TÜR ile başlayan kelimeler

Başında TÜR harfleri bulunan 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirme, Türküleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Türkleştirmek, Türküleştirme

12 Harfli Kelimeler

Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan

11 Harfli Kelimeler

Türkçecilik, Türkçeleşme, Türkistanlı, Türkkıyması, Türküleşmek

10 Harfli Kelimeler

Türbeeriği, Türkkupası, Türkleşmek, Türkücülük, Türkülemek, Türküleşme, Türümcülük

9 Harfli Kelimeler

Türbülans, Türdeşlik, Türkçülük, Türkmence, Türkoloji, Türküleme

8 Harfli Kelimeler

Türbedar, Türelice, Türetgen, Türetici, Türetmek, Türkçeci, Türkçede, Türkçesi, Türkiyat, Türkkari, Türkolog, Türkvari, Türünden

7 Harfli Kelimeler

Türemek, Türemen, Türemiş, Türener, Türenin, Türenti, Türeten, Türetik, Türetim, Türetme, Türeyiş, Türkiye, Türklük, Türkmen, Türkuaz, Türkücü, Türküsü, Türülik

6 Harfli Kelimeler

Türban, Türbin, Türdeş, Türedi, Türeli, Türeme, Türkan, Türkçe, Türkçü, Türüne, Türüng

5 Harfli Kelimeler

Türap, Türbe, Türel, Türev, Türki, Türkü, Türlü, Türüm

4 Harfli Kelimeler

Türe, Türk, Türş, Türü

3 Harfli Kelimeler

Tür

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tür : çeşit, türlü, cins, babat, hamur, heple hiç ilkesi, kabil, nev, nevi, soy, takson, tip, tümeller, zümre
türbe : hazire
türbeeriği : gülgillerden, kırmızı, tatlı
türdeş : mütecanis, hemcins, soydaş
türdeşlik : soydaşlık, hemcinslik, tecanüs
türe : adalet, doğruluk, ülev
türeli : türel
türelice : ülevce
türeme : iştikak, tor
türemen : töreye
türemiş : oluşmuş
türener : töreye
türenin : ülev
türenti : neolojizm
türetici : türeten
türetik : diferansiyel
türetme : söyle-n-ti, ihtira, iştikak
türetmek : oluşturmak, yaratmak, icat etmek
türkân : kraliçe
türkçe : türk dili, ladino, okutman, türkî, türkiye türkçesi

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tür :

TDK:
tur

türbin :
TDK:
isim, fizik Su, buhar, gaz gibi herhangi bir akışkanın hareket enerjisiyle ve birtakım özel düzenler yardımıyla dönerek çalışan araç

Türkolog :
TDK:
özel, isim Türklük bilimi uzmanı

TÜR ile başlayan İlçe isimleri

Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Türkeli (Sinop)

TÜR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türkmen Beyi Devlet Bahçeli - Yazar: Oğuzhan Cengiz
Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı - Yazar: Mehmet Kara
Türkmen Gocabubası Darıverenli Mehmet Emin Yarbay - Yazar: Necati Çavdar
Türkmen Destanları ve Destancılık Geleneği - Yazar: İbrahim Şahin
Türkmen Kızı - Yazar: Paşabey-Zade...
Her Türlü - Yazar: Leonardo Sciascia
Her Kadın Başka Türlü Ölüyor - Yazar: Pelin Yılmaz
Afganistanlı Türkmen Şairleri Antolojisi - Yazar: Rıdvan Öztürk

Kelime Bulma Motoru