T ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 9 harfli 174 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Abullabut, Ahdicedit, Ahlakıyat, Akalliyet, Akaryakıt, Aminoasit, Anatomist, Ansefalit, Antikatot, Antisemit, Antropoit, Apandisit, Aurikulat, Babayiğit, Beşeriyet, Cahiliyet, Civanmert, Çihardost, Danişment, Ehemmiyet, Ehveniyet, Ekalliyet, Ekolojist, Ekonomist, Ekseriyet, Eritrosit, Evleviyet, Evrenkent, Evveliyat, Falanjist, Fantezist, Faraziyat, Felekiyat, Fizyokrat, Formalist, Galibiyet, Gazeliyat, Geologist, Germanist, Germiyyet, Greypfurt, Hakimiyet, Hakperest, Havaçözüt, Hayatiyet, Hidroksit, Higrostat, Hodpesent, Hornblent, Hoşsohbet, Hususiyet, Istirahat, İnsaniyet, İntihabat, İrrealist, İstikamet, İstirahat, Kabiliyet, Kaliborit, Kanuniyet, Karabulut, Kartvizit, Kastanyet, Ketumiyet, Kırkgeçit, Kızılkurt, Kolemanit, Komponent, Konsonant, Koordinat, Lanseolat, Levazımat, Lisaniyat, Lökoplast, Lümensaat, Mahviyyet, Malikiyet, Mamuriyet, Mandapost, Maneviyat, Marufiyet, Masumiyet, Masuniyet, Medeniyet, Memnuiyet, Memuriyet, Mesuliyet, Meşruiyet, Meyusiyet, Mezuniyet, Monarşist, Mongolist, Monoteist, Mubayenet, Mugayeret, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhasamat, Muhasebat, Mukarenet, Mukattaat, Mukavemet, Mutabakat, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muzaheret, Mübaşeret, Mübayenet, Müdiriyet, Müdüriyet, Müellefat, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Mürafakat, Müraselat, Müşabehet, Müşareket, Müteaddit, Müteahhit, Mütesanit, Mütezayit, Müzaheret, Müzakerat, Naturmort, Natürmort, Nazariyat, Olimpiyat, Otodidakt, Ömrühayat, Pembekurt, Peridotit, Peritonit, Permanant, Plüralist, Plütokrat, Politeist, Putperest, Pürdikkat, Pürhiddet, Pürsıhhat, Reformist, Represant, Riyaziyat, Ruhaniyet, Salisilat, Sallasırt, Samimiyet, Santigrat, Sarıkanat, Sebebiyet, Sembolist, Sergüzeşt, Sıvıçözüt, Siyantist, Siyasiyat, Sosyalist, Statosist, Tamamiyet, Teessürat, Teferruat, Teknokrat, Tendürüst, Termostat, Tezahürat, Therapist, Transport, Ubudiyyet, Velinimet, Videobant, Yavrukurt, Zapturapt

Bazı T ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abullabut : hantal, beceriksiz
aurikulat : yaprak
cahiliyet : bilgisizlik, cahillik
ehemmiyet : önem
ekseriyet : çoğunluk, çokluk
evveliyat : öncesi, önceleri
formalist : biçimci, formaliteci, şekilci, kırtasiyeci
geologist : yerbilgini
hakperest : haksever
havaçözüt : aerosol
hayatiyet : canlılık, yaşarlık
higrostat : nemdenetir
ıstirahat : yornuk
kartvizit : kart, adlık
ketumiyet : açmazlık, ketumluk
konsonant : ünsüz
lanseolat : mızraksı
levazımat : gerekenler
mahviyyet : tevazu
masumiyet : masumluk, yüzakı
meşruiyet : meşru, meşruluk
meyusiyet : umutsuzluk, karamsarlık
mugayeret : uymazlık, aykırılık
muhaberat : haberleşmeler
muvafakat : onama, onam
muzaheret : destekleme
mübaşeret : girişme, başlama
müdiriyet : müdüriyet
müzaheret : arkalama, destekleme
naturmort : natürmort, ressam
ömrühayat : geçirilen
permanant : perma

Bazı T ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kartvizit :

TDK:
isim Kart (II)
"İçinde Muallâ Hanım ın ismi yanında benim ismimi taşıyan kartvizitler." - P. Safa

kızılkurt :
TDK:
isim, hayvan bilimi At ve eşeklerin kalın bağırsaklarında yerleşip kanlarını emen kırmızı bir kurt

zapturapt :
TDK:
isim Disiplin

T ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)
Buharkent (Aydın)
Doğankent (Giresun)
Gelendost (Isparta)
Senirkent (Isparta)
Doğanyurt (Kastamonu)
Malazgirt (Muş)
Saraykent (Yozgat)
Güzelyurt (Aksaray)
Sulakyurt (Kırıkkale)

T ile biten 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seks,Çikolata ve Ruhaniyet - Yazar: Işık Menderes

Kelime Bulma Motoru