T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aristokrat : soylu, beysoylu
âzerperest : ateşperest
cibilliyet : yaradılış, maya
dönergeçit : turnike
ferdâniyet : yalnızlık
fikrisabit : saplantı, idefiks
folklorist : folklorcu
hakkısükût : susmalık
hassasiyet : duyarlık, hassaslık, duygunluk, ilim
hayvaniyet : hayvanlık
istalagmit : stalagmit, dikit
konformist : uydumcu
lejitimist : meşrutiyetçi
mahremiyet : gizlilik
mazhariyet : erişme, ergi
mebzuliyet : çokluk, bolluk
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
merkeziyet : merkeziyetçilik
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
motosiklet : motor
mucrimiyet : suçluluk
munebbihat : uyarıcılar, münebbihler
mutavassıt : aracı, orta, ortalama
münderecat : içindekiler
mündericat : içindekiler, ıçindekiler
müntahabat : seçmeler
müştemilât : eklentiler
mütevellit : doğmuş

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kozmopolit :

TDK:
1. sıfat Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran
"Kapağı Londra ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış." - H. Taner
2. isim Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse
"Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi." - Y. K. Karaosmanoğlu

mazhariyet :
TDK:
isim Erişme, elde etme
"Her şeyde olduğu gibi her nesilden birkaç kişi bu umumi mazhariyetin üstüne çıkar." - A. H. Tanpınar

mensubiyet :
TDK:
isim Mensupluk
"Kendilerine mensubiyetimi duyup derhâl beni satın almasaydı." - R. H. Karay

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cumhuriyet Türk Mucizesi - Yazar: Turgut Özakman
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı - Değerlerin Sorgulanması - Yazar: Robert M. Pirsig
Cumhuriyet - Türk Mucizesi 2 - Yazar: Turgut Özakman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Yazar: İnci Enginün
Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri - Yazar: Prof.Dr.Doğan...
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Yazar: İbrahim Kıbrıs
Gönlümdekiler ve Ötekiler Hatıralar Işığında Cumhuriyet Tarihi Okumaları - 2 - Yazar: Yavuz Bülent...
Kırmızı Motosiklet - Yazar: Fatma Akerson
Cumhuriyet Dönemi Türk RomanıSiyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından 1926 - 1946 - Yazar: Ahmet Tülek
Şükufe Nihal - Bir Cumhuriyet Kadını - Yazar: Hülya Argunşah

Kelime Bulma Motoru