SOY ile başlayan kelimeler

Başında SOY harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Soysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Soysuzlaştırma, Soyutlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Soyutlamalara

12 Harfli Kelimeler

Soysuzlaşmak, Soysuzlaşmış

11 Harfli Kelimeler

Soygunculuk, Soysuzlaşma, Soyutlanmak, Soyutlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Soyaktaran, Soyluluğun, Soytarılık, Soyutçuluk, Soyutlamak, Soyutlanma

9 Harfli Kelimeler

Soyaçekim, Soydaşlık, Soydurmak, Soykırımı, Soysuzlar, Soysuzluk, Soyutlama, Soyutlara

8 Harfli Kelimeler

Soyağacı, Soybilim, Soydurma, Soyguncu, Soykırım, Soylamak, Soylular, Soyluluk, Soyserim, Soysuzca, Soyulmak, Soyulmuş, Soyunmak, Soyutluk

7 Harfli Kelimeler

Soylama, Soytarı, Soyulma, Soyunma, Soyuntu, Soyunuş, Soyyapı

6 Harfli Kelimeler

Soyadı, Soydaş, Soygun, Soymak, Soymuk, Soysal, Soysuz

5 Harfli Kelimeler

Soyca, Soyda, Soyka, Soylu, Soyma, Soyuş, Soyut

4 Harfli Kelimeler

Soya

3 Harfli Kelimeler

Soy

Bazı SOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


soya : soya fasulyesi
soyaçekim : veraset
soyaktaran : kromozom, kromozon
soybilim : genealoji
soyca : cetbecet
soyda : pederşahî
soydaş : türdeş, hemcins
soydaşlık : türdeşlik
soygun : vurgun
soygunculuk : haydutluk, şekavet
soykırımı : genosit
soylu : asil, necip, kişizade, aristokrat, asilzade, aykan, bitev, boyluğ, çanga, çıntay, çöklü, kerim, kibar, köklü, kökten sürme, soysal, şerif, şövalye, töre, tören, törün, tözün, tüzün, ulukan, yeğ, yüzlüg
soyluluğun : at yiğidin yoldaşıdır
soyluluk : asillik, asalet, necabet, abı, asilzadelik, beyzadelik, kerem, taç, terim

Bazı SOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


soytarı :

TDK:
1. isim Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
"Çirkin bir oyun bu. Soytarıların zaferinden tehlikeli sonuçlar çıkarıyorsunuz." - T. Oflazoğlu
2. Hileci, yaltak kimse, kaşmer

soyunmak :
TDK:
1. nsz Üstündeki giysilerin bir bölümünü veya tümünü çıkarmak
"Islıkla hafif şarkılar mırıldanarak soyunuyorum." - Y. Z. Ortaç
2. Mevlevilikte tarikata girmek
3. -e Kendini herhangi bir biçimde göstermeye, bir işi, bir mesleği yapmaya girişmek
"Bu gözü doymaz herifler de bir gün patronluktan tellaklığa soyunursa hiç şaşmam." - M. İzgü

soyutlaşmak :
TDK:
nsz Soyut duruma gelmek

SOY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Soğuk - Bir Soyutlama - Yazar: Thomas Bernhard
Soytarı Şalimar - Yazar: Salman Rushdie
Soytarı Gülmez Sırıtır - Yazar: Mehmet Ali...
Yufka Yürekli Soytarı - Yazar: Fyodor...

Kelime Bulma Motoru