TÜR ile başlayan kelimeler

Başında TÜR harfleri bulunan 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirme, Türküleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Türkleştirmek, Türküleştirme

12 Harfli Kelimeler

Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan

11 Harfli Kelimeler

Türkçecilik, Türkçeleşme, Türkistanlı, Türkkıyması, Türküleşmek

10 Harfli Kelimeler

Türbeeriği, Türkkupası, Türkleşmek, Türkücülük, Türkülemek, Türküleşme, Türümcülük

9 Harfli Kelimeler

Türbülans, Türdeşlik, Türkçülük, Türkmence, Türkoloji, Türküleme

8 Harfli Kelimeler

Türbedar, Türelice, Türetgen, Türetici, Türetmek, Türkçeci, Türkçede, Türkçesi, Türkiyat, Türkkari, Türkolog, Türkvari, Türünden

7 Harfli Kelimeler

Türemek, Türemen, Türemiş, Türener, Türenin, Türenti, Türeten, Türetik, Türetim, Türetme, Türeyiş, Türkiye, Türklük, Türkmen, Türkuaz, Türkücü, Türküsü, Türülik

6 Harfli Kelimeler

Türban, Türbin, Türdeş, Türedi, Türeli, Türeme, Türkan, Türkçe, Türkçü, Türüne, Türüng

5 Harfli Kelimeler

Türap, Türbe, Türel, Türev, Türki, Türkü, Türlü, Türüm

4 Harfli Kelimeler

Türe, Türk, Türş, Türü

3 Harfli Kelimeler

Tür

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tür : çeşit, türlü, cins, babat, hamur, heple hiç ilkesi, kabil, nev, nevi, soy, takson, tip, tümeller, zümre
türap : toprak, toz
türbe : hazire
türbeeriği : gülgillerden, kırmızı, tatlı
türbin : buhar
türdeş : mütecanis, hemcins, soydaş
türdeşlik : soydaşlık, hemcinslik, tecanüs
türe : adalet, doğruluk, ülev
türemek : oluşmak, gelmek, hâsıl olmak, iştikak etmek, mantar gibi bitmek, ortaya çıkmak, tör
türemen : töreye
türemiş : oluşmuş
türener : töreye
türetgen : yaratıcı, mucit, üretken
türetik : diferansiyel
türetme : söyle-n-ti, ihtira, iştikak
türetmek : oluşturmak, yaratmak, icat etmek

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Türkoloji :

TDK:
özel, isim Türklük bilimi

türkücülük :
TDK:
isim Türkücünün işi

türküleme :
TDK:
isim Türkülemek işi

TÜR ile başlayan İlçe isimleri

Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Türkeli (Sinop)

TÜR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türkçede Roman - Yazar: Mustafa Nijat Özön
Ölümcül Tür Üçlemesi - Birinci Kitap - Yazar: Guillermo Del...
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi - Yazar: Mehmet Aça
Acı Türkücü - Yazar: Hüseyin Haydar
Yazınsal Bir Tür Olarak Kısa Öykü - Yazar: H.E. Bates
Halk Şiirinde Tür Şekil ve Makam - Yazar: M. Öcal Oğuz
Öldüren Tür - Yazar: John Connolly
Her Türlü - Yazar: Leonardo Sciascia
Her Kadın Başka Türlü Ölüyor - Yazar: Pelin Yılmaz
Başka Türlü Bi'şey - Yazar: Sandy Hall

Kelime Bulma Motoru