T ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 9 harfli 174 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Abullabut, Ahdicedit, Ahlakıyat, Akalliyet, Akaryakıt, Aminoasit, Anatomist, Ansefalit, Antikatot, Antisemit, Antropoit, Apandisit, Aurikulat, Babayiğit, Beşeriyet, Cahiliyet, Civanmert, Çihardost, Danişment, Ehemmiyet, Ehveniyet, Ekalliyet, Ekolojist, Ekonomist, Ekseriyet, Eritrosit, Evleviyet, Evrenkent, Evveliyat, Falanjist, Fantezist, Faraziyat, Felekiyat, Fizyokrat, Formalist, Galibiyet, Gazeliyat, Geologist, Germanist, Germiyyet, Greypfurt, Hakimiyet, Hakperest, Havaçözüt, Hayatiyet, Hidroksit, Higrostat, Hodpesent, Hornblent, Hoşsohbet, Hususiyet, Istirahat, İnsaniyet, İntihabat, İrrealist, İstikamet, İstirahat, Kabiliyet, Kaliborit, Kanuniyet, Karabulut, Kartvizit, Kastanyet, Ketumiyet, Kırkgeçit, Kızılkurt, Kolemanit, Komponent, Konsonant, Koordinat, Lanseolat, Levazımat, Lisaniyat, Lökoplast, Lümensaat, Mahviyyet, Malikiyet, Mamuriyet, Mandapost, Maneviyat, Marufiyet, Masumiyet, Masuniyet, Medeniyet, Memnuiyet, Memuriyet, Mesuliyet, Meşruiyet, Meyusiyet, Mezuniyet, Monarşist, Mongolist, Monoteist, Mubayenet, Mugayeret, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhasamat, Muhasebat, Mukarenet, Mukattaat, Mukavemet, Mutabakat, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muzaheret, Mübaşeret, Mübayenet, Müdiriyet, Müdüriyet, Müellefat, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Mürafakat, Müraselat, Müşabehet, Müşareket, Müteaddit, Müteahhit, Mütesanit, Mütezayit, Müzaheret, Müzakerat, Naturmort, Natürmort, Nazariyat, Olimpiyat, Otodidakt, Ömrühayat, Pembekurt, Peridotit, Peritonit, Permanant, Plüralist, Plütokrat, Politeist, Putperest, Pürdikkat, Pürhiddet, Pürsıhhat, Reformist, Represant, Riyaziyat, Ruhaniyet, Salisilat, Sallasırt, Samimiyet, Santigrat, Sarıkanat, Sebebiyet, Sembolist, Sergüzeşt, Sıvıçözüt, Siyantist, Siyasiyat, Sosyalist, Statosist, Tamamiyet, Teessürat, Teferruat, Teknokrat, Tendürüst, Termostat, Tezahürat, Therapist, Transport, Ubudiyyet, Velinimet, Videobant, Yavrukurt, Zapturapt

Bazı T ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akaryakıt : benzin, tanker
apandisit : yangısı
ehemmiyet : önem
ekalliyet : azınlık
ekonomist : iktisatçı, ekonomi uzmanı, evcimik, tecimen, tecimer
evleviyet : öncelik
evrenkent : öğretim, enstitü, üniversite
felekiyat : astronomi, gök bilimi
germiyyet : sıcaklık
havaçözüt : aerosol
istirahat : dinlenme, paydos
kabiliyet : yetenek, eldek, istidat, yeti
komponent : bileşen
koordinat : apsis, konsayı
lanseolat : mızraksı
mâmuriyet : ongunluk
maneviyat : moral
masuniyet : dokunulmazlık
memnuiyet : yasak
memuriyet : memurluk, görev, vazife, yer
monoteist : islam, islamiyet, tek tanrıcı
mugayeret : uymazlık, aykırılık
muhasamat : düşmanlık
mukavemet : dayanma, direnme, direniş, dayanırlık, direnç, dayanç, dirence, kuvvet

Bazı T ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Germanist :

TDK:
özel, isim Cermen dilleri uzmanı

müdüriyet :
TDK:
isim Müdürlük
"Müdüriyet polisi elinde kâğıtlar dış kapıya doğru yürüyordu." - Ç. Altan

plüralist :
TDK:
1. sıfat, toplum bilimi Çoğulcu
2. felsefe Çokçu

T ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)
Buharkent (Aydın)
Doğankent (Giresun)
Gelendost (Isparta)
Senirkent (Isparta)
Doğanyurt (Kastamonu)
Malazgirt (Muş)
Saraykent (Yozgat)
Güzelyurt (Aksaray)
Sulakyurt (Kırıkkale)

T ile biten 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seks,Çikolata ve Ruhaniyet - Yazar: Işık Menderes
Mecburi İstikamet - Yazar: Nurdan Beşergil

Kelime Bulma Motoru