyse
pencüse : beş üç

Bazı SE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dikse :

TDK:
isim Ağaçsız yerlerde, kuş yakalamak için üstüne ökse yerleştirilen ağaç

hasse :
TDK:
isim Patiska

mukayese :
TDK:
isim Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
"Bu kitabın kahramanıyla hakikat arasında yeniden mukayeseye başladı." - P. Safa

SE ile biten İlçe isimleri

Köse (Gümüşhane)

SE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sevme Beni Yüreğinde Allah Yok İse - Yazar: Kadir Akel

SE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUCURAT - 10: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.
İBRAHİM - 10: Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin!  .
SAD - 10: Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse (göklerin) yollarında yükselsinler (görelim)!.

Kelime Bulma Motoru