T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında T harfi bulunan 12 harfli 153 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tahaffuzhane, Taharetlenme, Tahirbuselik, Tahsildarlık, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Takunyacılık, Talakıselase, Tangırdatmak, Tanımamazlık, Tanıtmacılık, Tanrıbilimci, Tanrıtanımaz, Tansiyometre, Tansiyometri, Tapınaklarda, Tarımbilimci, Tarikatçılık, Tarikatlarda, Tartaklanmak, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarçizimci, Tasarımlamak, Tasarımlanan, Tasarımlanma, Tasarlayarak, Taşlamacılık, Tatlandırmak, Tatminsizlik, Tatsızlaşmak, Tattaravalli, Tavlandırmak, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tavuskuyruğu, Tayyarecilik, Tebeşirleşme, Tecahülüarif, Tecrübelilik, Tecrübesizce, Tectogenesis, Tedariklemek, Tedbirsizlik, Tedirginliği, Teferruatsız, Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı, Telefonculuk, Telefonlaşma, Teleobjektif, Telesekreter, Televizyoncu, Televizyonda, Telgrafçılık, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik, Teneffüshane, Terbiyelemek, Terbiyelilik, Terbiyesizce, Termodinamik, Termonükleer, Tertiplenmek, Tertipleyici, Tertipsizlik, Tesisatçılık, Teslimiyetçi, Testerelemek, Tesviyecilik, Teşekkürname, Teşrikimesai, Teşrinievvel, Tezgahlanmak, Tezgahtarlık, Tezleştirmek, Tımarhanelik, Tıngıldatmak, Tıngırdatmak, Tırkazlanmak, Tırkazlatmak, Tırmanıcılar, Tırmıklanmak, Tırnaklanmak, Tırnaklatmak, Tırpanlanmak, Tırpanlatmak, Tırtıklanmak, Tırtıklatmak, Tırtıllanmak, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirici, Tiksindirmek, Tilkikuyruğu, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk, Tombalacılık, Tombullaşmak, Tomruklanmak, Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak, Tornacılıkta, Torpillenmek, Torsiyometre, Tortullaşmak, Totalitarizm, Tozlaştırmak, Trajikleşmek, Trampetçilik, Transformizm, Transseksüel, Travmatoloji, Trigonometri, Trilyonerlik, Tuğamirallik, Tulumbacılık, Tunçlaştırma, Turunculaşma, Tutuculaşmak, Tutulabilmek, Tüccarlaşmak, Tükürüklemek, Tükürüklenme, Tümamirallik, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan, Tüylendirmek

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tahtıravalli : tahterevalli
tanıtmacılık : takdimcilik
tanrıbilimci : ilahiyatçı, teolog
tanrıtanımaz : ateist
tarikatlarda : kuşak bağlama
tartaklanmak : hırpalanmak
tasarçizimci : dizayncı
tasarımlanan : gerçek
tasarlayarak : kurmaca, taammüden
tattaravalli : tahterevalli
tecrübesizce : sazan gibi
tedariklemek : sağlamak
teferruatsız : ayrıntısız
tekrarlayıcı : obsesyon
televizyonda : sunucu
teslimiyetçi : kabullenmiş
tiksindirici : menfur, bulandırıcı, iğrenç, kerih, mekruh
tilkikuyruğu : birleşikgillerden, bileşikgillerden
topluçalışım : seminer
toplulukları : sömürgecilik
topografyacı : yerbetimci
tornacılıkta : freze
travmatoloji : vurukbilim
tutulabilmek : ele gelmek

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


teklifsizlik :

TDK:
1. isim Teklifsiz olma durumu
2. Teklifsizce davranış
"Bütün bu dostlukların, bu teklifsizliklerin içinde bir buz duvarı vardı ki aşılmıyordu." - H. C. Yalçın

terbiyelilik :
TDK:
isim Terbiyeli olma durumu
"Gideceğim yere genç Türk kızları, İstanbul un bütün uygar terbiyeliliğini taşıyan kızlar gelecekmiş." - H. E. Adıvar

tırtıllanmak :
TDK:
nsz Tırtıl üşüşmek

T ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Tokat Merkez (Tokat)

Kelime Bulma Motoru