ST ile başlayan kelimeler

Başında ST harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Standartlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Standartlaştırma

15 Harfli Kelimeler

Standardizasyon

14 Harfli Kelimeler

Standartlaşmak, Structuralisme

13 Harfli Kelimeler

Stabilizasyon, Stabilization, Standartlaşma, Sterilizasyon, Strüktüralist, Strüktüralizm

12 Harfli Kelimeler

Stabilizatör, Stereografik, Stereoskopik, Sterilleşmek, Streptomisin

11 Harfli Kelimeler

Stagflasyon, Stereofonik, Stereografi, Sterilleşme, Stilizasyon, Stratigrafi, Streslenmek

10 Harfli Kelimeler

Stafilokok, Stajyerlik, Stenografi, Stereofoni, Stereoskop, Stereotipi, Stratosfer, Streptokok, Streslenme, Striptizci, Stroboskop, Stronsiyum, Strontiyum, Strüktürel

9 Harfli Kelimeler

Stabilize, Stand-bay, Statosist, Statükocu, Stenograf, Steradyan, Sterilize, Stetoskop, Stilistik, Stoacılık, Stokçuluk, Stoklamak, Stratejik

8 Harfli Kelimeler

Standart, Stand-by, Starking, Statolit, Stenotip, Stoklama, Strateji, Striknin, Striptiz, Strüktür

7 Harfli Kelimeler

Stadyum, Stajyer, Statüko, Stearik, Stearin, Sterlin, Steyşın, Stilist, Stratej, Stratus, Stresli

6 Harfli Kelimeler

Stabil, Stadya, Stajer, Statik, Stator, Statör, Stepne, Stereo, Steril, Sterol, Stipul, Stoacı, Stokaj, Stokçu, Stopaj, Storlu, Stüdyo

5 Harfli Kelimeler

Stand, Stant, Start, Statü, Steno, Stilo, Store, Streç, Stres

4 Harfli Kelimeler

Staj, Star, Stat, Sten, Step, Ster, Stil, Stok, Stop, Stor

Bazı ST ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


stabilizatör : dengeleyici
stajyer : stajer
standardizasyon : standartlaşma
standart : ölçün, ölçünlü, yasaya, tek biçim
standartlaştırma : kaliteyi
stant : sergilik, tezgâh, sergi, stand
start : çıkış
stat : stadyum
statolit : omurgalılarda
statör : statik
statü : tüzük, pozisyon, heykel
statükocu : sürer durumcu
sten : hafif
stenograf : steno
step : bozkır, hatalı yürüme
stepne : yedek lâstik
sterilize : kısırlaştırılmış
sterol : hayvanlarda
stetoskop : kalbin
stilistik : biçembilim, toplubiçem, anlatım bilimi
stilizasyon : biçemleme
stipul : dikensi, kulakçık
stoacılık : revakiye
stok : istif, satılmamış, yığım, barkod
stokaj : yığımlama
stor : ağaç, istor
strateji : ordugüdüm, gengüdüm, yolgüdüm, ekonomik, athena, sevkulceyş, sevkülceyş
stratosfer : kat yuvarı

Bazı ST ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


stajyerlik :

TDK:
isim Stajyer olma durumu

standardizasyon :
TDK:
isim Standartlaşma

stant :
TDK:
1. isim Sergilik
"Kitap standı."
2. At yarışlarında seyirci tribünü

ST ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aynadaki Sandalcı ile Rutin Bir Stereo Monolog - Yazar: Sadi Atay

Kelime Bulma Motoru