T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aristokrat : soylu, beysoylu
âzerperest : ateşperest
başvekâlet : başbakanlık
fikrisabit : saplantı, idefiks
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
hüsnüniyet : sağistem, iyi niyet
içtimaiyat : sosyoloji, toplumbilim, toplum bilimi
istalagmit : stalagmit, dikit
istihbarat : haberler, danışma, duyum
kaydıhayat : yaşamca
konformist : uydumcu
mağdariyet : kıygınlık
mahcubiyet : utangaçlık, sıkılganlık
mahrumiyet : yoksunluk
mazhariyet : erişme, ergi
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
merkeziyet : merkeziyetçilik
meşguliyet : uğraş, uğraşı, iş güç
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mucrimiyet : suçluluk
munebbihat : uyarıcılar, münebbihler
mutavassıt : aracı, orta, ortalama
mürettebat : gemi, tayfa
müştemilât : eklentiler
mütereddit : duraksamalı, ikircimli, çekingen, kararsız, duruksun, ikircikli

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


asrısaadet :

TDK:
isim, din b. (***) Hz. Muhammed in yaşadığı zaman, saadet asrı, devrisaadet

kapitalist :
TDK:
isim, ticaret Anamalcı

kloroplâst :
TDK:
kloroplast

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru